0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Puumera

Kuvaus

Suomen suurin puinen asuinkerrostalo

Asiakas

Vantaan Kivistön asuntomessut

Toimeksianto

Rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu

Vuosi

2015

PuuMera on Suomen merkittävin ja samalla Euroopan suurin asuinkäyttöön tarkoitettu puukerrostalo

Se valmistui Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä 2015. Sweco toimi kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelijana.

Puukerrostalon rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2014 ja puurakenneosien valmistaminen tammikuussa 2014. Puukerrostalo perustuu Rakennusliike Reposen yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämään PuuMeraksi nimettyyn puurakennejärjestelmään, joka perustuu liimapuurakenteiden käyttämiseen. Kerrostalo valmistui Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä 2015 ja sen taustalla käytettiin kokemuksia PuuMeran puurakentamisesta Vierumäellä.

Puukerrostalossa on 186 asuntoa, joista 107 on vuokra-asuntoja ja 79 asumisoikeusasuntoja. Kokonaisasuinpinta-ala on rakennuksessa 10 120 m2 ja se on korkeimmalta kohdaltaan 7-kerroksinen.

Suuren koon ja sääsuojauksen toteutuksen vuoksi hanke oli jaettu kolmeen toteutuslohkoon.

Myös kaupunkikuvalliset syyt asettivat rakennesuunnittelulle erityisvaatimuksia. Rakennuksessa on monimuotoisia tilankäyttö- ja julkisivuratkaisuja suuressa rakenneteknisessä kokonaisuudessa. Talossa on kolme erilaista parveketyyppiä sekä kaksi aukkoa rakennusrungoissa, joissa on liimapuiset rakenteet.

Tietomallinnuksella korkeaan esivalmistusasteeseen

PuuMera Kivistössä on hyödynnetty tietomallinnusta monipuolisesti. Rakennesuunnittelussa on käytetty Tekla Structuresia, arkkitehtisuunnittelussa ArchiCADiä sekä talotekniikkasuunnittelussa MagiCADiä. Myös kohteen geosuunnittelu on mallinnettu. Tietomallikoordinoinnissa, mallien yhdistämisessä sekä niiden yhteensovittamisessa ja tarkastamisessa on käytetty Tekla BIMsight ja Solibri Model Checker -ohjelmistoja.

Mallinnus helpotti eri osapuolten yhteistyötä laajassa projektissa. Se yksinkertaisti ratkaisevasti rakenteiden yhteensovittamista. Tärkeimpiä tavoitteita hankkeessa oli nostaa kohteen esivalmistusaste mahdollisimman korkeaksi tietomallinnuksen avulla.

Suuren kokonsa ja runsaiden detaljien vuoksi PuuMera Kivistö oli haastava mallinnuskohde. Rakennus koostuu yli 2 000 elementistä ja todella suuresta määrästä erilaisia osia.

Ympäristöystävällistä puurakentamista

Ympäristöystävällinen PuuMera on vahvoilla hiilijalanjälkivertailussa, asumisviihtyisyydessä ja kotimaisuusasteessa. Kohteen suunnittelussa on painotettu huomiota energiatehokkuuteen ja elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin. Kohde täyttää VTT:n määrittelemän passiivitalostandardin vaatimukset ja se on palkittu Suomen ilmastoystävällisimpänä kerrostalona Rakennusteollisuus RT:n ja Green Building Council Finlandin Haaste2013 kilpailussa.

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä PuuMera-puukerrostalo viitoittaa suuntaa uudentyyppiselle kerrostalorakentamiselle ja kiinteistökehitykselle.

Sweco toimi kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelijana.

”Tietomallinnus on yksi yhteistyön keino parantamaan projektien etenemistä ja rakentamisen laatua. PuuMera Kivistön hanke on opettanut miten tehokkaita tietomallinnuspalaverit ovat suunnittelun todentamisessa ja ratkaisujen läpikäynnissä. Mallinnus auttaa vaativien hankkeiden kaikkia osapuolia toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen puolesta.”
MIKA AIRAKSELA, TOIMITUSJOHTAJA, RAKENNUSLIIKE REPONEN