0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projekti

Kokonaissuunnittelu (rakenne-, arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelu), kosteudenhallinta sekä elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskenta

Tulokset

Neljänneksen pienempi hiilijalanjälki kuin teräs- ja betonirakennuksella; 270 aurinkopaneelia

Lajuus

2 464 brm2

Affordable and clean energy
Climate action
Responsible consumption and production

Riihimäelle suunniteltiin Suomen ensimmäinen puurakenteinen Lidl

Riihimäellä on Suomen ensimmäinen puurakenteiden Lidl. Poikkeuksellisen laaja puun käyttö vaati uudenlaisia rakenneratkaisuja. Niiden ansiosta sisätiloissa on rauhallinen ja avara tunnelma, ja myös hiilijalanjälki pieneni neljänneksen.

Lidlissä haetaan jatkuvasti ilmastoystävällisempiä tapoja rakentaa. Riihimäelle avautui marraskuun lopulla Suomen ensimmäinen puurakenteinen Lidl, jonka elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki on tutkittu etukäteen.

”Kun tarkastelimme eri rakennevaihtoehtojen ilmastovaikutuksia, puisen myymälän rakennustuotteiden hiilijalanjälki osoittautui neljänneksen pienemmäksi kuin teräs- ja betonirakenteisen”, kertoo Swecon vähähiilisyyden asiantuntija Kari Nöjd. Myymälässä käytetään vain vihreää sähköä, kierrätetään lauhdelämpöjä ja tuotetaan uusiutuvaa energiaa 270 aurinkopaneelilla. ”Ne kattavat yli 10 prosenttia myymälän sähköntarpeesta ja säästävät hiilipäästöjä 9,95 tonnia.”

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Lidl huomioi rakentamisessa myös luonnon monimuotoisuuden. Ennen rakentamista tontilla on tehty ekologin kartoitus, ja pihaan on tuotu elementtejä, jotka edesauttavat eliöiden säilymistä. Tontille on istutettu mäntyjä, huoltorakennuksessa on viherkatto ja pihassa lahopuurakennelmia ja hyönteishotelleja. Pysäköintialueen viereen on kasvamassa myös perhosniitty. ”Luonnon monimuotoisuuden varmistaminen onkin mukana kaikissa uusissa hankkeissamme”, kertoo Lidl kiinteistöpäällikkö Antti Isokoski.

Tuttu asiakaskokemus säilyi puun käytöstä huolimatta

Swecon asiantuntijat hyödynsivät kokonaissuunnittelussa Ruotsin ensimmäisistä puurakenteisista Lidleistä saatuja kokemuksia. Riihimäellä kokeiltiin myös aivan uudenlaisia ratkaisuja. ”Näkyvien liimapuupalkkien ja kattoelementtien sijaan myymälän katto toteutettiin jänneväliltään 20-metrisillä koteloelementeillä”, kertoo Swecon projektipäällikkö Susanna Friman. Suuren jännevälin ansiosta katossa ei näy kantavia rakenteita, vaan tila on avara.

Puuta on käytetty harvinaisen laajasti, ja vain perustusrakenteet, lattia ja väestönsuoja ovat betonia. ”Runsas puun käyttö oli mahdollista, koska yksikerroksisen myymälän kuormat ovat maltillisia ja Lidlin konsepti on selkeä”, Friman sanoo. Rakennuksen jäykistäminen oli toisen päädyn laajan lasijulkisivun takia haastavaa. ”Jäykistyksessä onkin hyödynnetty levyseiniä ja liimapuisia mastopilareita.”

Puumateriaali helpottaa niin myymälän arkea kuin jatkokehitystä. Väliseiniin voi tehdä jälkikiinnityksiä suoraan, ja ulkoseinää on mahdollista aukottaa myöhemmin, esimerkiksi laajennusosaa varten. Puupinnat myös luovat myymälään rauhoittavaa tunnelmaa, vaikka tuttu asiakaskokemus pysyy samana. ”Jopa uniikki puujulkisivu ei kaukaa katsottuna juuri eroa perinteisen Lidlin julkisivusta”, Friman toteaa.

OneSweco-toteutus oli tilaajalle vaivaton

Lidl Riihimäki toteutettiin kokonaisurakkana, koska Lidl halusi olla tiiviisti mukana pilottikohteen suunnitteluprosessissa ja ratkaisuissa. Swecon asiantuntijat varmistivat yhdessä puuelementtitoimittajan kanssa, että ratkaisut toimivat. ”Tilaajana meille jäi hyvä fiilis siitä, miten Swecon ja elementtitoimittajan välillä löytyi selvästi yhteinen kieli”, Isokoski sanoo.

Suunnittelu eteni harvinaisen suoraviivaisesti. ”Lidlillä oli jo ensimmäisessä työpajassa selkeä ajatus käytettävistä rakennetyypeistä ja kumppaneista”, Friman kiittelee. Silti puurakentaminen vaatii paljon yhteensovitusta ja yhdessä kehittämistä. ”Sovitimmekin kaikki rakennesuunnitelmat yhteen elementtitoimittajan tuotannon kanssa.”

Hanke pysyi Lidlin näkökulmasta selkeästi yksissä käsissä, kun Friman organisoi myös sisäistä yhteistyötä Swecon suunnittelijoiden välillä. Avoimet kysymykset käytiin läpi projektiryhmän viikkopalavereissa etukäteen, mikä piti asiakkaan suunnittelukokoukset lyhyinä. ”OneSweco-toimintamalli konkretisoitui meille ripeänä toimintana, helppoutena ja selkeytenä”, Isokoski toteaa. ”Meidän ei tarvinnut koskaan arpoa, keneen olisimme yhteydessä.”

Hänen mukaansa Lidl Riihimäki on ollut kokemuksena rohkaiseva. ”Pilotti on vahvistanut tavoitettamme saada puurakentaminen aidoksi vaihtoehdoksi muiden toteutustapojen rinnalle. Seuraavaksi keräämme käyttökokemuksia konseptin kehittämiseksi.”

Kuva: Lidl