0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

SAKKY – Savon ammattioppilaitosten sisäilmasta huolehditaan Terve talo -konseptilla

Projekti

Terve talo -laadunvalmistushankkeet (Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus)

Asiakas

Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY)

Toimeksianto

Kokonaisvaltainen sisäilman laadunvarmistus, sis. kosteudenhallintakoordinointi, puhtaudenhallinta, rakennuksen painesuhteiden, tiiviyden ja ilmanvaihdon toiminnan varmistus sekä työmaaorganisaation ohjeistus

Vuosi

2014-2022

Savon ammattioppilaitosten sisäilmasta huolehditaan Terve talo -konseptilla

Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) on tarttunut alueensa oppilaitosten sisäilmaongelmiin Swecon koordinoimalla Terve talo -konseptilla. Yhteistyö varmistaa, että niin uudet kuin peruskorjatut opetustilat ovat puhtaat, terveelliset ja turvalliset kaikille käyttäjille.

SAKKY on toteuttanut Terve talo -konseptia oppilaitostensa saneeraus- ja uudisrakennushankkeissa vuodesta 2014 lähtien. Vanhoissa kiinteistöissä oli sisäilmaongelmia, ja siksi Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Kuopiossa uudet koulurakennukset suunnitellaan ja rakennetaan Joutsenmerkin vaatimusten mukaisesti ja Terve talo -konseptilla.

”Konsepti on meille työkalu, jonka avulla huomioimme oikeat asiat jo suunnitteluvaiheessa”, toteaa SAKKYn Tilapalveluista rakennuttaja Milla Lompola. ”Ongelmia ratkaistaan ennakoivasti, jolloin työmaalla tai myöhemmin ei tule vastaan tilanteita, joissa korjaaminen aiheuttaisi lisäkustannuksia tai olisi auttamatta myöhäistä.”

Tällä hetkellä työn alla on uusi Savilahden kampusalue Kuopiossa. Oppilaitoshankkeet ovat jo valmistuneet Iisalmessa ja Varkaudessa sekä viimeisimpänä keväällä 2021 Siilinjärvellä. ”Uudet tilat ovat vastanneet käyttäjien korkeita odotuksia, ja olemme saaneet heiltä tyytyväistä palautetta hyvästä sisäilmasta.”

Puhdas sisäilma on monen asian summa

SAKKYn oppilaitoshankkeiden kokonaisvaltainen sisäilman laadunvarmistus on Swecon asiantuntijoiden vastuulla. Yhteiseen toimintamalliin kuuluu lakisääteisen kosteudenhallintakoordinoinnin lisäksi rakennuttajalle vapaaehtoinen puhtaudenhallinta.

”Huomioimme myös muut sisäilmaan vaikuttavat tekijät, kuten rakenteiden riittävän tiiveyden ja ilmanvaihdon oikean toiminnan”, kertoo Swecon sisäilma-asiantuntija Ville Leinonen. ”Raitis ilma otetaan aina rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kautta suodatettuna, ei koskaan rakenteiden läpi.”

Kaikissa hankkeissa noudatetaan vähintään sisäilmaston S2-tavoitetasoa, joka määrittelee suunnittelun suuntaviivat ja olosuhteet sekä rakentamisen että käytön aikana. Onnistunut lopputulos varmistetaan suunnittelun ohjauksella, valvonnalla ja laatutavoitteiden huomioimisella urakka-asiakirjoissa. Työmaaorganisaatioita myös koulutetaan työmailla. ”Olennaista on ohjeistus, opastus ja yhdessä tekeminen!” Leinonen korostaa.

Lisäksi SAKKYn hankkeissa suositaan Joutsenmerkin mukaisia materiaaleja ja kiintokalusteita, jotka eivät aiheuta sisäilmaan häiritseviä hajuja tai muita VOC-päästöjä. Juuri monialainen lähestyminen takaa terveelliset ja turvalliset tilat. ”Sisäilmaongelmissa on yleensä kyse monen asian summasta, mikä vaikeuttaa tilanteen korjaamista jälkikäteen”, Leinonen sanoo. ”Ongelmien ennaltaehkäisy säästää todella paljon aikaa ja rahaa.”

Terve talo -asiantuntijat tukevat myös rakennesuunnittelua

Sweco on vastannut Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Kuopiossa myös toteutettavien oppilaitoshankkeiden rakennesuunnittelusta. ”Keskustelemme suunnitteluratkaisujen valinnassa paljon myös kosteuden- ja puhtaudenhallinnan näkökulmista”, Leinonen sanoo. ”Näin suunnittelijat voivat hyödyntää toimivia ratkaisumalleja myös muissa kohteissaan.”

Sweco jatkaa SAKKYn puitesopimuskumppanina kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa vuoteen 2022 asti, jolloin kaikki alueen koulutoiminnot on siirretty uusiin tiloihin. ”Toki hyvien kumppanien kanssa toivomme, että yhteistyö jatkuu senkin jälkeen tavalla tai toisella”, Lompola sanoo.

Vuosia jatkunut yhteistyö tekee päivittäisestä kanssakäymisestä mutkatonta. ”Olemme tuttuja ihan henkilötasolla, joten tiedämme puolin ja toisin niin osaamiset kuin vastuualueet”, Leinonen sanoo tyytyväisenä.

Myös Lompolan mielestä on eduksi, että samojen henkilöiden kanssa tehdään töitä pitkäjänteisesti. ”Silloin konsultti tietää, mitä me haluamme edistää ja minkälaisilla valinnoilla, eikä meille tärkeitä asioita tarvitse painottaa erikseen jokaisessa kohteessa.”