0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Siltasaari 10

Kuvaus

Laajassa peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeessa entinen Elannon tavaratalo ja kaksi muuta kiinteistöä yhdistetään moderneiksi toimistoiksi ja yhteiskäyttötiloiksi

Asiakas

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Ky

Toimeksianto

Rakennesuunnittelu, kosteuskoordinointi ja puhtaudenhallinta

Siltasaari 10

Siltasaareen rakennetaan uusi toimistokokonaisuus vanhaa rakennuskantaa säästäen. Siltasaari 10 -hanke antaa uuden elämän vanhalle Elannon tavaratalolle ja kahdelle muulle rakennukselle Helsingin Hakaniemessä. Laajassa peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeessa vanhaa rakennuskantaa suojellaan ja säästetään, vaikka sisätilat uudistuvat täysin. Se näkyy myös hankkeen hiilijalanjäljessä. Rakennetekniikan suunnittelu oli Swecon vastuulla.

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Ky uudistaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Hakaniemen kaupunginosaa Helsingissä. Laajassa peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeessa entinen Elannon tavaratalo ja kaksi muuta kiinteistöä yhdistetään moderneiksi toimistoiksi ja yhteiskäyttötiloiksi. Siltasaari 10 -hankkeeseen kuuluu myös kaupan- ja ravintola-alan tiloja sekä pysäköintipaikkoja niin autoille kuin polkupyörille.

”Vanhojen rakennusten korjaaminen uuteen käyttöön ei ole koskaan yksinkertaista”, toteaa Swecon rakennesuunnittelija Anssi Vuorenmaa.

Kokonaisuuden vanhin rakennus on yli 100-vuotias, ja erilaisia korjauskerroksia löytyy monelta vuosikymmeneltä. Noin 30 000 bruttoneliön kokonaisuus olikin laserkeilattava tietomallia varten, ja silti tiedot ovat tarkentuneet suunnittelun aikana. ”Esimerkiksi ala- ja ylälaattapalkistot eivät näkyneet ennen purkutöitä.”

Vanhat ja uudet kerrokset yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi

Hanke käynnistyi Siltasaarenkatu 6:n purkamisella kansitasoon eli kolmanteen kerrokseen asti. Puretun osan päälle rakennetaan betonielementeistä ulkoapäin samankorkuinen, mutta sisätiloiltaan yhtä kerrosta matalampi uudisrakennus. ”Näin saadaan tilaa talotekniikkajärjestelmille ja lisää huonekorkeutta toimistoille”, Vuorenmaa sanoo.

Swecon rakennetekniikan asiantuntijat suunnittelivat purkutyöt ja vastasivat kosteudenhallinnasta työmaalla. Kaikki mahdollisesti haitta-aineita sisältävä orgaaninen materiaali poistettiin. ”Korjaustyöt suunniteltiin niin, että varmistimme laadukkaat ja tämän päivän vaatimukset täyttävät olosuhteet.”

Samalla rakenteet nostettiin nykynormien tasolle. ”Purkurajaan lisättiin jäykistäviä rakenteita, jotka vievät rakennuksen vaaka- ja tuulikuormat perustuksille saakka.”

Elannon tavaratalo uudistuu sisältä mutta säilyy ulkoa

Kokonaisuuden vanhin osa on vuonna 1913 valmistunut Siltasaari 8, joka tunnetaan myös Elannon tavaratalona. Suojeltu julkisivurappaus entisöitiin. ”Säilytimme rakennuksen historiallisen ilmeen, vaikka sisätilat ja toiminnallisuus tuotiin nykypäivään”, Vuorenmaa sanoo.

Vanhojen rakenteiden kantavuus varmistettiin uusilla teräsrunkorakenteilla ja betonisilla paikallavaluilla. ”Betonielementtien vieminen olemassa oleviin tiloihin olisi ollut vaikeaa.”

Vanha ullakkokerros vesikattoineen purettiin ja korvattiin siroilla teräsrakenteilla. Samalla ullakkotilat saatiin kokonaisuudessaan IV-konehuoneiden käyttöön. ”Ulospäin katto on ennallaan kaltevuuksia ja pintamateriaaleja myöten”, Vuorenmaa painottaa.

Korjausrakentaminen säästää materiaaleja

Rakennetekniikan asiantuntijat kävivät tilaajan kanssa tarkkaan läpi, mitä rakennusosia hankkeessa kannattaa säästää ja mitä uusia. Yksi säästetyistä osista on Paasivuorenkadulla sijaitsevan rakennuksen julkisivu ja pääosa runkorakenteista.

”Kuntotutkimusten mukaan julkisivuverhoukset ja ikkunat ovat teknisesti käyttökelpoisia arviolta 10–20 vuotta”, Vuorenmaa sanoo. Sen sijaan vanha IV-konehuone uusittiin yli kaksi kertaa suuremmaksi. ”Nykytekniikka vaatii enemmän tilaa, vaikka rakennusrungon koko säilyy samana.”

Siltasaari 10:lle on haettu LEED Gold -sertifiointia, ja käytön aikaista energiankulutusta hallitaan sekä talotekniikalla että nykyaikaisella eristyksellä. ”Arvioimme LVI-suunnittelua varten sekä vanhojen että uusien rakenteiden energiankulutus- ja päästötasot.”

Korjausrakentaminen säästää myös materiaaleja verrattuna uudisrakentamiseen, mikä näkyy koko hankkeen hiilijalanjäljessä. ”Tämän kokoluokan hankkeessa korjausrakentamisella säästetään mittava määrä runkorakenteiden teräs- ja betonirakenteita”, Vuorenmaa korostaa.