0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Stora Enson innovatiivinen toimisto-hotellikonsepti

Stora Enson innovatiiviseen toimisto-hotellikonseptiin suunniteltiin muuntojoustavat rakenne- ja talotekniikkaratkaisut

Stora Enso halusi kehittää kansainvälisesti uudenlaisen puurunkokonseptin, joka mahdollistaa hotelli- ja toimistotilojen muuntojoustavan rakentamisen samaan hybridikohteeseen. Sweco suunnitteli konseptin rakenne- ja talotekniikkaratkaisut.

Stora Enso aloitti monikäyttöisen puurunkokonseptin kehittämisen Swecon ja INARO Integrated Architecture Officen kanssa syksyllä 2022. Swecon projekti- ja ryhmäpäällikkö Susanna Frimanin mukaan Stora Enson kanssa on tehty vuosien mittaan paljon hyvää yhteistyötä erityyppisissä puurakentamisen hankkeissa.

”Stora Enso on myös kehittänyt kymmeniä konsepteja, jotka helpottavat suunnittelijoiden työtä modernissa massiivipuurakentamisessa.”

Tavoitteena oli luoda rakennekonsepti muuntojoustavan hybridirakennuksen nopeaan toteutukseen. Suurin haaste oli, että konseptirakennukseen piti yhdistää joustavalla tavalla sekä toimisto- että hotellitiloja.

”Esimerkiksi ilmanvaihto-, äänieristys- ja ja paloturvallisuusvaatimukset vaihtelevat toimisto- ja hotellikohteissa, joten meidän piti löytää molempien kannalta toimiva keskitie”, Friman kertoo. Samalla haluttiin säilyttää eri kerrosten muunneltavuus ja tilatehokkuus, mikä pidentää rakennuksen elinkaarta. ”Tilamuutokset eivät saa vaatia vapaan huonekorkeuden muutoksia.”

Talotekniikan huomiointi auttoi maksimoimaan puun määrän

Frimanin mukaan jo konseptikehityksen alussa saman pöydän ääreen haluttiin myös talotekniikkasuunnittelijat. ”Talotekniikan huomiointi on erityisen tärkeää puurakentamisessa, jotta tekniikan tilavaraukset eivät ole ristiriidassa esimerkiksi pilari- ja palkkilinjojen kanssa.”

Apu löytyi läheltä. Swecon talotekniikkasuunnittelijat tulivat mukaan konseptikehitykseen, jotta yhdessä saatiin aikaan todenmukainen, toimiva ja järkevä kokonaisuus.

”Pääsimme vaikuttamaan valintoihin ihan arkkitehtuuria ja tekniikkakuilujen sijaintia myöten, joten talotekniikalle saatiin riittävästi tilaa”, toteaa Swecon osastopäällikkö Nico Haavisto. Samalla varmistettiin tilaajan toivoma kustannustehokas lopputulos ilman kompromisseja.

Yhdessä talotekniikka- ja rakennesuunnittelijat sekä arkkitehti pystyivät maksimoimaan massiivipuun käytön. Se vähensi betonirakenteiden määrää ja pienensi konseptirakennuksen hiilijalanjälkeä. Stora Enson laskelmien mukaan konseptin mukainen 7-kerroksinen rakennus varastoi elinkaarensa aikana 408 tonnia hiiltä ja tuottaa 19 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaava betonirakennus koko elinkaarella.

Runkoratkaisu muuntuu käyttäjätoiveiden mukaan

Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi konseptirakennuksessa haluttiin maksimoida Stora Enson tuotteiden käyttö. Rakennesuunnittelijat kävivät yksityiskohtaisesti läpi kymmenkunta eri runkoratkaisua. Vaihtoehtoja karsittiin yksitellen. ”Määrittelimme eri ratkaisujen syy-seuraussuhteet selvästi tavanomaista suunnittelua tiukemmin”, Friman kertoo.

Konseptiin valittiin muuntojoustava ja modulaarinen pilari-palkki-laattarunko, joka mahdollistaa avoimet ja käyttötarkoitukseltaan joustavat tilat. Puurungossa käytetään Stora Enson Sylva-tuoteperheen CLT- ja LVL-elementtejä sekä LVL- ja GLT-liimapuupalkkeja ja -pilareita. Betonia on vain porrashuoneissa.

Selkeät talotekniikan perusratkaisut

Haaviston mukaan talotekniikassa tähdättiin ratkaisuihin, jotka jättävät toteutussuunnitteluun mahdollisimman monia toimivia vaihtoehtoja. ”Tekniikkakuilujen ja viemärilinjojen sijainti, kerroskohtaiset tilaratkaisut runkoputkistolle ja -kanaville sekä muut isot linjaukset on kuitenkin tehty, mikä nopeuttaa jatkosuunnittelua.

Muuntojoustavimmaksi lämmitysmuodoksi osoittautui perinteinen patterilämmitys. Jäähdytys on toteutettavissa muun muassa hyödyntämällä ilmanvaihtoa ja jäähdytyspalkkeja. ”Lattioihin ei haluttu lämmitys- tai jäähdytysputkistoa, koska ne eivät ole riittävän muuntojoustavia ratkaisuja.”

Tekniikkakuilut sijaitsevat rakennuksen päädyissä, mikä poikkeaa hotellien tyypillisistä useista tekniikkakuiluista. IV-konehuoneet ovat ullakolla. ”Ilmaa jaetaan huoneisiin keskikäytävien IV-kanavista, ja ilmamäärät on määritelty valmiiksi suhteessa eri tilojen ihmismääriin.”

Kansainvälisesti monistettava konsepti

Stora Enson valmis ”Mixed use, flexible and adaptable” -konsepti on suunniteltu toimimaan Euroopan-laajuisesti. Ratkaisut on mietitty tarkoituksella suomalaisten säännösten mukaan. ”Jos talotekniikkakonsepti toimii Suomessa, se toimii todennäköisesti myös muualla”, Haavisto sanoo.

Friman on samaa mieltä. ”Rakennesuunnittelun vaatimukset ovat meillä maailman tiukimmat. Kun suunnittelemme rungon toimimaan Suomessa, se toimii melkein missä tahansa maailmalla.”

Uniikilla konseptilla nähdään paljon kansainvälistä potentiaalia. Sen avulla luodaan nopeasti vähähiilisiä ja muuntojoustavia työskentely- ja majoitustiloja. Friman uskoo, että se voi tukea kiinteistö- ja rakennusalan vihreää siirtymää globaalisti. ”Konseptilla on mahdollisuuksia luoda vientimarkkinoita sekä puutuoteosatoimituksille että puurakennusten suunnitteluosaamiselle.”

Konseptia on pilotoitu Stora Enson uudessa pääkonttorissa, Katajanokan laiturissa, jossa olemme myös tiiviisti mukana.

Stora Enson konseptin kehitykseen osallistui Swecon ja INARO Integrated Architecture Officen lisäksi Ramboll Finland Oy, Wood Expert Oy ja KK-Palokonsultit Oy.

Kuvat: Stora Enso

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.