0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suojateiden inventointi toteutettiin Lahdessa paikkatietopalveluna

Projekti

Lahden kaupungin suojateiden inventointi

Toimeksianto

Suojateiden inventointi ja päivitystarpeet paikkatietopalveluna

Asiakas

Lahden kaupunki

Suojateiden inventointi toteutettiin Lahdessa paikkatietopalveluna

Tieliikennelain uudistumisen takia Lahden kaupunki tarvitsi kokonaiskuvan risteysalueiden suojatiemaalauksista ja liikennemerkeistä. Swecon asiantuntijat esittivät suojatieinventoinnin tulokset paikkatietopohjaisesti webbikartalla. Palvelu tukee myös eri hoitoalueiden urakoitsijoita.

Lahden kaupunki on tehnyt Swecon kanssa yhteistyötä liikennesuunnittelussa jo pitkään. Keväällä 2021 kaupunki tilasi keskusta-alueen suojateistä inventoinnin. Taustalla on 1.6.2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki, jossa pyöräilijöille suunnattujen suojateiden jatkeiden merkintätavat muuttuivat. Pyörätien jatke vaatii autoilijoille risteykseen kolmion tai stop-merkin.

”Uusi tieliikennelaki kytkeytyy kaupungin toimintoihin monella tapaa, ja siksi meidän piti ratkaista, miten suojateihin liittyvä suunnitteluaineisto saataisiin ajan tasalle”, kertoo Lahden kaupungin liikenneinsinööri Matti Heikkinen. Erityisen haastavaksi tilanteen teki se, että siirtymäaika oli hyvin lyhyt.

Aluksi kaupungin ideana oli koota risteysalueista PDF-karttoja, mutta niitä olisi tullut satoja. ”Siksi ehdotimme edullisempaa ja monikäyttöisempää ratkaisua: paikkatietopohjaista webbikarttaa”, kertoo Swecon vanhempi paikkatietoasiantuntija Lassi Tarri. Lähtötietoina käytettiin Lahden kaupungin etukäteen teettämää liikennemerkkiaineistoa, jonka kokoamisessa hyödynnettiin konenäköä, ja ilmakuvia risteysalueiden liikennemerkeistä ja maalauksista. ”Ilman niitä paikkatietopohjaisen inventointityökalun kehittäminen olisi ollut selvästi vaikeampaa. Paikkatietoratkaisuthan vaativat aina dataa.”

Heikkisen mielestä Swecon asiantuntijat ymmärsivät kaupungin ja urakoitsijoiden tarpeet hyvin. ”Yhteistyömme oli hyvää ja sujuvaa, vaikka kyse ei ollutkaan perinteisestä suunnitteluhankkeesta.”

Paikkatietopalvelua on helppo käyttää ja päivittää

Asiantuntijat kehittivät konenäköön perustuvan prosessin, joka analysoi ilmakuvista, onko tietyn risteyksen maalaus suojatie vai pyörätien jatke. Tuloksia verrattiin liikennemerkkiaineistoon risteysalueiden stop-merkeistä ja kolmioista. ”Näin saimme luotettavaa tietoa siitä, tarvitaanko risteykseen uusia liikennemerkkejä tai maalauksia”, Tarri sanoo. Muokattavia suojatiemerkintöjä löytyi yli 1200 kappaletta ja lisäkilpiä lähes 4000.

Vapaasti kaikkien käytettävissä oleva karttapohja toimii nettiselaimella. Karttanäkymää voidaan tarkentaa aina tietyn risteyksen 360-näkymään asti, jolloin kaupungin viranomaiset ja urakoitsijat näkevät päivitystarpeen kokonaisuutena, hoitoalueittain tai tietyn risteyksen kohdalla. Lisäksi palvelussa huomioitiin kaupunki-infran jatkuva muutos. ”Lisäsimme Lahden kaupungille palveluun muokkausoikeuden, jotta risteysalueiden tietoja on mahdollista päivittää”, Tarri toteaa.

Paikkatietoaineiston käyttö onkin jo siirtynyt suunnittelusta toteutuksen puolelle. ”Oikeissa käsissä paikkatietopalvelun käyttöliittymän käyttö on sujuvaa ja tietojen muokkaaminen onnistuu myös urakan aikana”, Heikkinen toteaa.

Paikkatietopalvelun kehittämiseen kuului eri urakka-alueiden kustannusten arviointi hoitoalueittain ja rakennusosittain. ”Tarkan kustannusarvion perusteella kaupunki on voinut varautua hyvissä ajoin maalausten korjauksiin investointimenoina”, Heikkinen kertoo. ”Tieliikennelain mukaisten turvallisuustavoitteiden saavuttaminen on meille erittäin tärkeää, ja siihen paikkatietopalvelu on vastannut erittäin hyvin.”

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.