0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos heräsi eloon virtuaalimallissa

Harjavaltaan valmistuu vuonna 2024 Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitos. P2X luottaa suunnittelussa Swecon teollisuusosaamiseen ja digitaalisiin palveluihin. Virtuaalimalli herätti ainutlaatuisen vetylaitoksen henkiin jo työmaavaiheen alla.

P2X Solutions rakennuttaa Harjavaltaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitosta. Vetyä valmistetaan uusiutuvan energian avulla vedestä elektrolyysillä. Sweco aloitti hankkeessa keväällä 2021 toteutettavuussuunnittelulla ja kustannusarvioilla. P2X teki laitoshankkeesta investointipäätöksen joulukuussa 2021, ja Swecon asiantuntijat jatkoivat perus- ja detaljisuunnitteluun heti tammikuussa 2022.

Turvallisuussuunnittelussa korostui prosessiturvallisuus

Uniikin laitoksen turvallisuussuunnittelussa ei jätetty yhtään kiveä kääntämättä. Leviämismallinnukset ja turvallisuustarkastukset tehtiin huolella, koska samassa laitoksessa tuotetaan vihreän vedyn lisäksi synteettistä metaania.

Kaikissa ratkaisuissa pyrittiin siihen, ettei missään olosuhteissa synny räjähdyksen tai tulipalon mahdollistavia olosuhteita. ”Lisäksi tekniset ratkaisut turvallistavat epätodennäköisimpiä vaaratilanteita.”

Vetylaitoksen luvitusprosessia hallittiin suurella joukolla

Vetylaitoksen luvitusprosessissa työskenteli suuri joukko Swecon asiantuntijoita. Kohteelle haettiin muun muassa maisematyölupa, rakennuslupa, toimenpidelupa ja ympäristölupa.

”Lisäksi asiantuntijamme laativat YVA-arviointipyynnön viranomaisille, joiden päätöksen mukaan YVA-menettelyä ei tarvittu”, Maranko kertoo. Tukes-luvitusta varten luotiin laaja dokumentaatio, ja asiantuntijat osallistuivat tiiviisti hankkeen esittelyyn, viranomaisyhteistyöhön ja ennakkoneuvotteluihin.

Myös arkkitehdeillä oli korkean profiilin laitoshankkeessa tärkeä rooli. ”Laitoksesta on tulossa Suomen vetytalouden ja P2X:n käyntikortti, ja vierailijoita odotetaan EU-komissiota myöten.”

Työmaan sujuvuus varmistettiin VirtualSite-katselmuksella

P2X halusi varmistaa eri osapuolten yhteisymmärryksen ennen vaativaa työmaavaihetta, ja siksi suunnittelua havainnollistettiin projektin johdolle Swecon kehittämällä VirtualSite-palvelulla. Osallistujat pääsivät liikkumaan oikeassa mittakaavassa olevassa laitosympäristössä avatar-hahmoina.

”Virtuaalikatselmus koettiin niin hyödylliseksi, että sama mahdollisuus kurkistaa tulevaisuuteen haluttiin tarjota myös työmaan johdolle ja pääurakoitsijoille”, Maranko kertoo. Heiltä saatiin erinomaista palautetta, joten 3D-katselmuksia sovittiin järjestettäväksi urakoitsijoille sitä mukaa, kun he jalkautuvat työmaalle. ”Katselmukset auttavat suunnittelemaan etukäteen asennusjärjestystä ja eri urakoitsijoiden yhteistoimintaa.”

Swecon asiantuntijat fasilitoivat tilaisuuden ja toivat paikalle tarvittavan teknologian. ”Lisäksi varmistimme, että virtuaalikokouksen läpivienti on tehokasta, koska tilanne on monelle osallistujalle uusi”, toteaa Swecon VDC- ja palvelukehityksen osastopäällikkö Niko Vironen. Hänestä virtuaalikatselmuksen hyödyt vain kasvavat, kun hanke on monimutkainen. ”Kun kaikki ymmärtävät suunnitelmat samalla tavalla, tehdas saadaan rakennettua kerralla oikein.

Marangon mukaan katselmusten ajoitus osui nappiin eikä hidastanut työmaan etenemistä. ”Virtuaaliympäristössä tehtyjen havaintojen avulla tunnistettiin haastavia kohtia ja työvaiheita etukäteen, mikä vähentää myös turvallisuusriskejä.”

Vihreän vedyn tuotantolaitos valmistuu vuonna 2024 Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Vetylaitos mahdollistaa uusiutuvan energian varastoimisen vetyyn, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan, jatkojalostaa tai muuttaa takaisin sähköksi.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.