0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suunnannäyttäjänä Viron asuntosuunnittelulle

Suunnannäyttäjänä Viron asuntosuunnittelulle

Viro on hakenut suuntaa omalla vaativalle asuntotuotannolleen kansainvälisillä arkkitehtuurikilpailuilla, joihin on kutsuttu pohjoismaiden tunnetuimpia asuntosuunnitteluntoimistoja. Olemme menestyneet kahdessa Tallinnan keskusta-alueen merenrantatontin kilpailussa.

Narva Road- projektissa kohteena oli 70 000 brm2 korttelikokonaisuus. Toimiston ehdotus valittiin voittajaksi ja toteutuksen pohjaksi. Suunnittelutyö tehtiin yhteistyössä rakennetekniikan asiantuntijoidemme kanssa.

Noblessner Quarter -kohteessa on kolme korttelia ja se on laajuudeltaan 30 200 brm2. Ehdotusta pidettiin esimerkillisenä mutta sitä ei valittu toteutuksen pohjaksi. Ehdotukselle myönnettiin toinen palkinto.

Molemmissa kilpailuehdotuksissa suunnitelmat noudattivat annettua asemakaavaa tulkiten sen tavoitteita kokonaisratkaisun eduksi.

Narva Roadin kaavan rakennusmassat ovat erittäin pitkät ja rungoiltaan poikkeuksellisen syvät. Kilpailuehdotuksessa asuntoja sijoitettiin vastakkain. Neljän asunnon jaksojen väliin jätettiin lovi pitkään rakennusrunkoon. Parvekeseiniä jäsenneltiin yksilöllisesti. Näin pitkät kerrostalot muistuttivat enemmän yksilöllisiä kaupunkihuviloita, asunnot olivat valoisia ja niihin kuului asuntokohtaisia parvekkeita ja terasseja.

Tuomariston kommentti: ”Palkintolautakunta näkee, että voittanut ehdotus tarjoaa uudentyyppisen asuinympäristön ratkaisun kilpailualueelle sekä koko Tallinnan alueelle. Ratkaisu luo alueelle aivan oman identiteettinsä. Työllä on voimaa tullakseen myönteiseksi malliksi Viron asuntosuunnittelun tulevaisuudelle“.

Noblessner-korttelissa rakennukset sijoittuvat rannalle säilytettävien matalien kivimakasiinien lomaan. Herkän rantamaiseman ja alueen matalan silhuetin takia kortteleiden jäsentelyssä painotettiin kaksiosaisuutta: tummat kiviset alakerrat ja lasiset, ilmeeltään kevyemmät yläkerrat. Umpikortteleissa kiinnitettiin erityistä huomiota aukotukseen, jonka ansiosta mahdollisimman monesta asunnosta on merinäkymä.