0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco mukana Pudasjärven keskustan kehittämishankkeissa

Kuvaus

Pudasjärven keskustan kehittämishanke

Asiakas

Pudasjärven kaupunki

vuosi

2012-2016

Sweco mukana Pudasjärven keskustan kehittämishankkeissa

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Suunnittelun tavoitteena on edistää mm. turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön luomista ja palveluiden saatavuutta. Pudasjärven kaupungin keskustan kaavoitushankkeissa oli mukana uusi koulukeskus, asuinalueen muutos sekä kauppakeskus.

Koulukeskuksen suunnittelu oli kiivastahtinen prosessi. Sen tavoitteena on toteuttaa noin 9500k-m2 koulukampus hirsirakenteisena vastaamaan 2020-luvun oppimisympäristövaatimuksia. Rakennushankkeen suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2012 ennen kaavaprosessin aloittamista. Koulukampus toteutetaan elinkaarimallilla. Rakennustyöt ovat loppusuoralla ja opetus käynnistyy tulevana syksynä 2016.

Koulukeskukselle oli aluksi useampia vaihtoehtoisia paikkoja. Vertailtaville alueille tehtiin luonto- ja maisemaselvitys sekä rakennetun ympäristön inventointi, tulvaselvitys ja maaperäselvitys sekä laskelma maamassojen vaihtotarpeesta ja sen kustannuksista. Tämän pohjalta rakentamispaikaksi valikoitui korkeampi pohjoisranta. Kaavoitusta tehtiin rinnan rakennussuunnittelun kanssa.

Koulukampuksen rakenteesta haluttiin muuntautumiskykyinen, jotta osa tiloista voidaan myöhemmin muuttaa muuhun käyttötarkoitukseen, esim. palveluasunnoiksi. Kampuksen suunnittelun pohjaksi valittiin solumainen rakenne ja massoittelu.

Suunnittelu laajeni myös viereiselle Pietarilan asuinalueelle, joka on koulun vaikutusalueella. Sweco suunnitteli asuinalueelle korttelialueen rakenteen tiivistämisen sekä katuverkon uudistuksen.

Pudasjärven kaupunkikeskustan hankkeisiin kuului myös uuden kauppapaikan kehittämissuunnitelma, joka laadittiin vuonna 2014. Hankkeeseen kuuluivat kauppapalvelujen ja liikenneratkaisujen suunnitelmat. Kauppapaikan kehittäminen jatkuu tämä vuonna liikenneratkaisujen aluevaraussuunnitelman ja asemakaavan muutoksen laadinnalla.