0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco-talo Ilmalassa

Kuvaus

Hankkeen suunnittelu ja johtaminen sekä työympäristön kehittely tilakonseptin puitteissa ja kalustesuunnittelu

Asiakas

Sponda Oyj

Toimeksianto

Hankkeen suunnittelu ja johtaminen sekä työympäristön kehittely tilakonseptin puitteissa ja kalustesuunnittelu

Vuosi

2015

Sweco-talo Ilmalassa

Sponda Oyj on rakennuttanut Helsingin Ilmalaan kolmen rakennuksen toimistokokonaisuuden. Sweco-talo valmistui vuoden 2015 lopulla ja toimitilat toivat yhteen Swecon pääkaupunkiseudun kattavan palvelutarjonnan ja osaavan henkilökunnan – asiakkaiden eduksi. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta ja toimitalokokonaisuuden tilakonseptista vastasi Sponda Oyj:n toimeksiannosta Parviainen Arkkitehdit Oy.

Sweco vastasi onnistuneesti hankkeen projektinjohtamisesta sekä rakennesuunnittelusta. Swecon arkkitehdit muokkasivat tilat käyttäjän tarpeiden mukaisiksi tilakonseptin puitteissa. Lisäksi kalustesuunnittelu on pääasiassa Swecon arkkitehtien käsialaa.

Swecon arkkitehdit selvittivät tarkasti organisaationsa toimialojen tarpeet. Uudenlaisella tilasijoittelulla ja tilojen ja toimintojen yhdistelyillä karsittiin runsaasti päällekkäisyyksiä ja vahvistettiin toiminnallisuutta. Toimialojen sijoittelussa kolmen rakennuksen kokonaisuuteen huomioitiin mahdollisen kasvun joustavuus.

Neuvottelutiloista tehtiin tarve- ja varustelukartoitus, sekä simuloitiin niiden riittävyys. Av-tekniikan integroituminen ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet kartoitettiin ja huomioitiin tarkasti suunnittelussa.

Arkkitehtiemme tavoitteena oli alusta lähtien tarjota Sweco-talon  käyttäjille aivan uudenlaista kokonaisvaltaista työskentelykulttuuria, johon kuuluu erilaisia kohtaamispaikkoja, työskentelytiloja ja projektihuoneita.

Rakennusten sävykonseptia muokattiin siten, että tiloihin saatiin vaihtelua siirryttäessä kerroksesta toiseen. Työpisteistä laadittiin kalustelayouteja, joissa selvitettiin tilojen kalustettavuutta ja työpistesolujen muodostumista. Mallikalusteilla sekä vakiokalusteisiin tehdyillä muutoksilla varmistettiin niiden toiminnallisuus sekä muuntojoustavuus.

Tiivis yhteistyö kohteen arkkitehdin, muiden suunnittelijoiden, Swecon arkkitehtien ja käyttäjän välillä takasi onnistuneen lopputuloksen.