0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon ja Adapteon yhteistyö

Kuvaus

Pohjoismaiden suurin muunneltavien moduulirakennusten toimittaja rakentaa noin 100 kohdetta vuodessa, ja vaativimmat tilat täyttävät kaikki pysyvän rakentamisen energia- ja paloturvallisuusvaatimukset sekä rakentamismääräykset.

Asiakas

Adapteo

Toimeksianto

Rakenne-, arkkitehti-, ja talotekniikkasuunnittelu (LVIS-, RAU-, energia- ja sprinklerisuunnittelu), lisäksi geosuunnittelua, rakennuttamista ja paloturvallisuussuunnittelua

Vuosi

Yhteistyötä vuodesta 2018 lähtien

Swecon suunnittelijat ovat mukana lähes kaikissa Adapteon rakennushankkeissa

Pohjoismaiden suurin muunneltavien moduulirakennusten toimittaja rakentaa noin 100 kohdetta vuodessa, ja vaativimmat tilat täyttävät kaikki pysyvän rakentamisen energia- ja paloturvallisuusvaatimukset sekä rakentamismääräykset.

Adapteo on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan johtava moduulitilojen toimittaja. Yhteistyö Swecon kanssa laajeni vuonna 2018, kun yhtiössä ulkoistettiin suunnittelua. Yhteistyön syventäminen yhden suuren toimijan kanssa kannatti.

”Kumppanuutemme ansiosta pystymme toteuttamaan tiiviissä aikataulussa yhä monimuotoisempia hankkeita”, kertoo Adapteon suunnittelupäällikkö Aleksi Peltomaa. Esimerkiksi tyypillinen koulukohde valmistuu parhaimmillaan 3–4 kuukaudessa. Sweco vastaa kohteiden arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta. ”Mitä vaativampia kohteet ovat, sitä enemmän tarvitsemme myös rakennuttamis- ja palokonsultointia sekä VDC-ratkaisuja.”

Viime vuonna työn alla oli noin 100 projektia. Yhteistyö onkin jatkuvaa. ”Kymmenkunta talotekniikkasuunnittelijaa toimii asiakkaan kanssa lähes päivittäin, mikä hämärtää organisaatioiden rajoja”, kertoo Swecon LVI-suunnittelupäällikkö Arto Sarhela.

Yhteistyö on kehittynyt kumppanuudeksi, jossa kaikkia eri suunnittelualoja koordinoidaan yhden henkilön kautta. ”Toimimme todella lähellä asiakasta ja edistämme hankkeita yhdessä aina tarjouskuvien laadinnasta asti”, kiteyttää suunnittelutiimin projektipäällikkö Riina Savikko.

Pääkaupunkiseudulla toteutetaan maan vaativimmat moduulikohteet

Moduulirakennuksia toteutetaan ympäri Suomen Turusta Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Kunnianhimoisimmat kohteet löytyvät pääkaupunkiseudulta.

”Suomen ensimmäinen kolmikerroksinen moduulirakennus toteutettiin Tahvonlahden ala-asteelle ja toinen Pohjois-Haagaan”, Savikko kertoo. Molemmat koulut perustetaan teräsarinoiden päälle, ja väistötilojen käyttöikä on 4–5 vuotta. ”Koulut ovat hieno esimerkki moduulien mahdollisuuksista erittäin ahtaissa ja vaikeissa ympäristöissä.”

Moduulien rakenteet ovat hyvin standardisoituja mutta muuntojoustavia. ”Esimerkiksi Lahdessa samalla tontilla voi olla kahdeksan rakennusta, joita laajennetaan, supistetaan tai siirretään eri puolelle kaupunkia tilatarpeiden ja väestörakenteen muuttuessa”, Peltomaa sanoo.

Myös tilojen käyttötarkoituksen vaihtaminen on helppoa. ”Tekniikka ja rakennusautomaatio räätälöidään aina tapauskohtaisesti, ja siksi moduuleja voidaan hyödyntää yhtä lailla toimistona, päiväkotina, kylmätiloina tai vaikkapa kemianlaboratoriona”, Sarhela sanoo.

Moduulirakennuksia hyödynnetään yhä useammin myös terveydenhoidossa. ”Toteutamme erilaisia potilas- ja hoitohuoneita olemassa olevien sairaaloiden yhteyteen sekä itsenäisiä hoitoyksiköitä ja terveysasemarakennuksia”, Peltomaa sanoo. ”Moduulirakennusten vuokraus on riskitön tapa varautua tulevaisuuden muuttuviin tilatarpeisiin.”

Moduulirakennusten energiatehokkuutta kehitetään yhdessä

Moduulirakentaminen edistää kiertotaloutta, koska samat moduulit voidaan käyttää uudessa rakennuksessa perustuksia myöten. Uusimmat moduulirakennukset täyttävät Suomen ja Euroopan pysyvän rakentamisen energiatehokkuus- ja paloturvallisuusvaatimukset (ETA).

”Visionamme on kestävä yhteiskunta, jota toteutetaan käytännössä kiertotalousajattelun ja puurakenteiden käytön kautta”, Peltomaa sanoo. Kiertotalous toteutuu myös moduulirakennusten talotekniikassa ja automaatiossa, joka on helposti purettavissa ja siirrettävissä.

Peltomaan mielestä Swecon suunnittelijoiden rooli on ollut merkittävä moduulirakennusten rakenne- ja tekniikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhdessä on kehitetty esimerkiksi erilaisia tyyppitiloja.

”Ammennamme parhaat kehitysehdotukset suunnittelijoiden arkityöstä. Yhdessä pystymme kehittämään toimintaamme ja toteuttamaan uudet ratkaisut nopeasti myös käytännössä.”