0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tampereen Energialle luotiin ohje alueelliseen energiasuunnitteluun

Uusiutuvan energian tehokas hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa vaatii matalalämpöverkkoja ja alueellisen energiankierrätyksen kehittämistä. Tampereen Energia toimii suunnannäyttäjänä Suomen ensimmäisellä laajalla suunnitteluohjeella.

Tampereen Energia tuottaa Pirkanmaalla sähköä yli 160 000 taloudelle ja lämmittää pääosin uusiutuvalla energialla lähes 200 000 kaukolämpökotia. Suomen vanhin kunnallinen energiayhtiö toimii suunnannäyttäjä myös alueellisten matalalämpöverkkojen hyödyntämisessä. Yhtiö tarttui ennakkoluulottomasti Swecon energia-asiantuntijoiden ideaan luoda uusi suunnitteluohje energiatehokkaiden kaupunkialueiden suunnitteluun (ENASU-hanke).

”Ohjeen laatiminen kävi yksiin monien intressiemme kanssa, koska esimerkiksi Hiedanrannan alueella on ajankohtaista selvittää energiatehokkaan matalalämpöverkon mahdollisuuksia”, kertoo Tampereen Energian Business Intelligent Expert Ville Kaleva. Tavoitteena on tehostaa energiankierrätystä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä matalalämpöisellä kaukolämpöverkolla, joka hyödyntää erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, hukkalämpöjä ja uusiutuvaa energiaa.

Swecon energia- ja elinkaariasiantuntija Juho Rinta-Rahkon mukaan ohje tulee helpottamaan alueellista energiasuunnittelua ja kaavoitusta sekä sujuvoittamaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Suunnitteluohjeelle onkin selvä tarve. ”Maankäytön suunnittelussa käytännössä määritetään alueen energiaratkaisu, mutta suunnitteluprosessit ovat monimutkaisia eikä yhteistyölle ole selkeitä raameja.”

Energiankierrätyksen suunnittelu alkaa jo kaavoituksessa

Aluksi Swecon asiantuntijat toteuttivat kirjallisuusselvityksen ja määrittelivät kehityshankkeen lähtökohdat. Sen jälkeen haastateltiin matalaenergiaverkkojen parissa työskenteleviä asiantuntijoita eri puolilta Suomea ja järjestettiin työpaja Tampereen kaupungille ja Tampereen Energialle.

”Kävimme myös kymmeniä jälkikeskusteluja muun muassa kaavoituksesta, tonttien luovutuksesta, rakennusvalvonnasta ja ilmastopolitiikasta vastaavien kaupungin yksiköiden kanssa”, Rinta-Rahko kertoo. Energiankierrätys on tärkeää huomioida jo alueen kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa. ”Huomioon on otettava myös alueen rakennuttajien näkökulma.”

Ohjeen laadinnassa hyödynnettiin Swecon energia- ja elinkaariosaamisen lisäksi rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun kokemusta. Näkökulmaa skaalattiin kiinteistöistä alue-energiaratkaisuihin ja valtakunnan tasolle. ”Energiajärjestelmän suunnittelussa tulisi huomioida vaikutukset sekä paikallisen kaukolämmön tuotantoon että kansallisen sähköverkon kuormitukseen”, Rinta-Rahko sanoo.

Kaikille avoin ohje alueelliseen energiasuunnitteluun

Kaleva on tyytyväinen Swecon asiantuntijoiden aktiiviseen otteeseen niin prosessin käynnistämisessä kuin selkeässä läpiviennissä. ”Ilmapiiri oli lämmin, tieto kulki hyvin ja töiden tekeminen yhdessä oli rentoa.”

Vapaasti kaikkien saatavilla oleva ohje kuvaa käytännönläheisesti koko alueellisen energiasuunnitteluprosessin. Rinta-Rahko kannustaakin kuntia hyödyntämään valmista ohjetta.

”Se on ennen kaikkea energiasuunnittelun ja -ohjauksen sekä kaavoituksen tukityökalu, jolla varmistetaan, että oikeista asioista keskustellaan ja päätetään oikeaan aikaan.”

Hanke on saanut ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -tukea.

 

Kuva: Tampereen Energia

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.