0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ratapihankatu

Kuvaus

Moderni, kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toimistotalo

Asiakas

A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Vuosi

2019–2023

Decent work and economic growth
Responsible consumption and production

Kestävän sijoituksen toimitilakortteli palvelee myös muuttuvia tarpeita Tampereella

Tampereen Ratapihankadun kiinteistöhanke täydentää Tampereen kaupunkikuvaa merkittävästi. Sweco on ollut hankekehitysvaiheessa varmistamassa, että hankkeen sopimustekniset, laadulliset ja ympäristölliset asiat palvelevat kiinteistösijoittajan ja käyttäjien tavoitteita.

Historialliselle Tampereen Ratapihankadun korttelialueelle rakentuu vuoteen 2023 mennessä moderni, kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toimistotalo. Samalla suojellut tavara-asemarakennus ja rautatieläisten asuinrakennus kunnostetaan uuteen, kaupunkilaisia palvelevaan käyttöön. Hanke tulee täydentämään Tampereen keskusta-alueen kaupunkikuvaa näkyvästi.

“Olimme pitkäaikaisena sijoittajana etsineet jo pidempään toimitilakohdetta Tampereelta. Ratapihankadun sijainti sekä pääradan että uuden raitiotien välittömässä läheisyydessä, laadukas, ympäristösertifioitu tulevaisuuden toimisto sekä hyvä päävuokralainen täyttivät erinomaisesti sijoituskriteerit”, kertoo hankkeen sijoittajakumppanin, A. Ahlström Kiinteistöjen kiinteistöjohtaja Pia Lindborg.

Nimellä GO21 kulkeva hanke päätyi A. Ahlströmin sijoitussalkkuun Tampereen kaupungin tontinluovutus- ja konseptikilpailun kautta. Kun kilpailun voittaneen Jatke Pirkanmaa Oy:n alkuperäinen kumppani vetäytyi hankkeesta, Jatke sai toiseksi tulleesta Ahlströmistä uuden sijoittajan.

Laadullisten kriteerien määrittely pohjana onnistuneelle hankkeelle

Koska Ratapihankadun hanke oli neuvoteltu alun perin toisen sijoittajan kanssa, Ahlströmille tarjottiin melko valmista pakettia. Ahlströmille oli kuitenkin tärkeää saada perinteiseen kvr-urakkaan mukaan laatuvaatimuksia.

“Halusimme kumppanin varmistamaan, että saamme sijoitetulla rahalla mahdollisimman hyvää laatua, ja että hanke pysyy budjetissa ja aikataulussa”, Lindborg kertoo

Sweco Impactin tiimi tuli mukaan tekemään hankkeesta due diligence -tarkastuksen. Se kävi läpi hankkeeseen liittyvät sopimukset ja revisioi ne yhdessä juridisten neuvonantajien kanssa palvelemaan Ahlströmin taloudellisia ja kaupallisia intressejä. Samalla varmistettiin, että riskit olivat paremmin hallussa. Sweco myös muokkasi uudisrakennusta varten laadulliset asiakirjat.

“Aikataulu oli tiukka, koska päävuokralaisen sopimus ja kaupungin päätöksenteko oli saatava eteenpäin jouhevasti”, kertoo Swecon hankekehitysjohtaja Kim Karves.

Hankkeen etenemisen kannalta oli kriittistä, että osattiin keskittyä oikeisiin asioihin.

“Oli ratkaisevaa löytää sopiva tarkkuustaso dokumentaatioon ja tunnistaa asiat, joilla on oikeasti merkitystä. Myös kumppaneiden välinen, aidosti rakentava keskustelu oli tärkeää”, Lindborg tiivistää.

Ympäristövastuullisuus ja muuntojoustavuus palvelevat loppukäyttäjää

Hanketta ovat ohjanneet alusta saakka kestävän kehityksen periaatteet. Ympäristövastuullisuuden tavoitteet ovat kunnianhimoiset: Uudisrakennukselle tavoitellaan LEED -ympäristösertifikaatin korkeinta, platinum-tasoa. Sisätiloille puolestaan haetaan WELL-sertifikaattia, jonka keskiössä on kiinteistön loppukäyttäjien terveys ja hyvinvointi.

Swecon rooli oli työstää ympäristösertifikaatin pohjalle luotavaa pisteytystaulukkoa, jotta rakennus tulisi rakennettua paitsi laadukkaasti myös elinkaaritaloudellisesti ja ympäristöasiat huomioiden.

“LEED Platinumin uusi versio edellyttää kiinteistöltä enemmän kuin aiempi versio, mutta siitä huolimatta kiinteistön omistajan on syytä olla tarkkana, kun kiinteistön ominaisuuksia määritellään. Sähkölatauksessa ja pyöräilijöiden huomioimisessa tilat ja tekniset ominaisuudet tulee suunnitella tulevia tarpeita ajatellen”, Karves sanoo.

Toinen hanketta vahvasti ohjaava tekijä on muuntojoustavuus. Lindborg kertoo, että kohteen päävuokralaisella, tamperelaisella Gofore Oyj:llä, on vahva visio tulevaisuuden toimitiloista, jotka toimivat myös kilpailutekijänä.

“Tämä on siitäkin äärimmäisen mielenkiintoinen hanke, että olemme eräänlaisessa toimitilojen taitekohdassa. Nyt mietitään, mikä on tilojen rooli tulevaisuudessa. Meillä on loppukäyttäjän kanssa yhteinen näkemys siitä, että muuntojoustavuus on yksi isoista suunnista.”

“Useimpien toimistotyöntekijöiden työnteko on muuttunut radikaalisti viimeisen vuoden aikana ja nyt tuntuu olevan yhteinen ymmärrys siitä, että työskentely-ympäristö ei tule olemaan entisensä. Olisihan se hirveää, jos nyt rakennettaisiin tiloja, joissa kahden vuoden päästä ei kukaan halua työskennellä”, Karves tiivistää.