0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Elinkaarisuunnitteluohje tukee elinkaarikestävien rakennusten suunnittelua Tampereella

Elinkaarisuunnitteluohje tukee Tampereen Tilapalvelujen monipuolisia elinkaaritavoitteita

Julkisena rakennuttajana Tampereen Tilapalveluilla on monia velvollisuuksia ja tavoitteita, jotka poikkileikkaavat eri suunnittelualoja. Swecon asiantuntijoiden laatima elinkaarisuunnitteluohje tukee elinkaarikestävien ja tulevaisuudessakin huoltovarmojen rakennusten suunnittelua.

Elinkaarisuunnittelu poikkileikkaa eri suunnittelualoja ja ohjaa elinkaarikestävää rakentamista kokonaisuutena. Yhteisen suunnan pitää olla erityisen selvä, kun kyse on kaupungin suuresta rakennusmassasta. ”Julkisena rakennuttajana meillä on monia velvollisuuksia ja toiminnallemme asetettuja tavoitteita, jotka on huomioitava laaja-alaisesti”, kertoo Tampereen Tilapalvelujen LVI-asiantuntija Pekka Paterno.

Huomioon on otettava esimerkiksi Tampereen kaupungin ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteet, energiatehokkuusvaatimukset ja kiertotalous sekä kustannukset ja muut reunaehdot. ”Haluamme rakentaa myös toimintavarmoja rakennuksia, joita on helppo huoltaa ja ylläpitää tulevaisuudessakin.”

Ennakoitua nopeammin muuttuva ilmasto tuo rakennusten elinkaarisuunnitteluun ja sisäilmastotavoitteisiin merkittävän lisähaasteen. Paternosta onkin tärkeä, että elinkaarisuunnittelussa otetaan yhdeksi energiasimuloinnin ja kustannusoptimoinnin muuttujaksi sisäilmasto-olosuhteet. ”Tekniikkaratkaisujen rinnalla mietitään esimerkiksi ikkunoiden kokoa, suuntaa, U-arvoja ja passiivista aurinkosuojausta.”

Elinkaarisuunnitteluohje säästää perehdytystyötä

Puolueettomana asiantuntijana Sweco laati Tilapalveluille elinkaarisuunnitteluohjeen, joka kertoo perusasiat elinkaarisuunnittelijan tehtävistä ja tilaajan tavoitteista. Elinkaarisuunnittelija esimerkiksi ohjaa investointipäätöstä jo tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa, ottaa kantaa suunnitelmiin ja rajaa pois riskejä aiheuttavia ratkaisuja. Paterno korostaa, että ratkaisut täytyy perustella objektiivisesti. ”Haluamme johtaa hankkeitamme tiedolla ja hyödyntää alan simulointi- ja laskentaosaamista.”

Ohjeen laadinnassa hyödynnettiin poikkitieteellistä osaamista, muun muassa energia- ja elinkaarisuunnittelusta, kuntaorganisaatioiden toiminnasta, energiatehokkuusmääräysten kansallisesta valmistelusta ja hiilijalanjäljen laskennasta. Swecon osastopäällikkö Eerik Mäkitalon mielestä oli hyvä, että ohjeen laadintaan saatiin näkökulmia myös rakenne-, LVI-, sähkö-, automaatio- kuin energiasuunnittelusta. ”Elinkaarisuunnitteluhan tähtää suunnitteluratkaisujen optimointiin kokonaisuutena.”

Vertailukelpoiset elinkaarilaskelmat

Tilapalvelujen toiveena oli tiivis, selkeä ja helposti päivitettävä ohje, joka kuvaa koko elinkaarisuunnitteluprosessin ja eri osapuolten vastuut. Paterno arvostaa myös ohjeen sisältämiä vakioarvoja. ”Niiden ansiosta kaikkien elinkaarisuunnittelijoiden laskelmat ovat vertailukelpoisia. Listattuna ovat esimerkiksi tilaajan lähtötiedot, käytettävät menetelmät ja tarkkuustaso.”

Elinkaariohjeella yhdenmukaistetaankin hiilijalanjälki– ja hiilikädenjälkilaskentaa, elinkaarivertailuja ja elinkaarikustannuslaskentaa. ”Muuten laskelmissa on helposti kirjavuutta, koska energiatehokkuusmääräyksiin, asetuksiin ja ohjeisiin liittyy yhä paljon tulkinnanvaraisuutta”, Mäkitalo sanoo. Tilaajalle laadittiin myös perustelumuistio, joka kertoo, miksi suunnitteluohje on laadittu niin kuin on, mikä helpottaa ohjeen päivittämistä.

Yhteistä sitoutumista ja vuoropuhelua

Suunnitteluohjeen laadinta oli Paternon mielestä positiivinen ja opettavainen kokemus. Avointa vuoropuhelua käytiin paljon, ja yhdessä päätettiin, mitkä asiat ohjeessa on tärkeää ratkaista ja mitkä jätetään elinkaarisuunnittelijan osaamisen varaan. ”Sweco toi hankkeeseen elinkaarisuunnittelijan näkökulmaa ja me omat tavoitteemme. Ohjeessa yhdistyvät molemmat!”

Myös Mäkitalosta suunnitteluohje on ennen kaikkea hyvän yhteistyön tulos, jossa tilaajan aktiivinen osallistuminen näkyy. Tilaaja kertoi tavoitteistaan jo tarjousvaiheen ideariihessä, ja myös myöhemmissä työpajoissa oli mukana laaja edustus eri suunnittelualoilta. ”Tilapalvelujen sitoutuminen oli ensiluokkaista!”

Suunnitteluohjeen julkaisu ja aktiivinen tiedottaminen asiasta ovat tärkeitä askeleita kohti elinkaarisuunnittelun vakiinnuttamista. ”Jalkautuksessa halutaan kunnioittaa hyväksi havaittuja toimintatapoja, samalla kun opettelemme uutta”, Paterno kertoo. Ohjetta tulevat hyödyntämään ainakin Tilapalvelujen elinkaariasiantuntijapuitesopimuksen eri osapuolet.

Tutustu Tampereen Tilapalvelujen elinkaarisuunnitteluohjeeseen.

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.