0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tampereen virastotalo laajenee yli 900 hengen toimistoksi

Valkoinen talo on toiminut Tampereen keskusvirastotalona 60-luvulta asti. Peruskorjaus- ja laajennushankkeessa suojeltu rakennus muuntuu yli 900 hengen monikäyttöiseksi toimistoksi. Sweco vastasi kohteen rakennesuunnittelusta sekä mittaus- ja kuvauspalveluista.

Museoviraston suojelema Tampereen keskusvirastotalo eli Valkoinen talo kiinnittää huomion keskustorin kupeessa. Aarne Ervin suunnittelema kuusikerroksinen kiinteistö valmistui vuosina 1967 ja 1975, ja 2020-luvun alussa molemmat osat olivat peruskorjauksen tarpeessa.

”Talotekniikka oli elinkaarensa päässä, ja sisäilmaongelmien takia talosta haluttiin tehdä uudenveroinen myös rakenteellisesti”, kertoo Tampereen Tilapalvelujen hankepäällikkö Petri Saarinen. Samalla virastotaloa päätettiin laajentaa uudisosalla.

Tilojen käyttö tehostuukin niin, että kaupungin koko henkilöstö mahtuu yhteen rakennukseen ja läheinen Frenckellin kiinteistö vapautuu muuhun käyttöön. Sisätiloiltaan täysin uudistunut virastotalo valmistuu vuonna 2026 noin 900 työntekijän etä- ja lähityötoimistoksi.

”Lopputulos tulee vastaamaan nykypäivän muuntojoustavuus- ja hybridityöskentelyn vaatimuksia ja houkuttelemaan ihmisiä toimistolle tapaamaan työkavereita”, Saarinen toteaa.

Yhteistoiminnallisuus tuki vaativaa suunnitteluvaihetta

Virastotalohanke määriteltiin poikkeuksellisen vaativaksi niin rakennesuunnittelun kuin rakennusfysiikan kannalta. ”Tällainen perusparannuskohde vaatii rakennesuunnittelijalta osaamista ja kokemusta, ja Sweco vastasi tarpeeseemme hyvin”, Saarinen sanoo.

YIT:n suunnittelupäällikkö Joonas Minkkinen listaa hankkeen erityispiirteiksi sijainnin, koon ja suojeluarvojen lisäksi urakkamuodon, joka on Pirkanmaalla harvinainen. ”Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka mahdollistaa ongelmien ratkomisen yhdessä, ja yhteistyö Swecon suunnittelijoiden kanssa onkin ollut todella sujuvaa.”

Virastotalon vanha osa purettiin kantavaan paikallavalurunkoon asti. ”Purkamisen edetessä tarvittiin paljon muutossuunnittelua, ja kehitimme suunnitelmia tiiviissä yhteistyössä YIT:n kanssa”, kertoo peruskorjauksen vastaava rakennesuunnittelija Janne Mäcklin Swecolta.

Vanhan siiven tilalle suunnitellaan viisikerroksinen pilari-palkkirunkoinen uudisosa, jonka ylimmässä kerroksessa tulee sijaitsemaan entistäkin uljaampi valtuustosali. Lasirakenteisten julkisivujen umpinaiset osuudet ovat keraamisilla laatoilla verhoiltuja termorankaelementtejä.

”Lisäksi eteläsivulla on lasilamelliverhoilu, joka parantaa sisäolosuhteita kesähelteillä”, kertoo laajennuksen rakennesuunnittelun projektipäällikkö Antti Filatoff. Muuten uudisrakennuksen arkkitehtonisia elementtejä karsittiin ja kustannustehokkuutta parannettiin kehitysvaiheessa. Runkoratkaisua yksinkertaistettiin, ja aulan pilarit siirrettiin tilan keskeltä sivuille. ”Kun kantava osa sijaitsee rakennuksen reunalla, tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ovat paremmat.”

Lähtötietoja tarkennettiin drone- ja Matterport-kuvauksilla

Rakennesuunnittelun lähtötiedoiksi oli tarjolla vain vanhoja PDF-dokumentteja, ja siksi Swecon asiantuntijat toteuttivat hankkeen alkuvaiheessa laserkeilauksen ja drone-kuvauksen. Myös sisätiloja kuvattiin Matterport-kameralla useita kertoja betonielementtipurkujen edetessä.

”Kuvaaminen tarkensi suunnitelmia ja tulee vähentämään mittavirheitä asennustöiden aikana”, Saarinen toteaa.

Myös YIT:n Minkkinen pitää mittaamista välttämättömänä, koska perusparannuksissa totuus valkenee vasta purku- ja rakentamistöiden alkaessa. ”Nyt olemme pystyneet reagoimaan yllätyksiin oikea-aikaisesti, mikä on minimoinut niiden haittavaikutukset.”

Virastotalosta luotiin tarkka tietomalli, ja samalla kuvaamisella taltioitiin suojellun rakennuksen lähtötilanne. Esimerkiksi julkisivuun suunniteltiin uudet mutta täsmälleen entisenkaltaiset elementit. ”Lisäksi pystyimme varmistamaan jo suunnittelun aikana, että betonielementit mahtuvat olemassa olevien pilarien väliin”, Mäcklin sanoo.

Rakennesuunnittelusta on vastattu Tampereella paikallisten suunnittelijoiden voimin, mikä on lyhentänyt vasteaikoja. Swecon suunnittelijat käyvät työmaalla vähintään pari kertaa viikossa, ja tarvittaessa muutossuunnittelu onnistuu paikan päällä viipymättä muulloinkin. ”Se on työmaan etenemisen kannalta ihan elinehto”, Saarinen sanoo.

Havainnekuvat: KVA Architects

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.