0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Terve talo -rakennuttaminen

Terve talo -rakennuttaja toimii sisäilmahankkeissa asiakkaan tulkkina

Terveessä talossa tavoitteena on hyvä sisäilman laatu. Terve talo -rakennuttajan tärkein tehtävä onkin auttaa korjaushankkeen tilaajaa arvioimaan kohdetta kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Silloin tutkimuksia tehdään riittävästi ja tiedon pohjalta valitaan vaikuttavimmat korjaustavat. Yhteisenä tavoitteena on ennakoida rakennushankkeen riskejä ja hallita kustannuksia.

Uudiskohteissa Swecon Terve talo -rakennuttamisen asiantuntijat toimivat esimerkiksi sisäilma- ja kosteudenhallintakoordinaattoreina huomioiden laajasti kaikki onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Korjauskohteissa asiantuntijat seisovat hankkeen tilaajan rinnalla ja toimivat tulkkina tutkijoiden ja suunnittelijoiden suuntaan.

”Tärkein tehtävämme on puhua tutkimustuloksista selkokielellä ja auttaa näin tilaajaa arvioimaan eri korjaustarpeiden kiireellisyyttä ja vaikuttavuutta”, kiteyttää Swecon Terve talo -rakennuttamisen asiantuntija Kiia Miettunen. Sisäilmaongelmakohteissa tutkimustietoa on usein niin runsaasti, että kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa. ”Autamme ymmärtämään erilaisten korjausten merkityksen sekä sisäilman laadulle ja kokonaiskustannuksille.”

Perusteltuja päätöksiä tarvitaan kaikissa rakennushankkeen vaiheissa aina hankesuunnittelusta toteutukseen. ”Kustannus- ja laatutavoitteiden toteutumista voidaan ohjata vain, jos sisäilmatekniset asiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa”, Miettunen sanoo. Yhdessä on tärkeää keskustella myös riskeistä ja seurauksista, jos jotakin jätetään tekemättä.

Sisäilman huomiointi kiinteistökaupan Due diligencessä

Terve talo -rakennuttamisen asiantuntijat tukevat jo kiinteistökaupan selvitysvaiheen päätöksentekoa. Usein korjattavaa voi olla paljon, jolloin kaikkia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten erilaisia haitta-aineita, ei välttämättä osata huomioida riittävällä tarkkuudella.

”Autamme arvioimaan, onko kohteessa toteutettu riittävästi tutkimuksia ja mitä tulokset todella kertovat”, Miettunen sanoo. Asiantuntijat voivat myös koordinoida tarvittavat lisätutkimukset, valvoa niiden toteutusta ja laskea välttämättömien sisäilmakorjausten lisäkustannukset. ”Toisin sanoen autamme arvioimaan, onko kiinteistökauppa taloudellisesti kannattava.”

Hankintavaiheen muutokset ovat kustannusriski

Miettunen korostaa, että Terve talo -rakennuttajan asiantuntemusta kannattaa hyödyntää kaikissa päätöksentekovaiheissa, myös hankinnoissa ja urakkaneuvotteluissa. Silloin korjaukset toteutetaan samoilla lähtötiedoilla kuin ne on suunniteltu.

”Asiakkaillamme on karvaita kokemuksia siitä, miten kustannukset räjähtävät käsiin, jos yhdessä sovitut korjausmenetelmät korvataan urakoitsijan ehdotuksilla ilman eri menetelmien vertailua. Seuraukset voivat heijastua myös korjausten laatuun.”

Haitta-ainepurkuihin kannattaa varautua etukäteen

Laadukkaan korjaussuunnittelun hyödyt voivat jäädä saavuttamatta, jos suunnittelu perustuu liian niukkoihin kuntotutkimuksiin. Väärien oletusten takia esimerkiksi haitta-aineiden todellinen määrä voi tulla yllätyksenä. ”Mikään kuntotutkimus ei ole absoluuttinen totuus, ja siksi tutkimusten riittävyyttä pitää arvioida kohdekohtaisesti”, Miettunen sanoo.

Hyvä käytännön esimerkki on 1970-luvun rakennus, jossa on tarkoitus tehdä pintaremonttia, mutta jossa päädytään myös rakenteiden purkamiseen. Silloin huomioon on otettava myös rakenteiden mahdollisesti sisältämät haitta-aineet. ”Jos haitta-aineita ei ole tutkittu etukäteen, ne voivat venyttää korjaustöiden aikataulua selvästi”, Miettunen toteaa. Myös riskit kasvavat, koska haitta-ainepurut vaativat aina myös asianmukaista puhtaudenhallintaa.

Yksi vaikuttava korjaus voi muuttaa rakennuksen maineen

Monille sisäilmakohteille on tyypillistä, että monisyisiä ongelmia on tutkittu ja korjailtu vuosia, mutta korjaukset eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen. Swecon asiantuntijat voivat muuttaa tilanteen käymällä läpi kaiken tutkimusdatan, suunnitelmat ja tehdyt korjaukset.

”Usein korjauskierteen taustalla on, että jotakin on jäänyt huomaamatta tai kohteessa on keskitytty helppoihin korjauksiin, joiden vaikuttavuus on pieni”, Miettunen sanoo. Yhdellä suuremmalla, tarkkaan kohdistetulla ja oikein ajoitetulla korjauksella voi olla ratkaiseva vaikutus kohteen sisäilman laatuun. Ja kun ongelmat saadaan hallintaan, kohteen vuokralaisvaihtuvuus pienenee, vuokranmenetykset loppuvat ja maine alkaa parantua. ”Se vaikuttaa lopulta myönteisesti myös kiinteistön jälleenmyyntiarvoon.”

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.