0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kuvaus

Triplan asema-, liike- ja toimistokortteli

Asiakas

YIT

Toimeksianto

Asemakorttelin pää-, arkkitehti- ja rakennussuunnittelu, kaupunkikuvalliset ratkaisut ja rakennesuunnittelu

Vuosi

Avattu 2019

Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production
Climate action

Kestävän kaupunkisuunnittelun keskus Tripla rakentui usean toimijan tiimityönä

Itä- ja Länsi-Pasilan väliin on muutamassa vuodessa kohonnut uusi kaupunginosa. Keski-Pasila edustaa modernia, tiivistä ja kestävää kaupunkisuunnittelua. Alueen hermokeskus on kauppakeskus Mall of Triplasta ja Pasilan rautatieasemasta muodostuva Tripla.

Jättimäistä rakennushanke Triplaa on tehty monen toimijan voimin. Sweco vastasi sen itäisen kolmanneksen, eli asemakorttelin pää-, arkkitehti- ja rakennussuunnittelusta sekä yhdessä Arkkitehdit Soini & Horton kanssa kokonaisuuden kaupunkikuvallisista ratkaisuista. Lisäksi Sweco vastasi asemakorttelin rakennesuunnittelusta. Työ on vaatinut Swecon arkkitehdeilta ja rakennesuunnittelijoilta saumatonta yhteistyötä. 

Kaikki tiet vievät Pasilaan

Triplan suunnittelu alkoi vuonna 2011, kun YIT, Office for Metropolitan Architecture ja Arkkitehdit Soini & Horto voittivat ehdotuksellaan Pasilan uuden keskuksen toteuttamisesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. Rakentaminen alkoi keväällä 2016 ja avajaisia juhlittiin lokakuussa 2019. 

Hanke perustuu Helsingin kaupungin suunnitelmaan laajentaa Helsingin keskustaa pohjoiseen ja tehdä Pasilasta Suomen saavutettavin paikka. Sijainti lentokentän kautta kulkevan Kehäradan, läntisen lisäraiteen ja tulevaisuudessa Pisararadan risteyskohdassa tekevät Triplasta liikenteen solmukohdan. Vuonna 2025 Triplan kautta kulkee 130 000 matkustajaa ja 900 junaa päivässä. 

Pasila kasvaa voimakkaasti, ja Triplan pohjoispuolelle rakennetaan kovaa kyytiä asuntoja. Sijaintinsa ja kantakaupungin läheisyyden ansiosta Pasila on hyvin otollinen paikka tiivistää kaupunkia, summaa Swecon pääsuunnittelija”, arkkitehti Pekka Ojalammi. 

Ojalammin mukaan liikenneratkaisut ja joukkoliikenteen toimivuus ovat olleet lähtökohtia alueen kestävässä suunnittelussa. Triplaan pääse monesta suunnasta niin kävellen ja pyörällä kuin junalla, bussilla ja raitiovaunulla. Tulevaisuuden varalle myös metrolle on kaivettu valmiiksi tunneli. 

 Suunniteltujen ratkaisujen ansiosta julkinen liikenne toimii Pasilassa aina hyvin, Ojalammi toteaa.  

 Kaupunkirakenteellisesti yksi hankkeen suurimmista haasteista on Ojalammin mukaan ollut Itä- ja Länsi-Pasilan yhdistäminen. Itä-Pasila rakennettiin aikanaan erottamalla jalankulku autoliikenteestä ylemmälle kansitasolle. Reitti ei kuitenkaan jatkunut Länsi-Pasilaan asti. Tripla liittää Itä-Pasilan nyt saumattomasti Länsi-Pasilaan. Triplan läpi voi kulkea jalan eri suuntiin monessa tasossa, Ojalammi kertoo. 

Arkkitehtisuunnittelussa yksi avainkysymyksistä oli Ojalammin mukaan se, miten pienen ihmisen mittakaava otetaan huomioon, jottei valtavasta rakennuksesta tule murskaava. Suunnittelussa on mietitty paljon, miten rakennus avautuu kiinnostavana kulkijalle sekä ulko- että sisätiloissa. 

Pehmeyttä ja kutsuvuutta on luotu terasseilla sekä pääsisäänkäynnin sienikatoksella. Myös esimerkiksi asemahallin keskellä kohoava sienikahvila antaa isolle hallille mittakaavaa ja pehmentää tilaa.  

Poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa hyvien suunnitelmien merkitys korostui   

Swecon rakennesuunnittelijat vastasivat asemarakennuksen ja siihen kuuluvien toimistotornien päärakennesuunnittelusta sekä teräs- ja betonielementtirungon suunnittelusta ja täydentävistä teräsrakennekokonaisuuksista. Rakenteellisesti Tripla on toisaalta poikkeuksellisen haastava, toisaalta palkitseva projekti, kertoo Swecon rakennetekniikan projektipäällikön Anne Lindblad. 

”Rakentamista tehtiin radan päällä ja vieressä laituralueilla. Uusille rakenteille oli vähän tilaa, ja vanhoja pyrittiin hyödyntämään niitä vahvistamalla niin paljon kuin mahdollista”, Lindblad kertoo. 

Rakentamisen aikana suunnittelua haastoi etenkin junaliikenne. Työmaan läpi kulki päivittäin kymmeniätuhansia ihmisiä. Poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa hyvien suunnitelmien merkitys korostui. Laiturialueella jouduttiin tekemään töitä yöaikaan, jotta junaliikennettä ei tarvinnut katkaista.  

Emme voineet päivystää öisin, joten meidän piti varmistaa, että tekemämme suunnitelmat ovat niin hyvät, ettei meihin tarvitse olla työmaalta yhteydessä ja nopeita muutostarpeita tulee mahdollisimman vähän, Lindblad sanoo.  

Mitä useampi toimija, sitä suurempi merkitys yhteistyöllä on

YIT:n rakennuttamisen projektipäällikkö Kimmo Assmuth kertoo, että hankkeessa ehdottomasti haastavinta on ollut sidosryhmien määrä. Tripla on hybridikohde, joka yhdistää toimitiloja toimistoista liikehuoneistoihin ja julkisiin asematoimintoihin. Siten mukana on ollut lukuisia sidosryhmiä Helsingin kaupungista kaupallisiin toimijoihin. Jotta jokaisen osapuolen näkemys saadaan sovitettua yhteen, tarvitaan toimivaa keskustelua. 

”Hedelmällistä on ollut erityisesti keskustelu, jossa on pyritty löytämään ne asiat, joista eri osapuolet haluaa ehdottomasti pitää kiinni ja joista toiset sitten pystyy ehkä joustamaan Iso kuva on pysynyt kuitenkin koko ajan mukana ja kaikilla on ollut yhteinen päämäärä”, Assmuth sanoo. 

Vaikka Sweco vastasi hankkeessa asemarakennuksesta, se kytkeytyy silti hyvin tiiviisti kauppakeskukseen ja asema-aukioon. Yhteensovitettavia rajapintoja niin eri lohkojen kuin toimijoiden välillä oli lukuisia, jolloin projekti oli nähtävä kokonaisuutena.  

Ojalammi, Lindblad ja Assmuth ovat yhtä mieltä siitä, että onnistumisen avaintekijä oli hyvä ja tiivis yhteistyö.