0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kansainvälinen yhteenliittymä edistää biotuhkan REACH-rekisteröintiä Euroopassa

Kuvaus

Seospoltosta syntyvän biotuhkan REACH-kemikaalirekisteröinti

Asiakas

Mixed Ashes Consortium

Toimeksianto

Konsortiomanagerointi, sis. kokousjärjestelyt, budjettiesitykset, päätöksenteon valmistelu sekä toksikologinen ja juridinen asiantuntija-apu

Responsible consumption and production
Life on land
Partnership for the goals

Kansainvälinen yhteenliittymä edistää biotuhkan REACH-rekisteröintiä Euroopassa

Pohjolan Voima käynnisti metsä- ja energiateollisuuden kanssa yli 10 vuotta sitten eurooppalaisen yhteistyöhankkeen, jossa biotuhkalle on tehty REACH-rekisteröintiä. Sweco tukee noin 75 jäsenyrityksen muodostaman konsortion toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa biotuhkan status jätteestä arvokkaaksi kiertotaloustuotteeksi.

Euroopan unionin REACH-asetus edellyttää, että kemiallisten aineiden valmistajat rekisteröityvät EU-tietokantaan. Vuonna 2009 suomalainen energiayhtiö Pohjolan Voima Oyj aloitti yhdessä metsä- ja energiateollisuusyhtiöiden kanssa pitkän prosessin biomassojen poltosta syntyvän biotuhkan rekisteröimiseksi.

”Verkostossamme on sekä metsä- että energiateollisuutta, ja siksi meidän oli luontevaa lähteä ajamaan biotuhkan yhteisrekisteröintiä.”, kertoo Pohjolan Voiman ympäristöpäällikkö ja konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Rea Oikkonen.

Mixed Ashes Consortiumin jäsenet edustavat puuperäisiä tai muita biomassoja polttoaineenaan käyttäviä voimalaitoksia eri puolilta Eurooppaa. ”Konsortioon kuuluu noin 75 jäsenyritystä, mutta vetovastuu on Pohjolan Voimalla. Tytäryhtiömme Kymin Voima toimii konsortion päärekisteröijänä.”

Ei jäte, vaan turvallinen kiertotaloustuote

Rekisteröinnin tavoitteena on päästä eroon biotuhkan vanhentuneesta statuksesta jätteenä. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa biotuhka pystytään hyödyntämään jo liki sataprosenttisesti maa- ja infrarakentamisessa sekä metsien lannoituksessa.

”Lisäksi haluamme parantaa työturvallisuutta”, Oikkonen korostaa. Tuoterekisteröinnin ansiosta biotuhkalla on virallinen käyttöturvallisuustiedote ja siten ohjeet, miten tuhkan kanssa tulee toimia. ”Samalla varmistetaan, että biotuhkaa voidaan käyttää tulevaisuudessakin lannoitteena tai muussa lisäarvoa tuottavassa käytössä.”

Swecon ympäristö- ja kemikaalijuridiikan vanhempi asiantuntija Aleksis Ahvensalmi pitää konsortion työtä erittäin tärkeänä. ”Yhteenliittymä edistää vastuullista metsä- ja energiateollisuutta sekä eurooppalaista kiertotaloutta.”

Virallinen tuoterekisteröinti vaatii pitkäjänteisyyttä

Seospoltosta syntyvä biotuhka rekisteröitiin vuonna 2010, mutta REACH-rekisteröinti vaatii yhä lisätestausta. ”Tuhka on kemiallisesti vaikeasti määriteltävä aine, ja lainsäädäntömuutokset ja Euroopan kemikaalivirasto ECHAn tarkistukset aiheuttavat tarvetta lisätutkimuksille”, Ahvensalmi toteaa.

Yhteisrekisteröinti vaatii kilpailijayrityksiltä myös yhteistyötä, ja siksi prosessin koordinointi on ollut luontevaa jättää kolmannelle osapuolelle. Konsortiomanagerina Sweco valmistelee kokoukset yhdessä Pohjolan Voiman kanssa. ”Lisäksi tarjoamme asiantuntija-apua, valvomme testausta ja huolehdimme, että päätöksenteko noudattaa lakia ja konsortiosopimusta.”

Oikkosen mukaan Sweco on tarjonnut asiantuntemusta joustavasti vaikeissakin vaiheissa, esimerkiksi REACH-asetuksen vaatimusten ymmärtämiseen, juridisiin kysymyksiin ja toksikologiseen testaukseen. ”Lisäksi konsortio on saanut käyttöönsä Swecon laajat asiantuntijaverkostot.”