0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kuvaus

E18 Turun kehätien uudistaminen, vaihe 1 (Kausela-Kirismäki)

Toimeksianto

Rakennuttajakonsultointi hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheessa, esim. turvallisuuskoordinointi ja rakennustöiden valvonta

Asiakas

Väylävirasto

Toteutusvuosi

2018–2021

Uudistuva Turun kehätie täyttää Euroopan tasoiset laatuvaatimukset

Turun kehätie on osa E18-väylää ja samalla tärkeä reitti niin kansallisesti kuin Euroopan sisällä. Suomen viimeinen kaksikaistainen väyläosuus muutetaan nelikaistaiseksi, mikä vaatii muun muassa 13 uutta siltaa. Sweco toimi STk-urakan 1-vaiheen rakennuttajakonsulttina. 

Turun kehätie on osa Euroopan unionin Skandinaviasta Välimerelle ulottuvaa E18-väylää. Suomessa tieosuus on tärkeä muun muassa Turun ja Naantalin väliselle satamaliikenteelle. Uudistus parantaa myös yritysten toimintaedellytyksiä alueella. 

”E18:n kaksikaistainen osuus Turun kehätiellä on Suomessa viimeinen, joka ei täyttänyt Euroopan tasoisia laatuvaatimuksia”, kertoo Väyläviraston Juha Sillanpää hankkeen taustoista. Tieosuuden nelikaistaistaminen poistaa pullonkaulan alueelta, jonka liikenne on kasvanut keskimääräistä enemmän. ”Kehätiellä kulkee paljon myös raskasta liikennettä.” 

Alueelle rakennetaan 13 uutta R2-luokan siltaa. Lisäksi kaksi siltaa korjattiin ja kolme purettiin. ”Liikenteen sujuvuus paranee, kun sitä porrastetaan pystysuunnassa”, kertoo hankintavaiheen projektipäällikkö, toteutusvaiheen turvallisuuskoordinaattori ja siltatöiden valvoja Pasi Orava Swecolta. Uusien risteyssiltojen ja eritasoliittymien ansiosta tasoliittymät poistuvat. ”Liikennettä ohjataan suurimmille väylille.” 

Sweco toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina jo hankintavaiheessa. ”Hankkeessa laadittiin aivan uudenlaisia asiakirjoja, jotta tarjouksiin ei jäänyt turhia riskivarauksia”, Orava sanoo. 

Urakoitsijaehdokkaiden kanssa käytiin myös laaja keskustelukierros. ”Kilpailutuksessa onnistuttiin hyvin. Kilpailu oli kireää, ja saimme hankkeeseen hyvät urakoitsijat”, Sillanpää toteaa. 

Kiviaineksia kierrätetään hankkeen sisällä

Rakennuttajakonsultin rooli jatkui louhintatöiden ja siltojen rakentamisen aikana. Hanke on porrastettu kahteen rakennusvaiheeseen, jotka limittyivät kesällä 2020. 

”Ykkösvaiheessa ei tiedetty, milloin kakkonen käynnistyy, joten urakan laajuuden määrittely oli aluksi vaikeaa”, Sillanpää sanoo. Ykkösvaiheessa syntyivät myös lähes kaikki urakan kiviainesmateriaalit, joita ei haluttu hävittää ja korvata kakkosvaiheessa ostetuilla kiviaineksilla. ”Lopulta säilytimme noin 100 000 kuutiota kiviainesta kakkosvaihetta varten.” 

Rakennustöiden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota liikenteen ohjaukseen. ”Hankkeessa parannetaan olemassa olevaa tietä, joten liikenteen siirtoja on tarvittu paljon”, Sillanpää sanoo. 

Swecon asiantuntijat valvovat myös melusuojausta, maisemointia ja luontoarvoja. ”Esimerkiksi liito-oravien elinalueille tehtiin uusia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja”, Orava kertoo. 

Kehitysvaiheessa löydettiin yhdessä toimivia ratkaisuja

Hankkeessa pilotoitiin uudenlaista STk-urakkamuotoa, joka sisälsi suunnittelun ja toteutuksen lisäksi yhteisen kehitysvaiheen. ”Tilaaja ja urakoitsija kehittivät ratkaisuja yhdessä, jolloin moni ongelma saatiin käsiteltyä ja ratkaistua jo suunnitteluvaiheessa”, Orava kertoo. 

”Kehitysvaihe toimi hyvin, ja urakoitsija pystyi parantamaan tiesuunnitelman ratkaisuja”, Sillanpää toteaa. Kehitysvaiheen ansiosta kustannusvaikutuksia seurataan hankkeen aikana, ja suunnitteluratkaisuilla saavutetut säästöt jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu 2021. ”Tehtäviimme kuuluu tällä hetkellä rakennustöiden, työturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden valvonta, jotta kaikki etenee suunnitelmien ja tilaajan laatuvaatimusten mukaan”, Orava sanoo. 

”On hyvä, että valvojat ovat paikallisia. Silloin heitä näkee lähes päivittäin!” Sillanpää lisää. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.