0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Unkarin uusi moderni vihreä voimalaitos

Unkarin uusi moderni vihreä voimalaitos

Uusi voimalaitos Hamburger Hungarian paperitehtaalla Dunaújvárosissa Unkarissa parantaa yhden Euroopan moderneimman kartonkitehtaan energiatehokkuutta ja mahdollistaa energian tuotannon mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Aikaisemmin tehtaalla tuotettiin prosessihöyryä maakaasukäyttöisillä kattiloilla. Nyt uudessa CHP voimalaitoksessa tuotetaan sekä prosessihöyryä 120 MW että yhteistuotantona sähköä 40 MW.

Polttoainevalikoima koostuu pääosin uusiutuvista polttoaineista. Niitä on pääosa eli normaalitilanteessa 77-86 % polttoainetehosta.

Kattilalaitos on nykyaikainen monipolttoainekäyttöön soveltuva kiertoleijukattila. Kartonkitehtaan raaka-aine on kierrätyskuitu keräyspaperista. Polttoaineina käytetään puuhaketta, kartonkiprosessiin kelpaamaton kierrätyskuitujäte, vedenpuhdistamon liete, biokaasu tehtaan vedenpuhdistamosta sekä hiukan hiiltä.  Voimalaitoksen parannus ympäristövaikutuksiin on merkittävä. Voimalaitos tuottaa energiaa korkealla hyötysuhteella ja yhdessä uusiutuvien polttoaineiden kanssa laskee hiilidioksidipäästöjä lähes 90 % entisestä. Paperituotannossa syntynyt liete vietiin aiemmin kaatopaikalle, jossa se synnytti metaanikaasuja.  Nyt liete poltetaan voimalaitoksella.  Laitos on varustettu savukaasujen puhdistustekniikalla, joka täyttää uusimmat EU jätteenpolttodirektiivin vaatimukset.

Sweco on toiminut voimalaitosasiantuntijana laitoksen feasibility studyssa, perussuunnittelussa, kattilalaitoksen ja turbiinilaitoksen hankinnoissa kyselyjen laatimisessa, tarjousvertailuissa, ja hankintaneuvotteluissa, hankintasopimuksien laatimisessa, sekä osallistunut projektin toteutuksen valvontaan omistajan apuna.

Voimalaitos on otettu käyttöön vuoden 2016 alussa.