0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kuvaus

Toimisto- ja liikerakennuksen suunnittelu metropolialueen logistiseen solmukohtaan

Asiakas

Sponda Oyj

Toimeksianto

arkkitehtisuunnittelu

Vuosi

Valmistunut 2018, toinen vaihe käynnissä

Väritehtaankatu 8

Tilaaja on yksi maan merkittävimmistä toimitila- ja liikekiinteistöjen omistajista ja kehittäjistä. Sweco Architects on Spondan vanha kumppani, ja Väritehtaankatu syventää yhteistyötä entisestään. Spondan strategisten painopistealueiden eli asiakaskokemuksen ja ympäristövastuun mukaiset tavoitteet olivat tässäkin hankkeessa keskeisiä.

Tehtävänä oli luoda metropolialueen logistiseen solmukohtaan sen optimaalista sijaintia pääradan aseman yhteydessä täydellisesti hyödyntävä toimisto- ja liikerakennus, joka tarjoaa pääkonttoritason puitteet vaativillekin vuokralaisille.

Hankkeen tekivät erityisen vaativaksi suunnittelukohteeksi vaikeat perustamisolosuhteet, pääradan välitön läheisyys sekä ennen kaikkea korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet – rakennus on avainroolissa, kun
muodostetaan aseman ympäristön kehittyvä kaupunkirakenne ehjäksi kokonaisuudeksi. Korkean profiilin toimitila- ja liikerakennus oli silti toteutettava kustannustehokkaasti.

Kyseessä on poikkeuksellisen vaativaan paikkaan suunniteltu hybridirakennus eli julkisia sisätiloja, liiketiloja ja toimistotiloja sisältävä kokonaisuus. Rakennus on kiinni Tikkurilan asemalta radan yli johtavassa yhdyssillassa, ja sen läpi johdetaan Itä-Tikkurilan asemaliikenne. Kaupunkikuvalliset ja liikennevirtoihin liittyvät seikat asettivat hankkeen erityisen huomion kohteeksi virkamiesyhteistyössä. Keskeisimmät ratkaisut saavutettiin kumppanuuskaavoituksessa Vantaan kaupungin kanssa.

Maantasokerrokseen sijoittuu päivittäistavarakauppa, pysäköintihalli ja toimistojen sisäänkäyntiaula. Toiseen kerrokseen sijoittuu kuntosali ja liiketiloja. Ylemmät neljä kerrosta on pyhitetty pääosin toimistotiloille. Kruununa on katolle sijoitettu, massallisesti hallittu taloteknisiä tiloja sisältävä kappalesommitelma.

Erityisen antoisaa oli ratkaista rakennuksen materiaalipaletti tavalla, jossa voitiin käyttää kustannustehokkaita ratkaisuja tinkimättä edustavasta arkkitehtonisesta ilmaisusta sekä rakennuksen sen rakennuspaikan kontekstiin liittävistä valinnoista.  Suunnitelmassa rakennuksen ulkokehän julkisivut on verhoiltu anodisoiduilla, aaltomaiseen muotoon muovailluilla alumiinipaneeleilla. Ne muodostavat vuoropuhelun radan länsipuolen liikerakennusten kanssa ja sitovat rakennuksen Tikkurilan keskustan kanssa kiinteään yhteyteen ilmentäen samalla nauhamaisen julkisivunkäsittelyn kanssa rakennuksen toimintoja. Sisäpihan puoli ja maantasokerroksen julkisivut ovat umbrapatinoituja betonipintoja, jotka liittävät rakennuksen Tikkurilan tunnusomaiseen, tiilen dominoimaan väripalettiin.

Rakennus on tilaajan ympäristövastuustrategian mukaisesti saavuttanut LEED Gold -ympäristösertifikaatin.

Käyttäjiä valmistumisen jälkeen ovat yksityissairaalat ja -lääkäriasemat, huoneistohotelli sekä Lehto Groupin pääkonttori.

Yhteistyö Spondan kanssa jatkuu, sillä tilaajalle oli helppo valinta jatkaa Sweco Architectsin kanssa  – rakennushankkeen II vaihetta suunnitellaan paraikaa.