0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Varkaudessa valmistellaan uudenlaista kaukolämmön kalliovarastoa

Projekti

Kalliolämpövaraston esisuunnittelu

Asiakas

Varkauden Aluelämpö Oy

Tulokset lukuina

Noin 840 maalämpökaivoa; 12,5 MWh lämmöntuotanto ja 10 MWh höyryntuotanto

Toteutusvuosi

2021

Climate action
Industry, innovation and infrastructure
Affordable and clean energy

Varkaudessa valmistellaan uudenlaista kaukolämmön kalliovarastoa

Varkauden Aluelämpö suunnittelee Keski-Savoon ainutlaatuista kaukolämmön kalliovarastoa, joka on ratkaisuna monistettavissa kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Uusiutuvaa lämpöenergiaa on tarkoitus varastoida kesäkuukausien aikana talven varalle.

Keskisavolainen kaukolämpöyhtiö Varkauden Aluelämpö on pysynyt kestävyysmurroksessa ajan hermolla. Uusiutuvaan energiaan on investoitu jo vuosikymmenten ajan. ”Varkaudessa enää noin prosentti kaukolämmöstä tuotetaan fossiilisesti, ja loput uusiutuvalla kotimaisella energialla”, kertoo Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Ilmastovastuullisuus on tärkeä osa yhtiön kilpailukykyä. ”Energiayhtiöiden luullaan investoivan ilmastotekoihin vain valtion vaatimuksesta, vaikka ainakin meille energiamurrokseen reagoiminen on tärkeä keino varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja kasvu pitkällä tähtäimellä.”

Swecon energiaratkaisujen asiantuntija Riku Maidellin mukaan kaukolämmön tuotannon kehittämisellä päästään ilmastotavoitteisiin selvästi nopeammin kuin kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla. ”Siksi Varkaudessa ollaan pian siinä tilanteessa, että kaikki kaupungin käyttämä kaukolämpöenergia on lähtökohtaisesti päästötöntä.”

Innovatiivinen ja monistettava energian varastointiratkaisu

Swecon asiantuntijat toteuttivat Varkauden Aluelämmölle kesällä 2021 kalliolämpövaraston esisuunnittelun. Tarkoitus on siirtää lämpöpumpuilla Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksella syntyvää ylimääräistä lämpöenergiaa talteen kallion porareikäkaivoihin.

”Teknisesti hanke on aivan ainutlaatuinen ja siksi äärimmäisen mielenkiintoinen niin kansallisesti kuin Euroopan mittakaavassa”, toteaa Swecon liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Salminen. Ratkaisun arvoa lisää, että se on monistettavissa muihinkin energialaitoksiin, joissa syntyy ylimääräistä lämpöä. ”Uusiutuvan energian tehokas hyödyntäminen vaatii kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuuden optimointia, joten energian varastointi on välttämätöntä.”

Esisuunnittelun aikana laskettiin hankkeen alustavat investointi- ja elinkaarikustannukset. Vaativin osa-alue oli porareikävaraston mitoitus. ”Laskelmiemme mukaan noin 840 porareikäkaivoa kattaa kaukolämmön tarpeen Riikinvoiman huoltokatkojen ja talven kulutuspiikkien aikana”, Maidell sanoo. Mitoitusta varten suunnitellulle tontille toteutettiin kaksi testikaivoa.

Uusia teknologioita nivotaan yhteen

Aluelämpö valitsi Swecon vaativan hankkeen suunnittelukumppaniksi kokemuksen ja referenssien perusteella. Esisuunnittelu piti saada valmiiksi sovitussa aikataulussa. ”Swecon kokoisessa talossa ei olla riippuvaisia yhdestä avainhenkilöstä, vaan osaamista löytyy laajasti”, Onkalo sanoo. Toimivassa lopputuloksessa nivotaankin yhteen useita teollisia prosesseja ja uusia teknologioita, kuten kaukolämpöä ja maalämpöä, energian varastointia sekä kylmä- ja lämpöpumpputekniikkaa.

Riku Maidell kehuu esisuunnittelun sujuvasta etenemisestä Aluelämmön toimintakulttuuria. ”Päätöksenteko on Varkaudessa poikkeuksellisen nopeaa, ja avainhenkilöillä on paljon ymmärrystä uusista teknisistä ratkaisuista ja niiden soveltamisesta omaan toimintaympäristöön.”

Lämpövarastolle haetaan uuden teknologian tukea

Swecon asiantuntijat esittelivät esisuunnittelun tulokset syksyllä yhtiön hallitukselle ja ympäristöministeriölle. ”Kalliolämpövarastolle haetaan uuden teknologian tukea, joka voi olla jopa 30 prosenttia investointikustannuksista”, Maidell kertoo. Kokonsa puolesta lämpöpumppulaitos sijoittuu alempaan sähköveroluokkaan. ”Se parantaa hankkeen kannattavuutta ja auttaa saavuttamaan alle 10 vuoden takaisinmaksuajan.”

Seuraavaksi tehdään tietyistä osa-alueista, kuten porakaivokentästä, detaljitason suunnitelmat, joiden avulla urakoitsijoilta pyydetään eri osa-alueista sitovat tarjoukset investointipäätöstä varten. Investoinnin ainutlaatuisuuden takia kilpailukykyisten tarjousten saaminen ei ole itsestäänselvyys. ”Olemme pienentäneet urakoitsijoiden riskiä pilkkomalla kokonaisuuden pienempiin osiin”, Salminen sanoo.

Varkauden Aluelämpö tekee lämpövarastosta investointipäätöksen kevään 2022 aikana. Myönteisen päätöksen jälkeen Sweco jatkaa hankkeen toteutussuunnittelussa.