0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kuvaus

Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisen betonin laadunvalvonta

Toimeksianto

betonin puristuslujuuden testaus

Määrä

30 000 kuutiota betonia

Verkkosaaren uuden kaupunginosan esirakentamisessa tarvitaan 30 000 kuutiota betonia

Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on pääurakoitsija GRK Infran historian suurin kokonaishintainen urakka. Paalulaatoissa ja erilaisissa taitorakenteissa tarvitaan noin 30 000 kuutiota betonia, jonka laatu varmistetaan Swecon laboratoriossa sadoilla puristuslujuustesteillä.

Helsingin kaupunki rakennuttaa Verkkosaaren pohjoisosaan uuden asuinalueen, jonne muuttaa suunnitelmien mukaan noin 3600 asukasta vuonna 2024. GRK Infra toimii 70 miljoonan euron hankkeessa esirakentamisen pääurakoitsijana. Alueen laajuus on 13 hehtaaria. 

”Katujen ja kunnallistekniikan lisäksi alueelle rakennetaan massiivinen rantamuuri, koska asuinrakentaminen levittäytyy myös merelle”, kertoo GRK Infra Oy:n työmaapäällikkö Risto Laakkonen. Lisäksi esirakentamiseen kuuluu pilaantuneiden maiden poistoa ja merialueen ruoppausta. ”Valmista on näiltä näkymin ennen syksyä 2022.” 

Verkkosaaren rakentaminen on GRK:n historian suurin kokonaishintainen infraurakka. Betonia tarvitaan noin 30 000 kuutiota, josta kaksi kolmasosaa käytetään teräsporapaalujen varaan valetuissa paalulaatoissa. Lisäksi betonia tarvitaan erilaisissa taitorakenteissa, kuten ranta- ja tukimuureissa. ”Betonin puristuslujuuden testauksia tehdään varmasti satoja!” Laakkonen sanoo. 

Ruskon Betoni valmistaa betonin koekappaleet ja toimittaa ne Swecon laboratorioon. Betonin puristuslujuus testataan 28 vuorokauden kuluessa koekappaleen valmistuksesta, ja tulos lähetetään asiakkaalle saman päivän sisällä. 

”Kovettuneille betonikappaleille tehdään SFS-EN 12390-3 -standardin mukainen ja akkreditoitu puristuslujuustesti, joka varmistaa, että betoni vastaa määrättyä rakennelujuutta”, kertoo Swecon Tuomo Rimpiläinen. 

Vankkumatonta yhteistyötä betonin laadunvalvonnassa

Verkkosaaren rakentamista on edeltänyt pitkä yhteistyö GRK:n ja Swecon välillä pääkaupunkiseudun infrahankkeissa.

”Viimeisten viiden vuoden aikana olemme tarvinneet betonin laadunvalvontaa muun muassa Helsingin kaupungin urakassa Pasilan ratapihalla ja Väyläviraston suurissa infraurakoissa”, Laakkonen kertoo. ”Kun mukaan lasketaan myös pienemmät urakat, testattuja betonikappaleita on useita satoja.”

Laakkonen arvostaa pitkäaikaisessa yhteistyökumppanissaan riippumatonta betonin laadunvalvontaa ja sujuvaa palvelua. ”Betonin testaus perustuu infrarakentamisen ohjeisiin ja laadunvarmistusvaatimuksiin. Saan Swecolta aina selkeän dokumentaation, ajallaan ja asiallisesti hoidettuna.”