0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Omaisuudenhallinnan toteutusopas tukee vesilaitosten omaisuudenhallinnan toimenpiteitä

Swecon verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas Vesilaitosyhdistykselle

Sweco käynnisti vuonna 2022 vesilaitosten omaisuudenhallinnan käytäntöjä tarkastelevan hankkeen yhdessä Vesilaitosyhdistyksen ja sen 11 jäsenlaitoksen kanssa. Hanke käynnistyi ohjausryhmän työpajoilla, joissa selvitettiin verkoston omaisuudenhallinnan nykytilaa sekä kartoitettiin tulevaisuuden haasteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena oli laatia omaisuudenhallinnan toteutusopas tueksi vesilaitosten omaisuudenhallinnan toimenpiteisiin.

Ohjausryhmän rajauksella hankkeessa keskityttiin verkosto-omaisuudenhallinnan haasteisiin, muodostavathan verkostot arviolta 80 % vesilaitosten omaisuudesta. Työpajoissa esille nousseita haasteita ratkaistiin haastattelemalla vesihuoltolaitoksia niin Suomesta kuin ulkomailta

Opas on jatkoa vuonna 2019 julkaistulle omaisuudenhallinnan käsikirjalle, joka pohjautuu ISO 55000 -standardiin ja jossa esitetään pelkistetysti omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne.

Fokus käytännönläheisessä omaisuudenhallinnan menettelyjen tarkastelussa ja perusteiden kirkastamisessa

Swecon laatimassa toteutusoppaassa huomioitiin ISO 55000 -standardin ja omaisuudenhallinnan käsikirjan lisäksi myös muita vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyviä julkaisuja. Vesilaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaan pääpaino on käytännönläheisessä omaisuudenhallinnan menettelyjen tarkastelussa sekä perusteiden kirkastamisessa. Oppaaseen sisältyy asioita aina systemaattisen omaisuudenhallintatyön aloittamisesta omaisuuden tilan tutkimiseen, tiedonhallintaan sekä talouteen ja löytyy konkreettisia case-esimerkkejä haastateltujen sekä työpajoihin osallistuneiden laitosten hyväksi havaituista omaisuudenhallinnan käytännöistä.

Oppaan yhteydessä hyödynnettiin Swecon kehittämää auditointityökalua, joka antaa täyttäjälleen kokonaiskuvan oman vesihuoltolaitoksen tilanteesta omaisuudenhallinnassa sekä auttaa tavoitteiden asettamisessa. Myös pienet vesihuoltolaitokset voivat arvioida omaisuutensa tilaa ja kuntoa työkalun avulla. Hankkeessa mallia kehitettiin ja testattiin viidentoista erityyppisen vesiosuuskunnan kanssa. Työkalu toimii excel-taulukon muodossa. Oppaan ja auditointityökalun voi ladata maksutta VVY:n verkkokaupasta.

Kiinnostuitko vesihuollon hallinnasta tai toteutusoppaasta?

Asiantuntijamme auttavat mielellään vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyvissä tehtävissä, joihin lukeutuvat mm. urakoiden suunnittelu- ja rakennuttamistyöt, verkoston ja laitoksien saneeraustarveselvitykset sekä erilaiset vesihuollon kartoitus- ja talousselvitykset.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.