0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Yhteinen laadunvarmistus toimi Nordealle suunnitellussa uudessa toimistorakennuksessa

Nordean käyttöön tuleva toimistorakennus Aleksis Kiven katu 5:ssä suunniteltiin vaativaan ympäristöön ja pohjaolosuhteisiin korkeiden laatukriteerien mukaan. Sweco vastasi hankkeen rakennesuunnittelusta sekä kosteuden– ja puhtaudenhallintakoordinoinnista.

NCC:n projektinjohtourakkana toteuttama toimistokohde valmistuu vuoden 2024 aikana Helsingin Vallilaan Nordean käyttöön. Samalta paikalta purettiin Nordean käytössä ollut vanha toimistorakennus. Hankkeen suunnittelijat valitsi rakennuttaja kiinteistösijoitusyhtiö Pembroke.

”Tilaaja korosti tässä suuressa ja teknisiltä ratkaisuiltaan haastavassa kohteessa rakennesuunnittelijoiden kokemusta uudis- ja korjausrakentamisesta sekä pääkonttoritason toimistorakentamisesta”, toteaa suunnittelunohjauksen projektipäällikkö Emil Ranta NCC:ltä. ”Päärakennesuunnittelijaksi valittiinkin maan suurimpiin ja hyvämaineisimpiin kuuluva Sweco.”

Sweco vastasi myös kohteen kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinoinnista. ”Tavoitteena oli paras mahdollinen P1-puhtausluokka”, kertoo Swecon rakennusfysikaalinen suunnittelija Anna-Liisa Laukkanen, joka toimi hankkeessa kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorina.

Uusi toimistorakennus keskelle korttelia

Pembroke asetti kohteelle selkeät suunnitteluperusteet ja tekniset vaatimukset. Tavoitteena oli rakentaa Nordea Campus -korttelin keskelle korkealaatuinen rakennus, jonka suurimpia haasteita olivat liitoskohdat viereisiin rakennuksiin.

”Meidän työmme alkoikin lähtötilanteen selvittämisellä ja purkusuunnittelulla, ja kävimme etsimässä Nordean vanhan rakennuksen kellarista paperisia suunnitelmia niin vanhasta toimitilasta kuin korttelin muista kiinteistöistä”, kertoo Swecon projektipäällikkö Atte Lastuvirta.

Pehmeän savimaan takia uudisrakennus vaati paalutuksen, vaikka paikalle jäivät aluksi myös vanhan rakennuksen paalut. ”Siksi varauduimme pahimpaan ja suunnittelimme rakennuksen pilarijaon vanhojen paalujen mukaan”, Lastuvirta kertoo. Purun yhteydessä saatiin hyviä uutisia, kun vanhat perustukset voitiin pääosin purkaa. ”Silloin yksinkertaistimme suunnitelmia.”

Kahdeksankerroksisen rakennuksen kellari suunniteltiin suureksi osaksi pohjaveden pinnan alapuolelle. Kaikkien betonirakenteiden piti olla vesitiiviitä liitoskohdissa myös ympäröiviin rakennuksiin. Paikoin uuden toimiston runko asettui muiden rakennusten kellarien päälle.

”NCC:n suunnittelunohjaus toimikin tilanteessa hienosta ennakoiden ja varmisti kaikki luvat ajoissa, mikä piti suunnittelun ja rakentamisen aikataulussa”, Lastuvirta sanoo.

Tehokasta tiedonkulkua yhteisessä Tekla-mallissa

Rakennesuunnittelija Sweco ja runkotoimittaja Peikko toimivat hankkeen aikana samassa Tekla-tietomallissa, mikä oli Lastuvirrasta yksi onnistumisen edellytyksistä. Osuivathan hankkeeseen kaikki mahdolliset haasteet koronasta Ukrainan sotaan. Yhteispeli punnittiin erityisesti täystiilijulkisivun suunnittelussa.

”Ikkunat sijoittuvat epäsymmetrisesti eri linjaan eri kerroksissa, ja julkisivua piti kannatella jokaisesta välipohjatasosta

Rannan mielestä yhteisessä tietomallissa toimiminen kannatti. ”Intensiivisimmän runkovaiheen suunnittelupalavereissa huomasi, miten hyvin Swecon ja Peikon yhteistyö ja tiedonvaihto toimi.”

Laatua ja riskejä hallittiin yhdessä

Swecon rakennesuunnittelijat pitivät NCC:n ja tilaajan tietoisina suunnittelun etenemisestä suunnitelmakatselmuksissa ja säännöllisissä seurantapalavereissa. Koko projektin ajan noudatettiin säntillisesti myös Pembroken tarkkoja dokumentointivaatimuksia.

Kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa läpinäkyvä tiedonkulku varmistettiin kirjaamalla raportit NCC:n laadunhallinnassa käyttämään Congrid-järjestelmään. ”Näin tieto mahdollisista puutteista kulki viipymättä vastuu-urakoitsijoille”, Laukkanen kertoo.

Myös henkilöresursointiin liittyviä riskejä ennakoitiin onnistuneesti. Swecon projektipäällikkö Kari Lemettisen tiedettiin jäävän eläkkeelle hankkeen aikana, ja siksi Lastuvirta valmistautui astumaan hänen saappaisiinsa ensin hankkeen projekti-insinöörinä.

”Vetovastuun vaihto toimi oikein hyvin, ja Swecon rakennesuunnittelijat toimittivat ajallaan kaiken, mistä oli sovittu”, Ranta toteaa. Jos muutoksia tuli, niistä ilmoitettiin suoraselkäisesti ja avoimesti etukäteen. ”Uskonkin, että hankkeessa tullaan saavuttamaan käyttäjän korkeat laatuvaatimukset ja vielä aikataulussa.”

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.