0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Meillä on suunnitelma

Rakenteen tulee kestää

Ismo Tawast , Rakennetekniikan toimialajohtaja, Sweco

Eipäs–juupas-kinastelu ilmastonmuutoksesta on kestänyt vuosikymmeniä. Viime aikoina on alleviivattu riittävän paksulla kynällä, että kehityskulku on väistämätön – muutos on käynnissä, ja se on pelottavankin nopea. Ilmastonmuutos muuttaa meitä, rakennusalaa, asiakkaitamme ja asiakkaidemme asiakkaita. Tarvitsemme kestävää toimintatapaa. Onneksi se ei ole rakennesuunnittelussa uutta.

Suunnittelemiemme rakenteiden on oltava käyttäjilleen terveellisiä ja turvallisia, olipa kyse kodista, harrastustilasta, toimistosta, julkisesta kohteesta, teollisuuslaitoksesta tai infrarakentamiseen liittyvästä rakenteesta. Vaihtoehtoja ei ole: rakenteen tulee kestää. Lyhyt- ja pitkäaikaisten rasitusten lisäksi ratkaisujen tulee kestää aikaa ja muuttuvia tarpeita. Suunnittelemamme rakennekokonaisuuden ei useinkaan voi olettaa pysyvän muuttumattomana tai edes samassa käytössä useita vuosikymmeniä. Erityisesti perustukset ja runkorakenteet on valittava niin, että toimintoja voidaan muuntaa purkamatta koko rakennusta.   

Suunnittelu tarjoaa todellisen mahdollisuuden vaikuttaa 

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta on tärkeää, että suunnitteluryhmä ja tilaaja tutkivat yhdessä rakenteiden ominaisuudet jo projektin varhaisessa vaiheessa. Kun rakennustyöt alkavat, mahdollisuus vaikuttaa rakennevalintoihin käytännössä päättyy. Kun tätä harrastetaan tiukoissa ja limitetyissä toteutusmuodoissa, syntyy ongelmia ja huonoja ratkaisuja. Suunnittelijan, etenkään rakennesuunnittelijan, merkitystä varhaisissa valinnoissa ei aina ymmärretä. On myönnettävä, ettemme ammattikuntana aina osaa ottaa riittävän suurta roolia, jolloin hiilikädenjälkemme uhkaa jäädä vaatimattomaksi. Tarvitaan etunojaa ja rakenneteknisen osaamisen tuomista kestävien valintojen tueksi hankkeiden alussa. 

Tuomalla varhaisessa vaiheessa esiin vaihtoehtoisia ratkaisuja tuotamme aitoa ja mitattavaa arvoa asiakkaidemme hankkeisiin. Laskemillamme betonikuutioilla, terästonneilla ja puumoteilla on suora kytkös myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. Optimoinnin lisäksi hyvin olennaisia ovat materiaalivalinnat. Rakennesuunnittelijan tulee valita oikeat materiaalit oikeaan paikkaan niin, että rakenne kestää tarkastelut pitkällä aikavälillä. Eri materiaaleilla on rakenteissa oma paikkansa. Materiaaliteollisuuden välisestä vastakkainasettelusta toivoisikin siirryttävän jo eteenpäin, tutkimaan ja kehittämään ratkaisuja yhä enemmän ja paremmassa vuorovaikutuksessa eri materiaalivalmistajien kesken. 

Digitaaliset suunnittelutyökalut ja tekoälysovellukset tuovat ihmisen avuksi laskentatehoa ja havainnointikykyä, joilla voidaan optimoida rakennejärjestelmiä ja visualisoida olosuhteita valmistuksessa, asennuksessa ja käytön aikana. SmartDrawings- ja VirtualSite-palveluillamme havainnollistamme projektin eri osia kaikissa elinkaaren vaiheissa. Hankkeen digitaalinen kaksonen auttaa visualisoimaan erilaisten valintojen vaikutusta purkamisen ja rakentamisen eri vaiheissa. Kun rakentaja näkee käytännössä, kuinka seinäelementti kootaan tai asennetaan turvallisesti, säästyy materiaalihävikkiä ja aikaa tuotantoketjun eri osissa. Tästä on useita erinomaisia esimerkkejä valmistavasta teollisuudesta ja asiakkaidemme tuotemyynnin tuesta. 

Muutos alkaa ratkaisuehdotuksista ja niiden perustelusta 

Rakennusalalla loppuun kulutettu sanonta kuuluu, että asiat tehdään niin kuin tehtiin ennenkin. On selvää, että seuraavien 30 vuoden aikana asiat tehdään täysin eri tavalla kuin nyt.  Rakennusalalle tarvitaan uudenlaista asennetta ja uutta osaamista. Olisi hyvä, että alalta löytyisi näkemyksellisyyttä ja kyvykkyyttä, joiden avulla suoritustaso ei jäisi jälleen vain viranomaisvaatimusten tasolle. Kestävä ja vastuullinen toiminta tarjoaa ennen pitkää rakentajille kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.   

Suurin potentiaali piilee juuri nyt korkean asiantuntijuuden ja digitaalisten työkalujen osaamisen yhdistämisessä. Ei riitä, että kehitämme palveluja sekä kohotamme  vaatimustasoa ja kestäviä ratkaisuja suunnittelun näkökulmasta, vaan meidän on tuotava niitä aktiivisesti tarjolle ja perusteltava niiden etuja asiakkaillemme. Tämä on tapamme viedä kestäviä ajatuksiamme eteenpäin. Suurikaan suunnitteluorganisaatio tai edes suunnitteluala yhdessä ei voi päättää koko alan kehityksen suuntaa, vaan viestiä on vietävä yhdessä läpi koko ketjun. Sweco on ja aikoo pysyä kehityksessä mukana edelläkävijänä, ei perässähiihtäjänä.  

Ismo Tawast , Rakennetekniikan toimialajohtaja, Sweco 

Copy link
Powered by Social Snap