0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Helsinki-Vantaan terminaalilaajennus

Kuvaus

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalilaajennus ja projektin johto

Asiakas

Finavia

Finavia on käynnistänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla 900 miljoonan euron investointiohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikenteen kapasiteettia. Lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2020 mennessä.

Vuosille 2014–2020 ajoittuva kehittämisohjelma kohdistuu pääasiassa Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustaja-, matkatavara- ja lentokonepysäköinnin kapasiteetin kasvattamiseen sekä palvelujen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä. Lentokentän viihtyisyydellä sekä uusilla ja elämyksellisillä palveluilla on tarkoitus houkutella lisää matkustajia lentämään Helsingin kautta.

Terminaalin laajennustöiden aikana Helsinki-Vantaan lentoasema palvelee matkustajia ja lentoyhtiöitä tavalliseen tapaan ympäri vuorokauden. Kaikki rakennus- ja muutostyöt tehdään niin, että viihtyvyys, turvallisuus ja tehokkuus säilyvät korkealla tasolla. Tämä asettaa projektin toteutukselle suuren haasteen huomioiden lisäksi projektin poikkeuksellisen suuren koon ja lentoasemaympäristön toteutukselle asettamat erityisvaatimuksen.

Terminaalin laajennusprojektin toteuttaminen vaati uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja. Projektin toteutuksen tärkeimmiksi kulmakiviksi nostettiin projektin eri osapuolten välinen tiivis yhteistyö ja osaamisen hyödyntäminen sekä toiminnan ohjaaminen projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näiden tavoitteiden ja projektin reunaehtojen pohjalta Finavia ja Sweco yhdessä kehittivät yhteistoiminnalliset, tilaaja tavoitteisiin ohjaavat toteutusmuodot. Projektiin sisältyvä terminaalin talonrakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla ja asematason infrarakentaminen allianssiurakalla. Toteutusmuotojen kehitystyössä ja urakoiden hankintamenettelyissä hyödynnettiin Swecon laajaa yhteistoiminnallisten urakkamuotojen kehittämis- ja hankintaosaamista.

Projekti toteutetaan yhteistyössä projektin osapuolien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteisiä työskentelytapoja käyttäen. Toimintatapoja tukemaan on laadittu yhteistoiminnalliset sopimukset.