0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ilmalan ratapiha

Ilmalan ratapiha on koko Suomen henkilöjunaliikenteen keskus. Ratapihan nykyaikaistaminen oli välttämätöntä liikenteen kasvun ja uuden kaluston käyttöönoton vuoksi.

Liikenneviraston vuosina 2006 – 2012 toteutetussa Ilmalan ratapihan perusparannushankkeessa ratapiha saatetiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ratapiha sijaitsee suolle rakennetun Helsingin vanhan kaatopaikan päällä. Pohjaolosuhteet olivat näin ollen äärimmäisen haastavat. Toteutuksessa painotettiin voimakkaasti painumien sekä pilaantuneiden maiden ja vesien hallintaa. Vanha raiteisto uusittiin suurelta osin ja vanhat turvalaitteet korvattiin vaiheittain uudella järjestelmällä. Samalla rakennettiin kokonaan uusia raiteita ja junien huoltoa palvelevia tasoja putkistoineen sekä uusittiin sähkönsyöttöjä ja vaihteenlämmityksiä. Aluevalaistus uusittiin kokonaan ja rata-alueen turvallisuutta parannettiin kameravalvonnalla ja aitaamalla koko alue. Painuneen vanhan ratapihan maapohjaan tehtiin mittavia kunnostustoimenpiteitä.

Ratapiha toimi hankkeen ajan täydellä teholla ja rakentaminen toteutettiin liikenteen ehdoilla alue kerrallaan.

Sweco vastasi hankkeen rakennuttamisesta ja suunnitteluttamisesta. Hanke toteutettiin asetetussa budjetissa ja rakentamisen huolellisella vaiheistamisella minimoitiin rakentamisesta liikenteelle rakentamisesta aiheutuvat haitat. Lopputuloksena saavutettiin nykyaikainen ja turvallinen huolto- ja rata-alue.