0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Repoveden uusi terässilta on turvallinen ympäri vuoden

Kuvaus

Repoveden kansallispuiston terässilta

Yhteistyössä

Repoveden kansallispuisto

Toimeksianto

Pääsuunnittelu

Vuosi

Avattiin 2019

Repoveden kansallispuisto on Lapinsalmen ja koko Kouvolan alueen retkeilyn timantti. Jos sinne mielii päästä, on salmi ylitettävä turvallisesti. Vanha silta rikkoontui kesällä 2018, mutta onni oli mukana onnettomuudessa eikä kukaan sillalla olijoista loukkaantunut vakavasti.

Marraskuussa 2019 avatun uuden teräsrakenteisen riippusillan suunnittelussa turvallisuus ja kestävyys ovat kaiken a ja o, tietää Swecon asiantuntija Timo Heloaro.

Uusi riippusilta Repovedellä on paikoillaan ja kovassa käytössä. Aiemmin kansi oli puuta, nyt puuverhoilun alta löytyy teräsrunko. Sweco on toiminut sillan pääsuunnittelijana sekä urakoitsijan hahmottamien liitosten mitoittajana. 

Metsähallitus halusi uudesta sillasta turvallisen ja pitkäikäisen ja se tukisi näin myös Repoveden kansallispuiston ympärivuotista retkeilyä ja sen kehittämistä. ”Kun luontokohteille ja reiteille ohjataan ihmisiä, on niin siltojen kuin muidenkin retkeilyä tukevien elementtien oltava ehdottoman turvallisia ja toimivia. Erityisen tarkastelun alla ovat nimenomaan vesistöjämme ylittävät sillat sekä luontotornit. Teräs on kestävää ja huoltovapaata materiaalia ja se tukee vahvaa elinkaariajatteluamme”, kertoo Metsähallituksen rakennusmestari Pasi Ikonen. Lopputulokseen tyytyväisen Ikosen mielestä maalattu ja puuverhoiltu silta sulautuu myös hyvin kansallispuistomaisemaan eikä jonoja sillan ylitykseen enää muodostu. 

Sillan sijainti haasteellinen suunnittelijalle 

“Repoveden riippusilta oli periaatteessa ihan perusteräsrakennesuunnittelua, mutta monet ulkopuoliset tekijät ohjasivat tekemistämme. Metsään sillan luo ei pääse ihan peruskalustolla. Maasto jyrkkine mäkineen vaatii mahdollisimman kevyttä kalustoa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että sillan osat täytyi rakentaa mahdollisimman pienistä osista ja ankkuroinnit kallioon suunniteltava tehtäviksi kevyellä kalustolla”, Timo kuvailee. 

Sillan suunnittelussa haetaan jatkuvasti kompromisseja. Mukana ovat toteutettavuuden ja turvallisuuden lisäksi taloudelliset ja esteettiset näkökulmat eikä mistään voida tinkiä.  

“Oli suunniteltava määrätyssä budjettiraamissa riippusilta, joka on turvallinen ja joka kestää seuraavat sata vuotta. Erämaassa olosuhteet vaihtelevat ja etsimme tähän tarkoitukseen parhaan mahdollisen vaihtoehdon, joka kestää sekä kuormaa että aikaa.” Esimerkiksi perustusten ankkurointipultit ovat ruostumatonta terästä. 

Tilaajalla oli myös kriteerinä, että tarvittaessa pelastushenkilökunta pääsee mönkijällä tai moottorikelkalla sillan yli. “Kevyen liikenteen kuorma jakaantuu sillalla tasaisemmin, mutta moottorikalusto on sitten eri juttu, puhutaan niin sanotusta pistemäisestä kuormasta, jolloin rasitus köysirakenteelle on suurempi tekijä kuin palkkirakenteilla. Tämä toi aivan oman haasteensa pienistä osista kootun kansirakenteen suunnitteluun, jossa kansi jakaa pistemäisen kuorman tasaisemmin köysirakenteelle.” Moottorikelkan rasituksen takia ritilät on suojattu lankutuksella.  

Täynnä innovatiivisia teräsliitoksia 

Riippusillan runko kaiteineen ja köysineen on kokonaan terästä ja täynnä innovatiivisia teräsliitoksia. Ryhmä tarkasteli teräsliitosten väsymistä ja haki rakenteellisia raja-arvoja kestävyydestä. On selvää, että sillan tulee kestää myös suuria ihmismääriä, joten mitoitimme tungoskuorman tarkkaan ja suunnittelimme sen mukaan.” 

“Köysistä oli saatava löysät pois, jottei silta ala roikkua. Tutkimme rasitusta määräämällä esikohotuksen ja koekuormituksen ja näin saimme rakenteelliset venymät minimoitua.” Köydet ovat myös tarvittaessa säänneltävissä jälkikäteen. 

Normaalista rakenteiden suunnittelusta poikkeavat myös niin kutsut rakkauslukot, joiden kiinnityskohtia haluttiin rakenteista karsia. Rakkauslukot aiheuttavat rakenneosille ylimääräistä kuormaa, mutta ennen kaikkea rinkkojen kanssa liikkuvat vaeltajat voivat repiä kantamuksensa niihin.  

Tehdään tunteella käsityönä  

Nykyaikana suunnitellaan ja analysoidaan laskentaohjelmistojen avulla mutta riippusilta laskettiin pääosin käsin. “Jotta ymmärtää, mitä rakenteessa tapahtuu, on myös osattava laskea käsin. Pystyn muutamalla valokuvalla jo ymmärtämään, miten köysirakenteiden voimat kulkevat ja miten laskenta etenee. Tämä käsityönä tehty suunnittelu on lähellä sydäntäni mutta vaativimmat suunnittelut on hyvä varmistaa ohjelmilla.” 

Timo on myös pienen partiolaistytön isä, joten riippusilloilla tulee myös vierailtua silloin tällöin. “Riippusilta mahdollistaa luonnossa liikkumisen turvallisesti ja sen tulee kestää myös jälkipolville. Tämä terässilta varmasti kestää.”

 

“Kun luontokohteille ja reiteille ohjataan ihmisiä, on niin siltojen kuin muidenkin retkeilyä tukevien elementtien oltava ehdottoman turvallisia ja toimivia. Erityisen tarkastelun alla ovat nimenomaan vesistöjämme ylittävät sillat sekä luontotornit. Teräs on kestävää ja huoltovapaata materiaalia ja se tukee vahvaa elinkaariajatteluamme.”

PASI IKONEN, METSÄHALLITUKSEN RAKENNUSMESTARI