0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Uudistuva Keilaniemi ja Kehä I tunnelihanke – ihmisläheistä kaupunkisuunnittelua

Kuvaus

Espoon Keilaniemen suunnittelu

Asiakas

Espoon kaupunki

Espoossa Keilaniemen naapurissa on vehreä kaupunkiympäristö, jonka asukkaille on tärkeää säilyttää luonto kodin lähellä huolimatta siitä, että ihan nurkan takana on vilkas liikenteen solmukohta

Keilaniemen alueen uudistushanke sisältää 440 metrin pituisen Keilaniemen tunnelin, jonka päälle rakennetaan Tapiolaa ja Keilaniemeä luonnollisesti yhdistävä puistokansi. Lähtöajatuksena on ollut, että puistossa kulkiessaan ihminen ei tulisi edes ajatelleeksi olevansa maantietunnelin päällä. Puistoon rakennetaan viheralueita, istutuksia ja mahdollisesti pelikenttä.

Tunnelin avulla autot siirtyvät kokonaan maan alle. Muutokset parantavat alueen asukkaiden asuinympäristön viihtyvyyttä, kun suuren maantien melu- ja päästöhaitat vähenevät huomattavasti. Hankkeen myötä Kehältä poistuu lisäksi kolme vilkasta valoliittymää ja liikennevirta hankkeen vaikutusalueella tulee kulkemaan tasaisemmin.

Maisema-arkkitehdin, insinöörien ja kaupunkilaisten vuorovaikutuksessa ihmisläheisempi kaupunkiympäristö

Kaupunkisuunnittelussa ja liikennejärjestelyjä laatiessa varsinkin tiivis kaupunkirakenne asettaa omat haasteensa. Hanke sisältää 1,5 km kaupunkimoottoritietä, katuja ja kevyen liikenteen väyliä, 440m betonitunneli, 3 eritasoliittymää, 6 siltaa ja 15 tukimuuria, meluesteitä, laajat tunneliin ja väyliin liittyvät tekniset järjestelmät.

Suunnittelutyön pääroolissa on tietomalli, jonka avulla suunnitelmat ovat visualisoituneet niin suunnittelutyöryhmälle kuin alueen asukkaille. Rakennustyömaiden kupeessa asuvat ja työskentelevät ihmiset ovat paremmin tietoisia, mitä alueella tapahtuu ja mikä tulee olemaan lopputulos. Samoin hankkeiden päätöksentekijät näkevät, mitä alueelle voidaan suunnitella ja minkälaisia reunaehtoja rakentamiselle on maaston ja olemassa olevien rakenteiden myötä.

Tietomallinnusta on hyödynnetty eri tekniikkalajien yhteensovittamiseen ja sen avulla on varmistettu, että olemassa olevien kaupunkirakenteiden joukkoon suunniteltu uusi infra ja tunnelin vaatima tekniikka sopivat ympäristöön.

Keilaniemessä Kehä I:n tunnelihankkeessa tietomallin hyödyntäminen on laajentunut jatkuvasti rakennusurakan edetessä. Mallia onkin täydennetty alkuperäisestä, kun esimerkiksi louhinta- ja maanrakennustöistä on saatu tarkentavaa dataa. Suunnitelmaratkaisuja on kehitetty sen pohjalta.

“Tietomalli on ehdoton väline eri tekniikkalajien, kuten väylien, taitorakenteiden, vesihuollon ja valaistuksen onnistuneessa yhteensovittamisessa. Kun malli on kaikkien toimijoiden käytettävissä, reaaliaikainen tieto kulkee asiantuntijoiden välillä. Malli jää myös hyväksi tietotyökaluksi hankkeen valmistuttua.”
JUHA VAHVELAINEN, ASIANTUNTIJA, SWECO