0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tietosuoja Swecolla

Sweco kunnioittaa henkilöiden yksityisyyttä ja tiedostaa, kuinka tärkeää on käsitellä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tahojen meille luovuttamia henkilötietoja asianmukaisesti. Vastuullamme on varmistaa kaikkien henkilötietojen asianmukainen käsittely ja suojaaminen sovellettavan yksityisyydensuojalainsäädännön mukaisesti.

Swecon yleiset tietosuojaperiaatteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Kerromme avoimesti, miten noudatamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.
  2. Rajoitamme henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja muilla tavoin vain tarvittaessa. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen on paras tapa minimoida tietosuojamääräysten rikkomisen riski.
  3. Kirjaamme henkilöistä vain ne tiedot, jotka ovat käytännössä välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi.
  4. Ilmoitamme, mitä tietoja keräämme henkilöistä ja miten tietoja käytetään.
  5. Suojaamme henkilötiedot. Varotoimia, joiden avulla henkilötiedot suojataan, ovat muun muassa turvallisuutta koskevien rutiinien sekä teknisten rajoitteiden ja yksilöllisten varotoimien toteuttaminen.
  6. Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne alun perin kerättiin, tai paikallisten lakien edellyttämän ajan.
  7. Käsittelemme henkilötietoja ja arkaluontoisia henkilötietoja ainoastaan, jos niiden käsittelylle on selvä oikeudellinen peruste.
  8. Jos henkilötietojen käsittelystämme aiheutuu todennäköisesti suuri henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuva riski, arvioimme vaikutukset ja ehdotamme tarvittaessa sopivia turvatoimenpiteitä.
  9. Järjestelmämme ja prosessimme tukevat henkilötietojen suojausta. Dokumentoimme sen, että järjestelmämme ja prosessimme toimivat suunnitellulla tavalla. Meidän on osoitettava tietosuojaviranomaisille, että noudatamme sääntöjä.
  10. Jos ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn, asetamme sopimuksellisia velvoitteita näiden tietojen suojaamiseksi.

Lue lisää Swecon tietosuojalausunnosta

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojalausuntoomme liittyen tai siihen, miten Sweco käsittelee henkilötietoja, lähetäthän viestin osoitteeseen: tietosuoja@sweco.fi