0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat olleet edellytyksiä Swecon menestymiselle hajautettuna ja nopeasti kasvavana yrityksenä. Swecon kanssa tulee aina olla helppoa asioida.

Vastuullinen liiketoiminta

Asiakassuhteiden hoitoa ei meillä ole keskitetty vain harvojen käsiin, vaan siitä huolehtivat kaikki 18 000 työntekijäämme, jotka tapaavat päivittäin asiakkaitamme ja ovat saaneet suuren vastuun toimeksiantojensa kautta. Tämä tuo toimintaamme paljon joustavuutta, mutta asettaa myös suuria vaatimuksia toimintatavoillemme.

Vastuullisen liiketoiminnan pelisäännöt

Kaiken toiminnan Swecossa tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja säännöksiä, kuten myös Swecon sisäisiä käytäntöjä ja ohjeistuksia. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on tutustua näihin ohjeisiin ja noudattaa niitä kaikissa tilanteissa. Liiketoiminnan etiikka on Swecolla kaiken toiminnan perusta. Se on aina mukana johtoryhmäkokousten asialistalla ja mahdolliset yhteiskuntavastuuseen liittyvät riskit raportoidaan joka vuosineljännes Swecon hallitukselle. Liiketoiminnan etiikka ohjaa jokapäiväistä työtämme: se liittyy siihen, kuinka harjoitamme liiketoimintaa, käyttäydymme toisiamme kohtaan, käytämme organisaatiomme resursseja ja toimimme ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Selkeät liiketoiminnan etiikkaan liittyvät ohjeet ovat edellytys Swecon kyvylle toteuttaa toimeksiantojaan. Kaikki Swecon työntekijät osallistuvat liiketoiminnan etiikkakoulutukseen.

Swecon liiketoimintaetiikkaan liittyvät ohjeet

Swecon eettinen toimintaohjeistus on eettisen liiketoimintamme perusta. Se muun muassa linjaa, että Swecolla on nollatoleranssi lahjontaa, korruptiota, petoksia sekä luvattomia ja kilpailua rajoittavia toimia kohtaan. Swecon eettinen toimintaohje sisältää yhteiset ohjeet eettisestä toiminnasta ja sillä varmistetaan, että Swecon työntekijät ja yhteistyökumppanit toimivat vastuullisesti. Swecolla on erilliset ohjeet koskien lahjontaa ja korruption vastaista toimintaa, lahjoja ja edustamista sekä sponsorointia. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on tutustua näihin ohjeisiin ja noudattaa niitä kaikissa tilanteissa. Swecon eettinen linja on palvelu, jonne voi anonyymisti ilmoittaa epäilyt mahdollisista liiketoiminnan etiikkaan liittyvistä rikkomuksista. Swecon tarjoustoimintaan liittyvät riskienhallintamenettelyt ohjaavat Swecon osallistumista tarjouskilpailuihin ja varmistavat vastuullisen toiminnan koko toimeksiannon ajan. Sertifikaatit standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti.

Lisää tietoa Swecon eettisestä ohjeistuksesta For Partners -sivuillamme.