0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden työ

Etätyö lisää hyvinvointia ja tehokkuutta – mutta vain jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä

Etätyö on tullut monelle tutuksi kuluneen vuoden aikana ja organisaatioissa oltiin pandemian myötä uuden edessä – niin myös Swecolla. Siksi ryhdyimme selvittämään asiantuntijatyön nykytilaa sekä työntekijöiden odotuksia työtään kohtaan pidemmällä tähtäimellä yhteistyössä Terveystalon kanssa. Syntyi laaja selvitys tulevaisuuden hybridityöstä. Hybridityöllä tarkoitetaan työn tekemistä joustavasti paikasta riippumatta moderneja, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Tutkimuksen mukaan yksi asia on selvää: paluuta entisenlaiseen toimistoarkeen ei näytä olevan. Sen sijaan tulevaisuuden työ on joustava yhdistelmä erilaisia työnteon tapoja ja paikkoja. Tutkimus osoittaa, että lähes 70 % asiantuntijatyötä tekevistä haluaa työskennellä etänä enemmän pandemian jälkeen kuin ennen sitä.

”Suunnittelemme Swecolla tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Juuri siksi asiantuntijatyön ymmärtäminen on meille tärkeää ja haluamme olla askeleen edellä sen kehittämisessä. Se, että työntekijöiden halu tehdä etätyötä aiempaa joustavammin kasvaa, on merkittävä signaali työelämän kehittämiselle, mutta myös kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle”, pohtii Swecon maajohtaja Markku Varis.

Muutoksen äärellä

Olemme muutoksen äärellä. Emme palaa vanhaan vaan lähdemme rakentamaan uudenlaista, toimivaa hybridityöelämää.

Tulevaisuuden työ -raportti nostaa esiin hybridityön monia tärkeitä näkökulmia (työ)hyvinvointiin, työyhteisöihin, toimitiloihin ja johtamiseen. Tärkeiksi teemoiksi nousee, miten johdamme itseämme ja miten meitä johdetaan sekä tarve yhteisöllisyyteen.

Työpäivän uusi jousto, rytmi ja itsensä johtaminen

Hybridityöhön kuuluu työskentelypaikan vaihtaminen omien, tiimien ja organisaation tarpeiden mukaan. Hybridityössä organisaatio osaa paikkariippumattomasti johtaa yksilöitä ja tiimejä yrityksen kulttuuriin sopivilla tavoilla, yhteisöllisyyttä vaalien.

Tutkimuksessamme yksi hybridityön kirkkaimmista vahvuuksista on se, että työntekijällä on uudenlainen vapaus johtaa omaa työtään joustavammin. Samalla muun elämän, vapaa-ajan ja perheen aikataulujen yhteensovittaminen on helpompaa.

 

Yhteisöllisyyden tarve

Etätyössä on kuitenkin havaittavissa ihmisillä myös haasteita työn rytmittämisessä, tauottamisessa ja työstä irrottautumisessa. Tätä myöten on mahdollista, että koettu työn kuormittavuus saattaa pitkässä juoksussa kasvaa. Kun kaikki yhteinen työ tehdään etänä, se näkyy väistämättä myös kalentereissa, kun ennen ovelta huikatut, nopeatkin asiat hoidetaan etäyhteyksin.

Yksi suurimmista etätyön haasteista liittyy etäpalavereihin. Palaveriputki voi olla uuvuttava. Lähes 90 % tutkimuksen vastaajista koki etätyön lisänneen palavereiden määrää.

Kaikki katseet johtamiseen

Hybridityön suurimmat mahdollisuudet, kuten joustava liikkuminen työn ja muun elämän välillä, sekä sen suurimmat haasteet, kuten tarve uudenlaisille keinoille luoda yhteisöllisyyttä, kytkeytyvät kaikki johtamiseen ja esihenkilötyöhön.

Tutkimuksen mukaan hybridityö vaatii tulevaisuudessa johtajilta entistä parempia sosiaalisia taitoja ja alaisilta itsensä johtamisen, aloitteellisuuden sekä oman työn kehittämisen taitoja.

Oletko kiinnostunut työskentelemään Swecolla?

Ole meihin yhteydessä!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.