0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden työ –

Työpäivän uusi jousto, rytmi ja itsensä johtaminen

Työpäivän uusi jousto, rytmi ja itsensä johtaminen

Hybridityöllä tarkoitetaan työn tekemistä joustavasti paikasta riip­pumatta moderneja, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hybridityö­hön kuuluu työskentelypaikan vaihtaminen omien, tiimien ja organi­saation tarpeiden mukaan. Hybridityössä organisaatio osaa paikasta riippumattomasti johtaa yksilöitä ja tiimejä yrityksen kulttuu­riin sopivilla tavoilla, yhteisöllisyyttä vaalien.

Hybridityö tehostaa ajankäyttöä

  • 54 % kyselyyn vastanneista kokee, että etätyö on parantanut aikaansaamista työssä.
  • 57 % vastaajista kokee vapaa­ajan lisääntyneen etätyön myötä.
  • 77 % vastaajista kokee johtaneensa itseään tehokkaasti etätyössä.
  • 67 % vastaajista kokee, että keskeytyksiä on etänä vähemmän kuin toimistolla.

Tässä näkyy yksi hybridityön kirkkaimmista vahvuuksista – työn­tekijällä on uudenlainen vapaus johtaa omaa työtään joustavammin. Samalla muun elämän, vapaa­ajan ja perheen aikataulujen yhteen­sovittaminen on helpompaa. Moni myös kokee, että keskittyminen ja niin sanottu syvätyöskentely helpottuvat.

Tutkimuksen mukaan vähintään päivän viikossa etätöitä tehneet ovat kokeneet johtaneensa itseään ja työtään onnistuneesti. Työn keskeytyksiä on vähemmän, vaikka työtä tehdään tiiviisti ja taukojen määrä on vähentynyt suurella osalla vastaajista. Tiivis työtahti ei silti välttämättä tarkoita kuormittavaa kiirettä, sillä aikaansaavuuden kokemus on lisääntynyt. Myös työhyvinvointi, motivaatio ja työpäivän jälkeinen energia on lisääntynyt työn inten­siivisyydestä huolimatta. Kokemukseen vaikuttanee vapaa­ajan määrän kasvu työmatkoista ja toimistorutiineista säästetyn ajan myötä.

Parhaimmillaan etätyö tuottaa sellaisen töiden organisoinnin mallin, jossa ihmiset pystyvät yhdistämään yksilölliset tarpeet työn tekemiseen. Työtä tehdään siellä missä sitä on hyvä tehdä. Ihmiset pystyvät keskittymään ja saamaan paremman tasapainon työn ja muun elämän välille. Tässä kaikessa pitää tietenkin huomioida myös organisaatioiden tarpeet suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen, uusiutumiseen ja yhteisöllisyyteen.”−JARI HAKANEN, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos.

Oletko kiinnostunut työskentelemään Swecolla?

Ole meihin yhteydessä!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.