Tapaa työntekijöitämme

Swecon työntekijöinä olemme helposti lähestyttäviä ja asiakkaisiimme sitoutuneita, arvostettuja asiantuntijoita. Uskomme uteliaisuuden sekä tekniikan ja suunnittelun positiiviseen voimaan. Yhdessä nämä luovat tien kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

 • Sanna-Maria Järvensivu suunnittelee turvallisempaa ympäristöä älykkäällä tekniikalla ja riskienhallinnalla

  Sanna-Marian työ on onnistunut silloin, kun ihmiset lähtevät työstä kotiin vahingoittumattomina ja eikä ympäristölle ole sattunut mitään. Turvallisuus ja käytettävyys pitää kulkea käsi kädessä. Kun siinä onnistumme, se merkitsee minulle tosi paljon.

  Katso video ja tutustu Sanna-Mariaan blogissamme.

  /siteassets/ura_fi/jarvensivu_480_270.jpg
 • Mikko Raninen nauttii työstään pyöräliikennesuunnittelijana

  Mikko Raninen työskentelee viihtyisämmän kaupunkiympäristön puolesta ja suunnittelee jo seuraavia kaupunkipyöräasemia Helsinkiin. Hän nauttii työstään, jolla on oikeasti merkitystä. Hänen työn jälkensä näkyy kaikkien meidän ympärillä liikkuessamme kaupunkialueilla.
  /siteassets/ura_fi/opiskelijoille/mikko_raninen.jpg
 • Työ tarjoaa ryhmäpäällikölle jatkuvasti uusia haasteita

  Swecolla on monenlaisia haasteellisia työtehtäviä, joissa pääsee käyttämään myös luovuutta. Ryhmäpäällikkö Nina Komun mukaan suunnittelussa tarvitaan intoa, luovuutta ja etenkin halua oppia ja ymmärtää asioita. Katso, mitä Nina kertoo työstään Swecolla.

  /siteassets/ura_fi/nina_komu_480_270.jpg
 • On hienoa nähdä, mitä lisäarvoa virtuaalitodellisuus tuo suunnittelijoiden työhön ja asiakasprojekteihin

  Swecolla työskenteli kesällä 2018 lähes 140 uutta kesätyöntekijää. On ollut upeaa olla yksi heistä. Uuden tiedon ja teknologian janoisena olen saanut mahdollisuuden työskennellä ison organisaation digitalisaation kehittämisen parissa ja osana huippudigitiimiä, joka on opettanut minulle todella paljon.

  Katso video ja tutustu Miikkaan blogissamme.

   

  /siteassets/ura_fi/opiskelijoille/miikka_heinonen_480_270.jpg
 • Hyvä työnantaja luottaa työntekijään ja tarjoaa työntekijöille sopivasti haasteita

  Elli Morko opiskelee viimeistä vuotta rakennusinsinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Samaan aikaan hän toimii harjoittelijana Swecolla ja iloitsee mielenkiintoisista projekteista, modernista työympäristöstä ja ammattitaitoisista työkavereista.

  Millainen toimenkuvasi on ja millaiset tehtävät kuuluvat vastuullesi?

  Työskentelen avustavissa tehtävissä teräsrakennesuunnitteluosastolla ja teen kuvia erilaisista rakenteista. Lisäksi mallinnan sekundaarirakenteita eli toissijaisia, pienempiä kokonaisuuksia. Projektien mallinnuksessa käytän 3D-ohjelmia.

  Mikä sai sinut kiinnostumaan kesätyöstä Swecolla?

  Näin viime tammikuussa Swecon ilmoituksen, jossa haettiin harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Sweco on suuri ja tunnettu yritys, joten innostuin hakemaan tänne rakennesuunnittelutehtäviin.

  Rakennusala kulkee perheessäni. Isäni on rakennusmestari, joten ala on entuudestaan minulle tuttu. Olen myös hyvä matematiikassa ja fysiikassa. Ajattelin, että insinöörin työ voisi olla kiinnostavaa. Rakennusalalla näkee oman työnsä lopputulokset heti ja työstä jää jäljelle jotain konkreettista, joka on olemassa vielä satoja vuosia eteenpäin.

  Millainen työnantaja Sweco on ollut?

  Sweco on hyvä työnantaja. Täällä on töissä paljon erilaisia ihmisiä, mikä on virkistävää. Työssäkäynti on joustavaa ja se on minulle tärkeää, koska työskentelen itse tällä hetkellä opintojeni ohessa. Swecolla on mahdollisuus kehittyä ja täällä kannustetaan ottamaan jatkuvasti uusia haasteita vastaan.

  Olen oppinut käyttämään tarvittavia työkaluja eli 3D-mallinnusohjelmia. Lisäksi olen kehittynyt työkommunikoinnissa Skype-puheluiden ja sähköpostien parissa. Olen oppinut valtavasti myös rakentamisprosesseista, aikatauluttamisesta sekä teräsrakennesuunnittelun eri osapuolista ja toimitusketjusta.

  Swecolla on tosi kivoja kollegoja. Ja tosi hyvä ja avoin työilmapiiri. Yhteistyön tekeminen ihmisten kanssa on helppoa ja luonnollista. Minunkin työhöni luotetaan, vaikka olen uusi ja nuori työntekijä. Täällä on hyvä henki ja saan aina apua haasteisiin.

  Mikä on mieleenpainuvin tapahtuma työssäsi?

  Pääsin syksyllä käymään Äänekoskella Metsä Fibren tulevalla biotuotetehtaalla, johon olemme suunnitelleet paljon teräsrakenteita. Osallistuin palautepalaveriin ja työmaakierrokselle. Se oli valtavan hieno kokemus.

  Miten perehdyttäminen on järjestetty?

  Perehdyttäminen järjestettiin hyvin. Alussa oli pitkä lista asioita, joita käytiin läpi. Oli sääntöjä ja suunnitteluun liittyviä ohjeita. Sitten aloitin ensimmäisessä varsinaisessa työtehtävässäni, joka oli pieni mallinnustehtävä. Työkaveri istui vieressä ja opetti ihan käytännössä mallintamisen perusteita.

  Sweco järjestää myös perehdytyspäivän kaikille uusille työntekijöille muutaman kerran vuodessa.

  Millainen on mielestäsi hyvä työnantaja?

  Hyvä työnantaja on joustava ja vaalii monipuolisuutta. Kaikkien ei tarvitse olla samasta puusta veistettyjä kuutioita. Hyvä työnantaja luottaa työntekijään ja tarjoaa työntekijöille sopivasti haasteita.

  Haaveenani on erikoistua puurakennesuunnitteluun ja Swecolla on vahvaa puurakenneosaamista.

  /siteassets/ura_fi/elli_morko_480_270.jpg
 • Maijan kädenjälki näkyy tulevaisuuden yhteiskunnassa

  Sweco on vahvasti mukana suunnittelemassa tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Sweco PM:n toimitusjohtajan Maija Jokelan ura on hyvä esimerkki talon tarjoamista mahdollisuuksista.

  Koko työuransa yhtiössä ollut Maija on saanut sopivalla syklillä aina vainkiinnostavampia ja haastavampia työtehtäviä matkallaan kohti nykyistä asemaansa.

  Miten tulit aikoinaan Swecolle?

  Alkujaan tulin tänne kesätöihin vuonna 2000 opiskellessani TKK:ssa. Nykyisessä tehtävässäni aloitin vuonna 2014, kun minut rekrytoitiin siihen suoraan äitiyslomalta.

  Olin ehtinyt olla puoli vuotta kotona, kun sain kutsun haastatteluun.

  Millainen on hyvä yrityskulttuuri?

  Haluan osaltani edistää innostavaa ja inhimillistä toimintakulttuuria, joka sitouttaa ja motivoi ihmisiä.

  Kun tulin valituksi nykyiseen tehtävääni, yritys jousti upeasti niin, että sain aloittaatyön vasta kun lapseni ehti vuoden ikään. Työn pitää muovautua muuhun elämään sopivaksi. Olen itse inhimillisen kulttuurimme toteutumisesta esimerkkinä ja välitän samaa asennetta edelleen talossa.

  Swecossa luodaan aktiivisesti puitteita työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen,ja ihmiset otetaan mukaan aktiivisesti päätöksentekoon.

  Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä ja koko toimialan kehittämiseen, jajokainen saa kertoa näkökulmansa siitä, millainen yrityksen pitäisi tulevaisuudessaolla hänen mielestään. Sparraamme ylipäätään aktiivisesti toisiamme yli toimialarajojen, mikä johtaa parhaisiin ja innovatiivisimpiin ratkaisuihin.

  Voimme kaiken kaikkiaan tarjota työntekijöillemme useita eri mahdollisuuksia edetä. Meiltä löytyy runsaasti eri rooleja, joita kohti kasvaa ja kehittyä.

  Mikä on swecolaisen rooli tulavaisuuden suunnannäyttäjänä?

  Yhteiskunta muuttaa muotoaan kaupungistumisen lisääntyessä. Swecolaiset ovat vahvasti mukana suunnittelemassa tulevaisuuden rakennettua ympäristöä.

  Meillä on suuri rooli siinä, miltä yhteiskunta tulevaisuudessa näyttää ja suurivastuu tarjota toimivia ja kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme. Haluamme olla laadukkain alan toimija, mikä tarkoittaa ammattitaidon lisäksi myös vaivattomuutta tilaajiennäkökulmasta. Sitoudumme projekteihin kuin itsellemme tekisimmetähdäten kohti parasta lopputulosta.

  /siteassets/ura_fi/maija_jokela_480_270.jpg
 • Antin suunnitelmat konkretisoituvat virtuaalisessa ympäristössä

  Tietomalliasiantuntija Antti Hämäläinen on nähnyt rakennesuunnittelun vauhdikkaan digitalisoitumisen 2000-luvulla, kun perinteisistä piirustuksista on siirrytty tietomallien ja virtuaalitodellisuuden maailmaan.

  Miten kiinnostuit juuri tietomalleista? 

  Oma historiani tietomallinnuksen maailmasta alkoi vuonna 2004, jolloin kävin ensimmäisen aiheeseen liittyneen ohjelmistokoulutuksen. Ensimmäisiä tietomallinnushankkeitani oli vuoden 2006 asuntomessuille valmistunut Villa Flexible, jonka teräs- ja betonirakenteet suunniteltiin kokonaan mallintamalla. Se oli niihin aikoihin vielä poikkeuksellista. Valmistuin Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2005.

  Millaisissa tietomalliprojekteissa olet ollut viime aikoina mukana?

  Merkittäviä viimeaikaisia tietomallikoordinoinnin projekteja ovat olleet esimerkiksi juuri valmistunut Länsiterminaali 2 sekä Olkiluotoon rakenteilla oleva Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, joka mallinnetaan viimeistä mutteria myöten.

  Suunnitteluvaiheessa tehdyt laadukkaat tietomallit mahdollistavat niiden monipuolisen hyödyntämisen koko pitkän elinkaaren ajan. Tietomallien olennaisin asia ei ole pelkästään kolmiulotteisuus vaan mallien sisältämä informaatio - esimerkiksi paino-, tilavuus- ja materiaalitiedot.

  Millaiset mahdollisuudet tietomallinnus ja uudet teknologiat tuovat alalle?

  Viime vuosien iso muutos on ollut myös tietomallien jakamisen helpottuminen mobiiliteknologian kehityttyä. Tietomallit ovat käytettävissä mobiililaitteilla lähes missä vain. Mallien avulla pystytään punnitsemaan eri ratkaisujen kustannus- ja elinkaaritietoja päätöksenteon tueksi.

  Suunnittelua ohjaa nyt paremmin käyttäjän tarve ja kohteet voidaan suunnitella heti alusta loppuun. Tänä päivänä virtuaaliset tietomallit voidaan jakaa älylaitteisiin kenen vain tarkasteltavaksi, mikä edistää päätöksentekoa. Näin koko projekti etenee tehokkaammin ja lopputuloksesta tulee asiakkaan toivomuksien mukainen.

  /siteassets/ura_fi/hamalainen_480_270.jpg
 • Asiantuntijoidemme vahvuutena on keskinäinen yhteistyö

  Miten Sweco on auttanut sinua kehittymään asiantuntijana?

  Tulin alun alkaen Swecolle projektipäälliköksi suunnittelutehtäviin, mutta jo vuoden sisällä etenin suunnittelupäälliköksi ja puolentoista vuoden jälkeen olin jo yksikön esimies. Urakehitykseni on ollut aika huima ja työtehtävät ovat olleet jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä. Swecolla kaikki, jotka ovat itse halukkaita kehittymään urallaan, saavat mahdollisuuksia siihen erilaisin koulutuksin ja kurssein.

  Miten swecolaisen asiantuntijan erottaa muista?

  Swecolla asioita ratkotaan yhteistyössä osaavien asiantuntijoiden kanssa ja usein myös eri toimipisteiden välillä ja näin saadaan asioita tehokkaasti ratkaistua. Tietotaitoa välitetään kollegojen välillä jatkuvasti.

  Teemme lisäksi hyvin tiivistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa ja selvitämme heidän toiveet ja tarpeet mahdollisimman hyvin.

  Mistä tunnistaa hyvän asiantuntijan?

  Hyvällä asiantuntijalla on loistavat perustiedot ja hän pystyy ratkaisemaan haasteet ja hankkimaan tarvittavat lisätiedot. Hyvä asiantuntija on asiakaslähtöinen, tuntee asiakkaansa hyvin ja on sitoutunut tehtäväänsä.

  Mitkä ovat asiakastyön suurimpia haasteita?

  Jotta voimme palvella asiakkaitamme parhalla mahdollisella tavalla, on tärkeää saada selville asiakkaan tarpeet jo hyvissä ajoin ennen projektin alkamista. Tehtävänämme on auttaa asiakasta löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut projektin onnistumiseksi.

  /siteassets/ura_fi/peltola_480_270.gif
  Faktat
  Nimi
  Ari Peltola
  Ikä
  48
  Rooli
  Suunnittelupäällikkö ja tiimin esimies
 • Senni miettii rakenneratkaisuja arkkitehdin luovalla otteella

  Senni on nuori arkkitehti, joka on valmistumassa rakennesuunnittelijaksi. Hän ei ole vaihtamassa ammattia, vaan täydentämässä ja monipuolistamassa omaa osaamistaan.

  Kuka olet ja mistä tulet

  Olen Senni, arkkitehti, rakennustekniikan opiskelija ja kolmevuotiaan tytön äiti Tampereelta. Valmistuin arkkitehdiksi vuonna 2012. Arkkitehtiopintojen aikana kiinnostuin erityisesti rakennuksen teknisestä puolesta ja minua harmitti, että arkkitehtikoulutukseen ei kuulunut niin paljon rakennetekniikan opintoja kuin olisin halunnut. Niinpä aloin oma-aloitteisesti käydä rakennuspuolen kursseja. Kiinnostukseni johti niin pitkälle, että olen vuodenvaihteen jälkeen valmistumassa diplomi-insinööriksi rakennesuunnittelun alalta. Tällä hetkellä teen diplomityötä puukerrostaloihin liittyvästä aiheesta ja työskentelen Tampereella Sweco Rakennetekniikan puurakenneosastolla.

  Miten arkkitehti kohtaa rakennesuunnittelijan samassa henkilössä?

  Halusin töihin isoon monialaiseen konsulttifirmaan, jossa pääsisin kehittymään sekä rakenne- että arkkitehtisuunnittelijana ja hyödyntämään laaja-alaisuuttani. Rakennesuunnittelun opinnoissa kiinnostuin erityisesti puurakenteista ja oli onnekas sattuma, että pääsinkin Swecolle juuri puurakenneosastolle. Rakennesuunnittelijan työ on usein hyvin luovaa, kun mietitään, miten rakenneratkaisut voisi tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti tämä näkyy puurakenteiden suunnittelussa, johon liittyy paljon uutta rakennustekniikkaa ja kehitystyötä. Vahvuuteni on se, että arkkitehtina olen saanut koulutuksen luovaan ajatteluun ja suunnitteluprosessiin. Arkkitehdin koulutuksestani ei siis ole hyötyä pelkästään arkkitehtisuunnittelun, vaan myös rakennesuunnittelun tehtävissä.

  Millaisia mahdollisuuksia Sweco tarjoaa nuorelle työntekijälle?

  Swecolla ollaan kiinnostuneita löytämään heti uran alkuvaiheessa olevien työntekijöiden vahvuuksia. Niitä käydään läpi kehityskeskusteluissa, joissa esimies aidosti kuuntelee ja pyritään yhdessä löytämään juuri minua kiinnostavia projekteja ja suuntautumisvaihtoehtoja. Täytyy avoimesti ja rohkeasti kertoa, mitkä ovat omat vahvuudet ja missä haluaisi kehittyä.

  Työyhteisön tuki Swecolla on aivan mahtavaa. Kun työkulttuuri on avoin ja reilu, ei ole kynnystä kysyä apua tai tarjota omaa osaamistaan muille suunnittelijoille. Erityisesti arkkitehtisuunnittelun tehtäviä on ollut mielenkiintoista tehdä yhteistyössä rakennesuunnittelijoiden kanssa. Minulla ei olisi mahdollisuutta näin tiiviiseen yhteistyöhön eri suunnittelualojen välillä, jos olisin töissä esimerkiksi pelkkää arkkitehtisuunnittelua tekevässä toimistossa.

  Tasapainottelu opiskelun, työn ja perheen välillä ei aina ole helppoa. Swecolla ollaan kuitenkin perhemyönteisiä ja opiskeluun kannustetaan. Työn, opiskelun ja perheen yhteensovittamista ovat helpottaneet joustavat työaikataulut. Näin olen pystynyt hoitamaan opintoni sopivassa aikataulussa.

  Kannustan nuoria opiskelemaan ja näkemään vaivaa omien haaveiden saavuttamiseksi. Omaa osaamistaan kannattaa aina päivittää, jotta on mahdollisuus päästä tekemään elämässä sellaista, jota todella haluaa.

  /siteassets/ura_fi/sorri_480_270.jpg
  Faktat
  Nimi
  Senni Sorri
  Ikä
  Rooli
  Rakennesuunnittelija

EVÄSTEET

Käytämme kotisivuillamme evästeitä käyttäjien sivustokokemuksen parantamiseksi. Evästeillä emme kerää emmekä tallenna henkilökohtaisia tietoja. Hyväksymällä evästeet, pääset vierailemaan kotisivuillamme. Mikäli et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niiden estämiseksi.