0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kohti kaupunkien kiertotaloutta

Kohti kaupunkien kiertotaloutta

Maailmanlaajuisesti materiaalien kiertotalousaste on tällä hetkellä vain noin 9 prosenttia. Kiertotalouden merkitys kasvaa eri aloilla ja tulevaisuuden yhteiskunnan on rakennuttava kiertotalouden periaatteisiin, kuten raaka-aineiden kestävään käyttöön ja kiertoon sekä uudelleen käyttöön. Rakentaminen ei ole tästä poikkeus: Euroopassa syntyy tällä hetkellä vuosittain noin 400 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. EU:ssa tavoitteena on, että vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään materiaalina, ja kiertotalouden edistäminen on myös huomioitu EU:n taksonomiassa sekä Green Dealin mukaisen rahoituksen saamisessa – Eurooppalaisen päätöksenteon ja taksonomian painotus kiertotalouteen korostaa tarvetta vähentää rakennusteollisuuden tuottamaa jätemäärää.

Kiertotalouden edistäminen on elintärkeää ilmastokriisin torjumiseksi, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen estämiseksi ja keskeisten sosiaalisten tarpeiden täyttämiseksi. Kiertotalous pyrkii minimoimaan luonnonvarojen käyttöä ja vähentämään raaka-aineiden louhintaa ja uusien tuotteiden valmistusta sekä edistämään materiaalien uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä energiana tai raaka-aineena. Samalla kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaa yrityksiä säästämään kustannuksia muun muassa materiaalien hankinnassa ja jätteiden käsittelyssä.

Sweco tukee toimijoita vihreässä siirtymässä sekä auttaa toimimaan vastuullisesti huomioiden kestävyys- ja ilmastotavoitteet. Tarjoamme välineitä ja tietoa, joita tarvitaan materiaalien hallintaan ja kiertotalouden mukaiseen muutokseen. Kaupungeilla on mahdollisuus edetä kohti nettonollatasoa ja tulla kiertotalouden johtaviksi toimijoiksi.

 

Määränpäänä kiertotalouskaupunki

Määränpäänä kiertotalouskaupunki

Asiantuntijoiden skenaarioiden ja Swecon tekemien laskelmien mukaan voimme säästää jopa 75 prosenttia kokonaisenergiantarpeesta tulevaisuuden kiertotalouskaupungissa. Avainasemassa on systeeminen näkökulma, joka mahdollistaa resurssien, energian ja liikennevälineiden jakamisen sektori- ja kiinteistörajat ylittävän yhteistyön avulla.

Kiertotalouskaupungin visualisointi

Infrasektorin materiaalien kiertotalous säästäisi Euroopan laajuisesti jopa 6 miljardia euroa

Infrasektorin materiaalien kiertotalous säästäisi Euroopan laajuisesti jopa 6 miljardia euroa

Euroopassa tuotetaan joka vuosi 4,2 miljardia tonnia kiviaineksia. Tällä määrällä voitaisiin peittää koko Tanska 33 senttimetrin kerroksella joka vuosi.  Urban Insight -raportissa tarkastellaan infrarakentamisessa tarvittavien maamassojen kiertotaloutta. Kiviainesresursseissa piilee valtava arvo, joka voidaan tehdä näkyväksi ainesten uudelleenkäytöllä.

Infrarakentamisessa tarvittavien massojen kiertotalousaste on vain 7 %.

Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla

Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla

Voimakkailla muutosvoimilla on uudenlaisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Muutaman vuoden sisään ihmiskuntaa on ravistellut ilmastonmuutos, pandemia ja sota. Samalla luonnon monimuotoisuuden huvetessa ja väestönkasvun myötä vähempien materiaaliresurssien tulee riittää yhä useammalle. Kulutukseen keskittyvä elämäntapamme on merkittävä syy ilmakehän kasvihuonekaasujen määrän kasvulle. Tässä Urban Insight -raportissa tuomme esille ideoita, miten rakennuksia voidaan rakentaa, päivittää, kunnostaa, peruskorjata, uudelleenkäyttää tai hallita kiertotalouden ratkaisujen avulla. Esittelemme parhaita ja uusia käytäntöjä ja työkaluja, kuten Matchmaking for demolition -kohdistamispalvelun purkamiselle, rakennusmateriaalien Revelop-verkkokauppa-alustan, Carbon Cost Compass -työkalun suunnitteluvalintojen kustannusvaikutusten arviointiin sekä Twinfinityn, digitaalisen työkalun, jolla voidaan hallinnoida rakennusten kiertotalouspääomia.