0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Terveys ja hyvinvointi

Urbaania terveyttä ja hyvinvointia

Terveyttä ja hyvinvointia kaupungeissa

YK:n mukaan noin 70 prosenttia maailman väestöstä tulee asumaan kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Jos kaupunkisuunnittelu ei muutu asukasmäärien kasvaessa, tulevaisuuden kaupungeista muodostuu paikkoja, joissa hyvin harva haluaisi asua.

Kokemukset ympäristöstä ja ilmastosta vaikuttavat ihmisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Se, miten kaupunkeja suunnitellaan ja kehitetään, on ratkaisevan tärkeää terveytemme ja hyvinvointimme kannalta.

Urban Insightin Terveys ja hyvinvointi -teemassa korostetaan kolmea pääaluetta: Terveellinen liikkuvuus, terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä terveelliset vesijärjestelmät. Nämä ovat avainasemassa, kun halutaan parantaa kansalaisten yleistä terveyttä ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkiyhteiskunnissa. Pyrimme kokoamaan asiantuntijat yhteen rakentamaan parempia tulevaisuuden yhteiskuntia. Osallistu kanssamme keskusteluun Urban Insightin raporttien aiheista.

Kestokykyä kehittämässä: elämää yhä kuumemmassa Euroopassa

Kestokykyä kehittämässä: elämää yhä kuumemmassa Euroopassa

Swecon asiantuntijoiden Urban Insight -raportti paljastaa, kuinka lämpötilan nousu vaikuttaa kaikkein haavoittuvimpiin väestön osiin ja kuinka voimme suunnitella kaupunkiympäristömme entistä paremmin ja tasaarvoisemmin.

Kiertotalouskaupungin visualisointi

Terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä hyvinvoivat asukkaat

Terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä hyvinvoivat asukkaat

Kokemus ympäristöstä ja ilmastosta vaikuttaa ihmisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Yli 50 % maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla ja osuuden on arvioitu kasvavan 70 %:iin vuonna 2050. Se, miten kaupunkeja suunnitellaan ja kehitetään, on ratkaisevan tärkeää terveytemme ja hyvinvointimme kannalta.

Mitä tietä seuraavaksi? Hyvinvointia ja terveyttä tukevia ratkaisuja kaduille, kortteleihin ja kaupunkiin

Mitä tietä seuraavaksi? Hyvinvointia ja terveyttä tukevia ratkaisuja kaduille, kortteleihin ja kaupunkiin

YK:n mukaan arviolta noin 70 prosenttia maailman väestöstä – huimat 7 miljardia ihmistä – tulee asumaan kaupungeissa vuonna 2050. Kaupungeistamme tulee isompia ja tiiviimpiä, mutta jos kaupunkisuunnittelu ei muutu asukasmäärien kasvaessa, tulevaisuuden kaupungeista muodostuu paikkoja, joissa hyvin harva haluaisi asua. Lisäksi kaupungeissa pakosta asuvat ihmiset joutuisivat kärsimään fyysisistä ja henkisistä oireista. Meidän on siis nähtävä kaupungit ja kaupunkisuunnittelu uudella tavalla.

Terveyttä vedestä kaupungissa

Terveyttä vedestä kaupungissa

Euroopan vesistöistä 60 % ei täytä ekologista ja kemiallista laatua koskevia standardeja. Tulvien, kuivuuden ja saastuneen veden aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit ovat kasvussa eri puolilla maailmaa. Nykyisin on kuitenkin tekniikoita, joilla voidaan merkittävästi pienentää kemikaalipäästöjä ja suojella vesivaroja niin, ettei päästöjä vesistöihin tapahdu.

Jotta puhdasta vettä riittäisi tulevaisuudessa kaikille ja vesihuoltojärjestelmän viat voitaisiin estää toimivan hallintajärjestelmän avulla, ehdotamme kolmea vesistrategiaa, jotka sivuavat myös terveyteen liittyviä haasteita: tilan varaaminen vedelle ja ihmisille, luonnon palauttaminen kaupunkeihin sekä jätevesien vähentäminen, uudelleenkäyttö ja puhdistus.