Rakentaminen kohoaa pilviin - Swecolla korkean rakentamisen osaaminen on huippuluokkaa

/siteassets/uutiset-2016/srv_redi_east-view_770_380.jpg

Rakentaminen kohoaa pilviin - Swecolla korkean rakentamisen osaaminen on huippuluokkaa

5 lokakuuta 2016
Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä rakenteilla useita korkean rakentamisen kohteita, joissa myös Swecon asiantuntijat ovat mukana. Korkea rakentaminen kiinnostaa Suomessa kaupunkirakenteen tiivistämisen, asuntotarjonnan monipuolistamisen sekä kestävän kehityksen edistäjänä. Swecolla korkean rakentamisen suunnitteluhaasteisiin tartutaan vahvalla ammattitaidolla.

Korkea rakentaminen on kaupunkimaisemassa alueen siluettiin ja näkymiin vaikuttavaa, ympäröivän rakennuskannan korkeuksista poikkeavaa ja kauas näkyvää rakentamista. Suomessa korkeaksi rakentamiseksi luokitellaan yleensä yli 16 kerroksiset asuin- tai toimistotornit sekä erilaiset hybridi- tai hotellikohteet, joissa kerroksia löytyy vielä enemmän. Esimerkiksi vuonna 2014 valmistunut Hotelli Torni Tampereella on 25-kerroksinen. Sweco vastasi tämän Tampereen maamerkiksi kohonneen modernin hotellin rakenne- ja detaljisuunnittelusta sekä LVIJA-suunnittelusta.

Swecon korkean rakentamisen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä yli maarajojen

Sweco tekee korkeiden ja vaativien kohteiden suunnittelua ja tarkastusta erilaisissa kohteissa ympäri maailmaa. Esimerkiksi Swecon Frankfurtin toimipisteessä on suunniteltu ja tarkastettu lukuisia korkeita rakennuksia.

Swecon kehitysjohtaja Juha Valjus tietää tarkasti, mitä korkea rakentaminen vaatii ja mitkä ovat sen suurimmat haasteet. ”Korkea rakentaminen on rakennesuunnittelulle erittäin haasteellista. Korkeiden rakennusten toteuttaminen kustannustehokkaasti vaatii onnistuakseen nykyistä enemmän yhteistyötä ja ymmärrystä kaikilta suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijoilta. Haasteita tulee erityisesti luotettavien runkorakenteiden, tehokkuuden ja eri järjestelmien sekä rakentamisen nopeuden yhteensovituksessa”, Valjus kuvailee.

Kalasataman REDI on korkean rakentamisen edelläkävijäkohde Suomessa

Sweco on ollut tiiviisti suunnittelemassa Kalasataman rannoille nousevaa uutta asuinaluetta, jonne kohoaa Helsingin ensimmäisiä reilusti yli sata metrisiä tornitaloja. REDIn kuusi asuintornia sekä toimisto- ja hotellitornit kurottavat korkeimmillaan jopa 132 metriin.

Kalasataman hybridikokonaisuus on yksi Swecon haastavimmista suunnittelukohteista Suomessa. Rakennushankkeen koko, tuulinen rakennuspaikka sekä meren läheisyys asettavat jo lähtökohtaisesti valtavat haasteet suunnittelulle. Lisäksi työmaan läpi kulkee metro ja Itäväylä, joiden suojaus ja jatkuva toiminta on huomioitava tarkasti suunnittelussa.

REDIssä on paljon erilaisia rakenteita ja rakennejärjestelmiä. Kalasataman tornit ovat niin korkeita, että kuormat alemmissa kerroksissa ovat todella suuria. Suurten kuormien takia muun muassa rakenteiden raudoitukset ovat paikoin erittäin tiheitä. Mahdollisiin tilojen erilaisiin muutostarpeisiin on varauduttava etukäteen, koska kaikki muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia rakennejärjestelmissä aina perustuksiin asti. Yksin rakennuksen jalustassa, joka toimii liikekeskuksena, on jo kuusi kerrosta.

”Korkeissa torneissa on huomioitava luonnollinen, yleensä tuulen aiheuttama liike ja värähtelyt. Tämä huomioidaan liikuntaliitoksissa, joiden täytyy luonnollisen huojunnan lisäksi kestää muun muassa maanjäristyksistä aiheutuvaa värähtelyä”, kertoo Valjus.

Tornien muodot vaihtelevat alhaalta ylöspäin mentäessä, mikä vaikuttaa merkittävästi tuulikuormituksiin. Kalasataman kokonaisuudessa tuulikuormien määrittely on ollut erittäin haastavaa ja niissä onkin käytetty tuulitunnelikokeita. Lisäksi tornit ovat lähekkäin toisiaan, mikä vaikuttaa ilmavirtauksiin ja sitä kautta tornien mitoitukseen.

Korkeiden rakennusten julkisivut koostuvat kevyistä rakenteista. ”Rakennusten korkeus ja tuulinen sijainti aiheuttavat kovia haasteita tiiviyden suunnittelulle ja toteutukselle. Olosuhteiden vuoksi rakennusfysikaalista laskentaa joudutaan tekemään paljon esimerkiksi lämpötiloista ja kosteudesta”, Valjus jatkaa.

Korkea rakentaminen vaatii saumatonta yhteistyötä

Korkeassa rakentamisessa korostuu suunnittelijoiden ja eri toimijoiden saumaton yhteistyö. Se on hankkeen onnistumiselle ehdoton edellytys. Tietomallintamisen laaja käyttö niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin valmistuksessakin helpottaa hankkeen kaikkia osapuolia.

”Teknologian kehittäminen ja käyttöönotto on korkeassa rakentamisessa keskeisessä asemassa, jotta kaikki mahdollinen asiantuntemus saadaan helposti kaikkien toimijoiden käyttöön”, summaa Valjus.

 

DI Juha Valjus on Rakenne- ja ympäristötietoisen suunnittelun konkari, joka on erikoistunut korkean ja vaativan rakentamisen suunnitteluun ja tarkastamiseen. Hänen puheenvuoronsa FinnBuild 2016 -messuilla käsittelee aihetta ”Miksi Korkea Rakentaminen on haastavaa” keskiviikkona 12.10. klo 13.00 FinnBuild-messujen päälavalla. Tervetuloa kuuntelemaan!

 

Kuva: Helin & Co./Voima Graphics