Uusi opetussuunnitelma haastaa koulurakennusten suunnittelijat – Hiukkavaaran monitoimitalon akustiikkaa testattiin yli sadan koululaisen kanssa

/siteassets/uutiset-2017/hiukkavaaratalo-770x380.jpg

Uusi opetussuunnitelma haastaa koulurakennusten suunnittelijat – Hiukkavaaran monitoimitalon akustiikkaa testattiin yli sadan koululaisen kanssa

9 elokuuta 2017
Kouluissa ja päiväkodeissa äänisuunnittelu ja akustiikka ovat viihtyvyyden kannalta tärkeä osa talotekniikkaa. Projektipäällikkö Nina Komu oli mukana Oulun Hiukkavaaran monitoimitalon allianssihankkeessa luotsaamassa rakennuksen lvi- ja rakennusautomaatiosuunnittelua. Koulutyö alkaa Hiukkavaaran uudessa monitoimitalossa torstaina 10. elokuuta.

Uusi opetussuunnitelma ja ilmiölähtöinen oppiminen mullistavat koulunkäynnin arjen. Opettajien työ tulee muuttumaan, mutta niin ovat myös koulurakennusten suunnittelijat uusien haasteiden edessä. Luokkahuoneet ovat saaneet väistyä muunneltavien opetustilojen ja avoimien oppimisympäristöjen tieltä, opetustilat elävät ryhmäkokojen mukaan eikä kiinteitä väliseiniä juurikaan ole.

Oulun Hiukkavaaraan on valmistunut juuri uuden opetussuunnitelman mukainen monitoimitalo, jossa on sekä päiväkoti että peruskoulu. Tänä syksynä koulutyön aloittaa 1.-3.-luokkalaiset, ja ylemmät luokat seuraavat pian perässä. Yhteensä monitoimitalossa tulee touhuamaan noin 200 koululaista ja 125 päiväkoti-ikäistä.

”Yhdessä oppimisen "pesässä" opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa. Eri ikäiset oppilaat tukevat toistensa oppimista. Oppiminen pohjautuu vertaisoppimiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen, ja jokaisella oppilaalla on oma oppimissuunnitelma. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppilas tarkastelee tosielämän ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja mahdollisuuksin mukaan alkuperäisessä kontekstissa. Tutkimuksessa ylitetään oppiainerajoja ja käytetään aikaisemmin opittua uuden oppimiseen”, kertoo Hiukkavaaran monitoimitalon rehtori Anne Moilanen.

Äänisuunnittelussa kannattaa ottaa koululaiset avuksi

Uusi opetussuunnitelma vaatii uudenlaisia tilaratkaisuja, mihin ei koulurakennuksessa ole totuttu. Hiukkavaaran monitoimitalossa haaste suunnittelijalle oli, että piti heittäytyä ihan uudenlaiseen ajatusmaailmaan suunnittelun osalta. Se pakotti tiimin pohtimaan, miten rakennus toimii loppukäyttäjille parhaiten.

”Meillä suunnittelijoilla ei ole omakohtaista kokemusta sellaisesta koulunkäynnistä. Tämä on pakottanut meidät talotekniikassakin miettimään sitä, miten rakennus akustisesti toimii talotekniikan osalta ja miten me saavutamme miellyttävät olosuhteet joka paikkaan, kun kyseessä on häilyvärajainen tila. Välillä saattaa tulla verhot eteen ja välillä on kaikki verhot auki. Lisäksi ilmanvaihdon, lämmityksen ja toki valaistuksen osalta pitää myös miettiä asiat ihan uudelleen”, kuvailee Swecon projektipäällikkö Nina Komu talotekniikan suunnittelun haasteita.

Uudenlainen koulurakennus haastaakin erityisesti äänisuunnittelun ja akustiikan. Koululaisilla on oltava oppimista edistävä viihtyisä ympäristö, ja äänimaisema on osa tätä arjen viihtyisyyttä. Suunnittelutiimi pohti tätä asiaa ihan uudelta kantilta.

”Miten voimme tietää, mikä toimii ja mikä ei, jos emme testaa sitä? Keksimme allianssityöryhmässä, että tuomme koululaiset sinne rakennusvaiheessa ja testasimme yhden valmiin mallisolun, akustiikka ja äänimaailma sekä miten talotekniikan äänet kuuluvat. Testiryhmä ykkösluokkalaisista viidenteen luokkaan vietti päivän siellä oppimissolussa ja me mittasimme äänimaailmaa. Lisäksi haastattelimme heitä, mikä häiritsi ja mikä ei. Äänimaailman suunnittelu onnistuikin tässä kohteessa erittäin hyvin”, kertoo Nina Komu suunnitteluryhmän yhteistyöstä koulun tulevien oppilaiden kanssa.

Testiryhmässä oli mukana myös opettajia, ja he tarkastelivat uuden opetussuunnitelman mukaisesti laadittuja monitoimitalon tiloja oman työnsä näkökulmasta.

”Talotekniikka on aina se näkymätön osa rakennusta mutta keskeisen tärkeä osa sitä rakennusta ja sen toimivuutta ja terveyttä. Samalla tavalla, kuin ihmisellä verenkierto. Talotekniikan on oltava käyttäjäystävällistä, joten me suunnittelijat haluamme tietää, miten käyttäjä kokee sen helppouden tai vaikeuden. Oppilaiden ja opettajien pitää osata käyttää sitä oppimissolua”, Nina Komu toteaa.

Uusi opetussuunnitelma huomioi tilojen vaikutuksen oppimiseen

Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta voidaan tietenkin antaa minkälaisissa tiloissa tahansa. Opetussuunnitelmassa on kuitenkin kirjattu tavoitteita tilojen tuomista mahdollisuuksista: Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

”Hiukkavaaran koulu on suunniteltu siten, että yllä mainitut opetussuunnitelman tavoitteet on meillä helpompi toteuttaa. Avoimet ympäristöt tukevat sosiaalisten taitojen oppimista, ne mahdollistavat vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen eli oppilaalla mahdollista edetä omaan tahtiin, ja ne myös mahdollistavat erityistä tukea tarvitsevien lasten ottamisen mukaan yleisopetuksen ryhmiin perinteisiä kouluja paremmin”, kiteyttää rehtori Anne Moilanen.

Hiukkavaaran monitoimitalon suunnittelu- ja rakennushanke toteutettiin kuuden osapuolen allianssihankkeena. Noin 11 500 bruttoneliömetrin rakennuksen tilaajana oli Oulun kaupunki.

EVÄSTEET

Käytämme kotisivuillamme evästeitä käyttäjien sivustokokemuksen parantamiseksi. Evästeillä emme kerää emmekä tallenna henkilökohtaisia tietoja. Hyväksymällä evästeet, pääset vierailemaan kotisivuillamme. Mikäli et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niiden estämiseksi.