Pyhäsalmen kaivos saa asemakaavan ja samalla uuden elämän Pyhäjärven Calliona

/siteassets/uutiset-2018/pyhajarven-callio_770x380.jpg

Pyhäsalmen kaivos saa asemakaavan ja samalla uuden elämän Pyhäjärven Calliona

18 kesäkuuta 2018
Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä on toiminut kuparia ja sinkkiä tuottava kaivos 1960-luvulta asti. Euroopan syvin kaivos lopettaa toimintansa vuoden 2019 lopussa, ja samalla poikkeukselliset tilat avautuvat uudenlaiselle käytölle. Sweco toteuttaa 1 445 metrin syvyyteen ulottuvan Pyhäjärven Callion maanalaisen ja -päällisen asemakaavan.

Lähes 1,5 kilometrin syvyinen kaivos vastaisi maan päälle rakennettuna viittä Eiffel-tornia, ja juuri syvyys tekee Pyhäjärven Calliosta maailmanlaajuisesti ainutkertaisen kaavoitushankkeen.

”Tilavarauksia ajatellaan poikkeuksellisesti kolmessa ulottuvuudessa, koska mukana on myös syvyys”, kertoo Swecon maankäytön suunnittelun arkkitehti Iikka Ranta. ”Periaatteessa kyse on kuin minkä tahansa uuden yritysalueen kaavoituksesta, mutta kaivoksessa kulkeva yli 10 kilometriä pitkä serpentiinitie on vain pystysuunnassa ja aluevaraukset osoitetaan limittäin ja päällekkäin eri syvyystasoilla!”

Monimuotoista toimintaa aina sirkkojen kasvatuksesta datacenteriin

Callio nojaa perusidealtaan kestävän kehityksen arvoihin, ja sama ideologia näkyy tulevassa toiminnassa. Lämpötila vaihtelee eri syvyyksissä luontojaan niin, että eri tasojen olosuhteet ovat optimaaliset esimerkiksi laitetestaukseen, tuotekehitykseen tai kasvintuotantoon. Kesäisen miellyttävä 20 asteen lämpötila sopii myös monien tuotteiden varastointiin ja kypsytykseen.

”Tilavarauksia on tehty koko matkalle aina 75 metrin syvyydestä alle 1400 metriin, ja lisäksi alueet ovat sivusuunnassa jopa hehtaarin laajuisia”, kertoo Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi. ”Pyhäsalmen kaivos toimii jo kaivoskoneiden ja -laitteiden testausympäristönä, ja kasvintuotannossa olemme testanneet kaivoksen tasaisten kasvatusolosuhteiden ja geotermisen lämmön hyödyntämistä. Uusimpia hankkeitamme ovat kalan- ja äyriäistenviljely sekä sirkkojen kasvatus hyönteisravinnoksi. Tutkimme myös biopolttoaineterminaalin mahdollisuuksia.”

Jotta valtavat tilat saadaan hyötykäyttöön, Callio kaipaa myös suuren mittakaavan toimintaa. Sopivimpia vaihtoehtoja on esimerkiksi maanalainen datacenter tai energiavarasto (PPHES), joka toimii pumppusäätövoimalla. Kaivoksen energiavarasto muodostuu ylä- ja ala-altaasta, ja vettä pumpataan matalan sähkön kysynnän aikana alavarastosta ylävarastoon. Sähköä tuotetaan laskemalla vettä ala-altaaseen, kun sähkön kysyntä on suurta ja tuotanto vähäistä. Energiavarasto auttaa näin vastaamaan kysynnän vaihteluihin, ja sähkön ylituotanto voidaan varastoida kulutushuippuja varten.

Turvallisuus taataan asianmukaisella kaavalla ja kaivosalan osaamisella

Kaavoitus auttaa hahmottamaan tulevan yritysalueen erilaiset toiminnot syvyyssuunnassa useilla eri tasoilla. Lisäksi kaavan tehtävä on varmistaa turvallisuus maanalaisessa maailmassa, jossa esimerkiksi hapensaanti ja vedenpoisto ovat kiinni toimivasta tekniikasta.

”Pelastustoimia varten kaavoitus on ensisijaisen tärkeää”, Ranta korostaa. ”Esimerkiksi tulipalon sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaa, jota varten tarvitaan selkeät poistumistiet ja reitit sisälle kaivokseen. Kaavan aluevarauksissa kiinnitetään huomiota myös turva-alueisiin ja -etäisyyksiin, koska maan alla vaikuttavat aivan poikkeukselliset voimat ja massat.”

Pyhäjärveltä löytyvät valmiiksi toimivat puitteet ja lisäksi laaja-alaista kaivososaamista.

”Calliossa on jo toimiva kaivosinfra, kuten kaivosalueelle tuleva rautatie ja maanalainen viistotie, jota voi ajaa perille asti täysikokoisella kuorma-autolla”, Kiviniemi sanoo. ”Lisäksi Pyhäjärveltä löytyy 60 vuoden ajalta kaivosalan osaamista, mikä on välttämätöntä muun muassa lupaprosesseissa ja infran uusiokäytön suunnittelussa.”

Sweco on toteuttanut Pyhäjärven kaupungin kanssa jo useita onnistuneita kaavoitushankkeita.

”Halusimme Swecon mukaan Callion kaavoitukseen, koska se vaatii korkealaatuista osaamista ja useiden erikoisalojen asiantuntijaselvityksiä”, Kiviniemi jatkaa. ”Halusimme myös varmistaa, että kaavoitukseen löytyy samasta organisaatiosta riittävästi osaamista, koska työn on edistyttävä rivakasti tietyssä aikaikkunassa. Lisäksi tarvitsemme kaavojen rinnalle visuaalisia liiteaineistoja tukemaan Callion markkinointia, joten Sweco on ollut kanssamme luomassa aivan uusia käytänteitä ja standardeja.”

Callio varmistaa Pyhäjärven elinvoimaisen tulevaisuuden

Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäyttö on tärkeä hanke niin Pyhäjärvellä kuin laajemminkin. Vanhoja kaivoksia suljetaan jatkuvasti ympäri maailman.

”Eroamme muista alueen paikkakunnista teollisen historiamme takia”, Kiviniemi toteaa. ”Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan kaivos tuokin paikkakunnallemme yli 400 työpaikkaa, joiden korvaaminen on tulevaisuudessa elintärkeää. Callio herättää paljon kiinnostusta ja keskustelua myös kansainvälisesti, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaivosalueen olemassa olevaa infraa pyritään valjastamaan uuteen käyttöön näin kokonaisvaltaisesti.”

Kuva: Pyhäjärven Callio