Urban Insight: Kaupungit ovat huonosti valmistautuneita sään ääri-ilmiöihin

/siteassets/uutiset-2018/ui_report8_770_380.jpg

Urban Insight: Kaupungit ovat huonosti valmistautuneita sään ääri-ilmiöihin

30 lokakuuta 2018
Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät tulevaisuudessa. Monilla kunnilla ja kaupungeilla ei kuitenkaan ole kestävää strategiaa tulevien muutosten kohtaamiseen.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan ilmaston lämpeneminen tekee säiden ääriolosuhteista voimakkaampia ja yhä yleisempiä. Samaan aikaan YK:n ilmastopaneeli IPCC totesi viimeisimmässä raportissaan, että tämänhetkiset toimet täytyy kaksinkertaistaa, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen.

Monet kaupungit ovat huonosti valmistautuneita säiden ääriolosuhteisiin, mikä voi aiheuttaa mittavia yhteiskunnallis-taloudellisia kustannuksia. Swecon vesihuollon tekninen johtaja Vladimír Mikule Prahasta toteaa, että kestävä hulevesien hallinta täytyy huomioida kaupunkisuunnittelun aikaisessa vaiheessa.

”Selkeän strategian avulla voidaan luoda edellytykset kestävälle hulevesien hallinnalle ja vähentää hulevesien aiheuttamia vahinkoja. Yleisesti ottaen on taloudellisempaa hoitaa valmistelut hyvin ja luoda pitkäaikainen ratkaisu kestävään hulevesien hallintaan kuin kestää tulvimisesta syntyvät kustannukset.”

Luonnonmukaisilla rakenteilla runsaat sateet kuriin

Swecon uusi Urban Insight -raportti tarjoaa ratkaisuja siihen, miten niin sanottu sinivihreä kaupunki-infrastruktuuri voi auttaa valmistautumaan ilmastonmuutokseen. Urbaaneilla alueilla keskeistä on rajoittaa runsaista sateista johtuvia tulvia ja vaikuttaa hulevesien laatuun siten, että ne eivät heikennä luonnon omia prosesseja. Luonnonmukaisia ratkaisuja hyödyntäen on onnistuttu lisäämään asuinalueiden viihtyisyyttä ja samalla tarjoamaan erityyppisiä elinympäristöjä kasvi- ja eläinlajeille.

”Kaupunkien kasvaessa on pidettävä huoli siitä, että emme suunnittele ainoastaan vettä läpäisemätöntä asfalttipintaa vaan säilytämme mahdollisimman paljon alkuperäistä luontoa ja käytämme rakentamisessa läpäiseviä pintoja, jotta maaperä pystyy ottamaan vastaan runsastuvien sateiden tuomia vesimassoja. Sinivihreään infrastruktuuriin kuuluvat erilaiset hulevesien hallintamenetelmät, kuten viherkatot, vihreät vyöhykkeet, painanteet, kosteikot, viivytysaltaat, sadepuutarhat, maanalaiset imeytysratkaisut sekä keräys- ja viivytyssäiliöt”, kertoo Swecon ympäristöpalveluiden erityisasiantuntija, biologi Tarja Ojala.

Ilmastonmuutos ja sen mukana muuttuva luonto tuo tullessaan välillä pitkiäkin kuivuusjaksoja, joiden jälkeen vettä voi sataa yllättäen kerralla runsaamminkin.

”Verrattuna moniin maailman metropoleihin, meillä Suomessa kaupungeissa on onneksi enemmän jäljellä alkuperäistä luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ekosysteemipalveluihin. Jatkuvasti kuitenkin seuraamme, miten sääolosuhteet muuttuvat ja miten nämä muutokset on syytä huomioida maankäytön- ja muussa suunnittelussa.”

Taustaa

Urban Insight pohjautuu Swecon asiantuntijoiden raportteihin, jotka kattavat useita kaupunkikehityksen aihealueita asukkaiden näkökulmasta.

Lue Urban Insight -raportti täältä.

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta osoitteessa http://www.swecourbaninsight.com/