Hollannissa harvinainen maaperän luhistuminen uhkaa 20 000 kotia – Swecon seismisen laskennan asiantuntijat apuna pelastamassa asuinaluetta

/siteassets/uutiset-2019/seisminen_suunnittelu_770x380.jpg

Hollannissa harvinainen maaperän luhistuminen uhkaa 20 000 kotia – Swecon seismisen laskennan asiantuntijat apuna pelastamassa asuinaluetta

16 huhtikuuta 2019
Maanjäristys voi aiheutua joskus yllättävistä syistä. Aina ei olla mannerlaattojen saumakohdassa vaan vakaalla Euroopan maaperällä. Turvallistamisen asiantuntijoilta vaaditaan matemaattisen insinööriosaamisen lisäksi myös inhimillisten tunteiden kohtaamisen taitoa. Erityisosaamista seismisestä laskennasta löytyi Suomesta.

Pohjois-Hollannissa Groningenin alueella maanjäristykset ovat yllättäneet harvinaisen harmillisessa paikassa ja ennalta arvaamattomasti: maakaasun pumppaaminen on aiheuttanut äkillisiä muutoksia maakaasukentän lähialueiden maaperässä, joka on pumppauksen johdosta alkanut vavahdella. Alueella on noin 20 000 kotia, toimistoja ja teollisuusrakennuksia.

”Muutama vuosi sitten tapahtunut 3,6 Richterin järistys havahdutti paikalliset, kun noin 10 kilometrin laajuisella alueella rakennuksiin alkoi ilmaantua rakennevaurioita”, kertoo Berthold Berger, Swecon kestävän rakentamisen hankepäällikkö ja maanjäristysten erityisasiantuntija Hollannista.

Pienempiä järistyksiä oli ollut joskus aiemminkin, mutta vasta isomman järistyksen myötä ymmärrettiin, mistä järistykset johtuvat, ja että lisääkin on hyvin todennäköisesti odotettavissa. Hollannin valtio ryhtyi yhdessä maakaasuyhtiön kanssa toimenpiteisiin ja nyt alueen rakennusten kestävyyttä tutkitaan.

Swecon Euroopan laajuisen asiantuntijaverkoston yhteistyö tuottaa tulosta

Sweco on yksi alueella toimivista asiantuntijoista, ja yhteisenä tehtävänä on selvittää ihmisten kotien rakenteita.

”Asiakkaamme tarvitsee parasta mahdollista erityisosaamista maanjäristysten tutkimiseen. Me Swecolla pystyimme vastaamaan vaatimukseen Suomessa työskentelevien asiantuntijoiden avulla. Niinpä rakensimme asiantuntijatiimin Hollannin ja Suomen swecolaisten kesken, ja olemme työskennelleet hankkeessa yhdessä jo maaliskuusta 2018. Swecolla on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota erityisosaamista, sillä asiantuntijaverkostomme Euroopassa on erittäin laaja ja kattava”, Berger jatkaa.

Kevin De Bleser vetää Swecolla seismisen laskennan tiimiä, joka on mukana Groningenin alueen rakennusten pelastamisessa.

”Tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä Swecon Hollannin asiantuntijoiden kanssa. Swecolla on Suomessa erityisosaamista seismisestä laskennasta eli maanjäristysten vaikutusten laskennallisesta tarkastelusta. Lisäksi yhteistä osaamista hollantilaisten kanssa on monialaisesti erilaisista rakenneteknisistä haasteista ja lujuuslaskennasta. Laskemme, kestävätkö omakotitalot potentiaalisen 5,0 suuruisen maanjäristyksen Richterin asteikolla. Näiden selvitysten perusteella annamme ehdotuksen rakenteiden vahvistamisesta. Hollantilaiset kollegamme vastaavat myös geoteknisistä analyyseistä sekä selvittävät maaperän kuntoa ja sen kunnostamista”, De Bleser valottaa Swecon toimenkuvaa.

Ihmisten hätään ja kysymyksiin on vastattava

Monien ihmisten koteihin on syntynyt vaurioita ja huoli alueella on ymmärrettävästi suuri.

”Kyseessä on ihmisten tärkein omaisuus. Tekninen, laskennallinen työ on vain yksi osa tehtävää. Meidän on osattava kertoa tutkimusten tuloksista alueen asukkaille selkeästi ja huojentaa heidän huolensa. Olemme auttamassa heitä. Viestintä onkin erittäin tärkeässä roolissa, ja hankkeen etenemisestä ja vaiheista pitää pystyä kertomaan eri kanavissa ja eri tavoin”, Kevin De Bleser kertoo työn taustoista ja haasteista.

”Tehtävämme on palauttaa ihmisten arkeen turvallisuuden tunne monipuolisen teknisen osaamisen kautta. Swecolta löytyy Suomesta lukuisia erityisasiantuntijoita tämän tason rakenneteknisiin haasteisiin. Yhdessä hollantilaisten kanssa olemme osa Euroopan johtavaa asiantuntijaorganisaatiota, ja osaamisemme on saanut tässäkin tehtävässä jo paljon kiitosta.”