Liike-elämässä korostuu ympäristövastuu ja sosiaalinen kestävyys - Teollisuusasiakkaiden turvallisuuspalvelut täydentyivät

/siteassets/uutiset-2019/eeva_punta_770_380.jpg

Liike-elämässä korostuu ympäristövastuu ja sosiaalinen kestävyys - Teollisuusasiakkaiden turvallisuuspalvelut täydentyivät

28 marraskuuta 2019
Swecon tuote-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuspalvelujen tarjonta laajeni vajaa vuosi sitten, kun 17 Linnunmaan asiantuntijaa liittyi osaksi konsernia. Teollisuudessa tarvitaan yhä kokonaisvaltaisempaa otetta vastuulliseen turvallisuusjohtamiseen.

Linnunmaan perustaja ja Swecon tuoteturvallisuusosaston päällikkö Eeva Punta vastaa teollisuusasiakkaiden tuote-, kemikaali- ja elintarviketurvallisuuskonsultoinnista sekä lakipalveluista. Hän on toiminut turvallisuuden parissa koko työuransa.

”Ennen Linnunmaan perustamista työskentelin 17 vuotta metsäteollisuudessa erilaisissa laatu-, ympäristö- ja viestintätehtävissä. Sen jälkeen toimin 15 vuotta yrittäjänä ja hallitustehtävissä. Päädyn usein projekteihin, joissa tarvitaan laaja-alaista liike-elämän kokemusta ja asiakkaan bisneksen ymmärtämistä”, Punta kertoo.

Joulukuun alusta lähtien kaikkia teollisuuden tuoteturvallisuus- ja ympäristöpalveluja johdetaan Joensuusta, kun teollisuuden ympäristökonsultointi siirtyy Puntan alaisuuteen. ”Joensuusta löytyy apua teollisuudelle ympäristö-, kemikaali-, elintarvike- ja lakiasioissa.”

Yhdistelmä insinööri-, laki- ja luonnontieteen osaamista

Swecon asema Suomen johtavana turvallistamisen asiantuntijana on vahvistunut entisestään, kun samasta talosta löytyvät nyt insinöörien lisäksi projektin vaatimat juristit ja luonnontieteilijät. Yhdessä asiakkaille tarjotaan kattavampaa asiantuntemusta.

”Kemikaaliturvallisuusprojekteissa me konsultit tarvitsemme avuksemme kemiantekniikan insinöörien ja prosessisuunnittelun ammattilaisten osaamista, mikä on Swecon vahvuus. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisuvaihtoehdot”, Punta kertoo tyytyväisenä.

Synergiaetuja löytyy myös ympäristökonsultoinnissa. ”Swecolla työskentelee paljon biologeja, jotka voivat toteuttaa konsultointiprojektien luontokartoitukset ja -selvitykset joustavasti talon sisällä.”

Swecoon yhdistyminen on avannut linnunmaalaisille oven yhä suurempiin kansainvälisiin hankkeisiin. ”Swecolla on toimistoja monissa maissa, joten kohdemaan kollegat voivat tukea asiakkaidemme vientiprojekteja paikan päällä”, Punta kertoo. Hän on jo itsekin vieraillut muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Belgiassa. ”Kaikkialla meidät on otettu hyvin vastaan!”

100 % hankkeista edistää kiertotaloutta tai kestävää kehitystä

Puntan tiimin tyypillisimpiä projekteja ovat ympäristölupahakemusten ja käyttöturvatiedotteiden laadinta sekä kemikaaliturvallisuuteen liittyvät REACH-rekisteröinnit.

”Erityisesti minua sykähdyttävät Due diligence -prosessit, joissa tarvitaan intensiivistä osaamista juristeilta, luonnontieteilijöiltä ja insinööreiltä”, Punta sanoo. ”Yhdessä arvioimme kohteen kestävyyttä ympäristön, turvallisuuden, työsuojelun ja sosiaalisen vastuun näkökulmista.”

Punta ei saa mieleensä ainoatakaan teollisuuden turvallisuuskonsultointiprojektia, joka ei olisi ollut liitoksissa kiertotalouteen tai kestävään kehitykseen. Myös elintarviketurvallisuus on koko ajan kasvava osa-alue.

”Autamme asiakkaitamme rakentamaan elintarviketurvallisuusjärjestelmiä kansainvälisen standardin mukaan. Muutosprosessi vaatii niin henkilöstön koulutusta kuin toimintamallien uudistamista.”

Biosidilainsäädännön toimeenpano kehittyy yhteistyössä

Yksi tämän hetken suurimmista kiinnostuksen kohteista on biosidilainsäädännön soveltaminen. ”EU-lainsäädäntö on varsin uutta, eivätkä viranomaismenettelyt ole vielä vakiintuneet. Jokainen biosidiprojekti vaatiikin uusien toimintatapojen luomista, ja etsimme toimivia menettelyjä yhdessä asiakkaiden ja viranomaisten kanssa”, Punta kertoo innostuneena.

Alalla puhutaan paljon myös sosiaalisen kestävyyden ja hyväksyttävyyden vaikutuksista yrityksen arvoon. ”Kyse on myös ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvistä perusasioista, jotka on hoidettava kuntoon tavalla tai toisella, jos yritys haluaa nousta menestyjien joukkoon”, Punta kiteyttää.

Vastuullisuuden merkitystä korostaa myös kunnianhimoinen Euroopan uusi komissio. ”Jos Eurooppaa viedään komission toivomaan suuntaan, jonkun on autettava yrityksiä viemään turvallisuus-, terveys- ja ilmastoasioihin liittyvät päätökset käytäntöön. Palvelujemme tarve ei ainakaan vähene!”

"Sweco on rakennetun ympäristön kokonaisturvallisuuden edelläkävijä, ja laaja osaamisemme on kumppaneidemme hyödynnettävissä. Tuoteturvallisuus vahvistaa kykyämme edistää yhä turvallisempaa teollisuutta, yhteiskuntaa ja elinympäristöjä", summaa Sanna-Maria Järvensivu, Swecon turvallisuusosaston päällikkö.