Projektipäällikkönä Swecolla: ”Rakennamme maailman turvallisinta metroa.”

/siteassets/uutiset-2019/petri-salmi_770_380.jpg

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Rakennamme maailman turvallisinta metroa.”

9 joulukuuta 2019
Petri Salmi on työskennellyt Länsimetrossa aina louhintatöiden aloituksesta asti. Tiiviiksi hioutunut projektitiimi tekee saumatonta yhteistyötä maan suurimmassa joukkoliikennehankkeessa, joka on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun kestävää kaupunkirakentamista.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Petri Salmi ja toimin kohdepäällikkönä Länsimetro-projektissa. Olin metron ensimmäisessä vaiheessa louhintavalvojana ja sitten rakennusvalvojana. Nyt meneillään on toinen vaihe ja olen ollut jo pidemmän aikaa nykyisessä tehtävässäni kohdepäällikkönä.

Työsarkaani kuuluvat ratalinjan rakennusurakan ja ratateknisten urakoiden rakennuttaminen viiden aseman välillä ja metrovarikolle. Joka päivä vastaan tulee mielenkiintoisia tilanteita, joissa saan kehittää ratkaisuja ja oppia jotakin uutta.

Miksi Länsimetro on Suomessa ja maailmalla niin erityinen projekti?

Länsimetro ei ole missään mielessä pelkkä infraprojekti. Jo suunnittelussa on otettava huomioon louhinnan ja rakentamisen lisäksi talotekniikka-, automaatio- ja muiden järjestelmäurakoiden tarpeet. Hankkeessa on yhtä aikaa suuri määrä toimijoita, onhan mukana seitsemän pääurakoitsijaa, joilla kaikilla on kymmeniä aliurakoitsijoita. Lisäksi Länsimetroa rakentaa lähemmäs 30 sivu- ja erillisurakoitsijaa, kun metrolinja ja asemat rakentuvat eri kaupunginosiin ja yhdistyvät uuteen kaupunkiympäristöön.

Länsimetrossa eri osapuolet toimivat samassa projektitoimistossa tai työmaiden kohdetoimistoissa. Meistä on hioutunut tiivis tiimi. Olemme huomanneet, että mitä enemmän pystymme tekemään yhteistyötä pienissä asioissa, sitä paremmin saamme hoidettua myös isot asiat. 

Projektinhallinnassa käytämme uutta tilannekuvakonseptia, jossa projektitoimiston tilannekeskukseen kerätään säännöllisesti tietoa kohteiden edistymisestä, aikataulusta, kustannuksista sekä muista hankkeen keskeisistä osa-alueista, kuten dokumentaatiosta, turvallisuudesta ja riskeistä. Näin sekä hankkeen johdolla että kohdeorganisaatioilla on ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä. Samaa tietoa toimitetaan myös urakoitsijoiden suuntaan, jolloin toimenpiteistä voidaan sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Miten turvallinen liikenneväline metro on?

Kansainvälisesti Länsimetron erityisyys korostuu juuri turvallisuusnäkökohdissa. Automaattisia turvajärjestelmiä on paljon, ja esimerkiksi tulipalotilanteessa käynnistyy usean järjestelmän ketjureaktio: ilmanvaihto menee pois päältä, palorullaovet laskeutuvat ja savunpoisto käynnistyy. Ihmisten liikkumista ohjataan kaiuttimilla ja turvavalaisimilla, ja osa asemien hisseistä toimii myös palotilanteessa. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat äärimmäisen epätodennäköisiä, mutta ne huomioidaan silti.

Yksi tärkeimmistä asioista on, että metroradat on tehty erillisiin tunneleihin. Yhden tunnelin tapahtumat on mahdollista rajata hallitusti muista tiloista. Lisäksi olosuhteet ovat tunnelissa hyvin tasaiset. Lumi tai jää ei aiheuta yllätyksiä. Tunneleita ja asemia valvotaan etänä, ja valvomosta on mahdollista nähdä esimerkiksi jokaisen metron sijainti ja varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Kyllä me rakennamme maailman turvallisinta metroa!

Miten metro tukee kestävää kaupunkirakentamista?

Metron kestävyysnäkökulma on helppo perustella! Länsimetro on pääkaupunkiseudun ja samalla ehkä koko Suomen merkittävin julkisen liikenteen hanke. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti käytämme olosuhteisiin suunniteltuja materiaaleja ja työ suoritetaan laadukkaasti: kerralla kunnolla. Metro on suunniteltu 100 vuoden käyttöiällä.

Tunneliin rakennettuna metro vapauttaa tilaa kestävälle ja tehokkaalle maankäytölle, kuten uusille viihtyisille asuinalueille ja viherrakentamiselle. Myös melu jää maan alle. Metron ansiosta ruuhkat pääväylillä hellittävät ja kaupunkilaiset voivat vähentää yksityisautoiluaan tai ainakin jättää autonsa rauhallisempaan paikkaan lähtiessään töihin, harrastuksiin tai illanviettoon. Erityisesti polkupyörille on tulossa runsaasti liityntäpysäköintipaikkoja.

Tämä haastattelu on osa Projektipäällikkönä Swecolla -artikkelisarjaa. Lue aiemmin julkaistut haastattelut täältä: https://sweco.fi/uutiset