Swecon VirtualSite vie opiskelijat syvälle VR-oppimisympäristöön – teollisuuslaitosten tilat ja mittasuhteet tutuksi jo opiskeluaikana

/siteassets/uutiset-2019/savonia_virtualsite_770_380.jpg

Swecon VirtualSite vie opiskelijat syvälle VR-oppimisympäristöön – teollisuuslaitosten tilat ja mittasuhteet tutuksi jo opiskeluaikana

13 toukokuuta 2019
Savonia-ammattikorkeakoulu Varkaudessa toimii edelläkävijänä virtuaalitodellisuuden tarjoamissa uusissa lähi- ja etäopiskelumahdollisuuksissa sekä yritysyhteistyössä. Opiskelijat ottivat haltuun Swecon virtuaalisen VirtualSite-työympäristön ja testasivat sen erilaisia käyttötapoja.

Varkauden kampuksella toteutettiin kevättalvella 2018 projektikurssi osana laajempaa virtuaalitodellisuushanketta. Tavoitteena on parantaa ymmärrystä uusista VR-teknologioista ja vahvistaa samalla oppilaitoksen vetovoimaa.

”Savonia haluaa pysyä edelläkävijänä ja ottaa siksi selvää älykkäistä teknologioista ja niiden mahdollisuuksista uusien opetusmenetelmien kehittämisessä”, toteaa projektissa mukana ollut Swecon teollisuusasiantuntija Jarkko Heikura.

Tehokkuus ja helppous yllätti

Opiskelija Juuso Kettunen vastasi yhdessä Kim Lohikaisen ja Jere Huttusen kanssa Swecon VirtualSite-palvelun ja erillisen VR-laitteiston käyttöönotosta, käyttöohjeen laadinnasta ja testauksesta. VR-osaaminen karttui nopeasti ja toi Savonialle toivottua näkyvyyttä myös yritysmaailmassa.

”Käyttöönotto ja testaus sujuivat nopeasti, ja projektimme ainoa yllätys oli se, miten yksinkertaista kaikki oli saada toimimaan” Kettunen kertoo. ”Ylitimme projektikurssin tavoitteet melkein heti ja ehdimme luomaan VirtualSitella esityksiä esimerkiksi Savonian avoimien ovien päiville, Tampereen energiamessuille ja Varkauden Navitakselle. Projektissa parasta olikin päästä keskustelemaan laitteistosta yritysten kanssa.”

Swecon teollisuusasiantuntijat pohtivat yhdessä opiskelijoiden kanssa virtuaalisen työympäristön sovelluskohteita ja kehitysmahdollisuuksia oppilaitoksissa.

”Yhteistyö Swecon asiantuntijoiden kanssa sujui erinomaisesti, ja aina kun olimme tekemisissä, saimme opastusta ja tietoa uusimmista suunnitelmista liittyen VirtualSiten käyttöön”, Kettunen kertoo. ”Pääsimme myös tekemään parannusehdotuksia ja miettimään, miten yritysten kiinnostus voitaisiin herättää virtuaalisten työkalujen hankintaan ja hyödyntämiseen.”

Miten kokemuksellinen teknologia vaikuttaa oppimiseen?

Savonian virtuaalitodellisuushankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tutkia, miten kokemuksellinen teknologia vaikuttaa oppimistuloksiin. Virtuaaliympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja kokeilla itse pelkän katsomisen ja kuuntelemisen sijaan. Savonian opiskelijat kävivät esittelemässä VR-työkaluja yläkoulun oppilaille Varkaudessa.

”Vastaanotto oli innokasta, kun kerroimme, miten virtuaalista työympäristöä voi hyödyntää peruskoulun opetuksessa”, Kettunen kertoo. Yläkoulun opettajan kanssa keskusteltiin, miten esimerkiksi Mount Everestiin olisi mahdollista tutustua virtuaalimallissa. ”Riittää, että opettajalla on päälaite, jonka virtuaaliympäristöön oppilaat liittyvät omilla älypuhelimillaan.”

VR-ympäristöt tuovat lisäarvoa myös ammattikorkeakoulun ulkomaalaisille ja aikuisopiskelijoille. ”Teknologia mahdollistaa etäopiskelun paikasta riippumatta”, Heikura sanoo. ”Etäisyys opiskelijoiden ja opettajan välillä häviää, mikä tekee virtuaalitodellisuudesta verkkokurssin ja fyysisen läsnäolon välimuodon.”

Teollisuuslaitos hahmottuu virtuaalisesti uudella tasolla

VirtualSitella luotiin projektikurssin aikana esittelymalli Savonian energiatekniikan tutkimuskeskuksen omasta koekattilalaitoksesta ja läheisestä Riikinvoiman ekovoimalaitoksesta. Hyödyntämispotentiaalia onkin löydetty erityisesti energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa, jossa tehdään paljon yhteistyötä teollisuuden kanssa.

”Opiskelijat halutaan valmistaa tuleviin työtehtäviinsä mahdollisimman hyvin, ja verrattuna piirustuksiin virtuaaliympäristössä opiskelijoiden on helppo hahmottaa oikean teollisuuslaitoksen tilat, komponenttien koko ja mittasuhteet. Tuleehan laitosten kokoluokka usein yllätyksenä vasta valmistuneille suunnittelijoille”, Heikura sanoo.

Virtuaaliympäristöstä on apua myös voimalaitosten käyttäjäkoulutuksessa, kunnossapidon suunnittelussa ja turvallisuusnäkökohtien huomioimisessa. Tiloissa liikkumista ja laitteiden käyttöä voidaan testata ja harjoitella. Lisäksi opiskelijat huomasivat, että virtuaalitodellisuus on keino tehostaa projektityöskentelyä.

”Virtuaalista työympäristöä on todella kätevä hyödyntää opiskelun lisäksi myös työelämässä. Suunniteltavaa laitosta voidaan esimerkiksi tutkia etänä toisella puolella maailmaa olevan asiakkaan kanssa, mikä laskee suunnittelun kustannuksia”, Kettunen pohtii. Hän on kiinnostunut jatkamaan aiheen parissa myös opinnäytetyössään.