Kemijärven ekoteollisuuspuistossa luodaan maakunnallista kiertotaloutta biokaasun ympärille

/siteassets/uutiset-2021/borealbioref-jarvelta_770x380px_copyright_boreal-bioref-oy.jpg

Kemijärven ekoteollisuuspuistossa luodaan maakunnallista kiertotaloutta biokaasun ympärille

7 tammikuuta 2021
Biokaasu on yksi Lapin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kemijärven Forestin-ekoteollisuuspuistossa kehitetään alueellista kiertotaloutta, joka perustuu biokaasun tuottamiseen alueen sivuvirroista. Sweco toteuttaa alueella selvityksen, jossa kartoitetaan biokaasun hyödyntämispotentiaalia myös laajemmin Kemijärven alueella.

Kemijärvellä on pitkät teolliset perinteet. Stora Enson sellutehdas toimi alueella yli 40 vuotta, ja nyt tulevaisuuden suuntaa näyttää Forestin-ekoteollisuuspuisto. Sen ideana on kierrättää teollisuuden sivuvirtoja kestävän kehityksen hengessä. ”Puisto näyttää esimerkkiä muillekin yritysekosysteemien suunnittelulle Lapissa”, toteaa Team Botnian Marja-Liisa Rantamaa Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeesta.

Systemaattinen kehitystyö on jo tuonut alueelle merkittäviä toimijoita, kuten Väyläviraston raakapuuterminaalin ja Keitele Groupin sahan. ”Tavoitteena on luoda teollisuusalue, jonka yritykset sitoutuvat tiukkoihin ympäristöarvoihin ja -tekoihin”, sanoo Kemijärven Kehityksen Jari Polvi. Puuraaka-aineesta hyödynnetään yli 90 prosenttia, ja toisen sivuvirta on toisen raaka-aine. ”Alueella toimivat yritykset jalostavat tuotteita keskellä raaka-aineita, mikä säästää turhia kuljetuksia ja fossiilisia polttoaineita.”

Yksi alueen ydintoimijoista on Boreal Bioref, joka suunnittelee biokaasun tuotantoa omista sivuvirroistaan. ”Teollisuuspuisto mahdollistaa meille korkeamman lisäarvon tuotteiden tuottamisen”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Heikki Nivala. Hän odottaa, että alueellinen yhteistyö mahdollistaa taloudellisesti kannattavan kiertotalouden. ”Energiankäyttö voi olla yhtä aikaa kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä.”

Selvitys biokaasun mahdollisuuksista Lapissa

Joulukuun alussa käynnistyneessä selvitystyössä Swecon asiantuntijat kartoittavat, minkälaisia tarpeita alueen teollisuudella on ja miten biokaasua voidaan hyödyntää. ”Selvitys tuo esille kaasun eri käyttökohteita, ja yrityksille löytyy varmasti synergiaetuja”, Rantamaa sanoo.

Selvityksessä huomioidaan myös lähiseudulla syntyvien biojakeiden, kuten maa- ja eläintalouden sivuvirtojen, mahdollisuudet. ”Jätevirtojen käsittely lähellä vähentää logistiikan ympäristövaikutuksia”, sanoo Swecon projektipäällikkö Tomas Norrena.

Sweco tuntee toimintaympäristön hyvin, koska on ollut mukana muun muassa Boreal Biorefin YVA-prosessissa ja esisuunnittelussa. ”Swecon referenssit, vahva kokemus biokaasusta ja huolella laadittu toimintasuunnitelma varmistavat, että selvitystyö palvelee alueen kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla”, Rantamaa toteaa.

Hiilidioksidi hyötykäyttöön

Yksi selvityksen osa-alueista on tutkia biokaasun jalostuksessa talteen saatavan hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. ”Hiilidioksidin talteenotolla voidaan vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia ja samanaikaisesti mahdollistaa uutta liiketoimintaa”, Norrena sanoo.

Hiilidioksidia voidaan hyödyntää suoraan tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi synteettisten polttoaineiden valmistuksessa. ”Talteen saatavalla hiilidioksidilla on lukuisia käyttökohteita ja oma roolinsa myös P2X-konsepteissa”, Norrena toteaa.

Uusiutuvaa liikennepolttoainetta koko maakuntaan

Alkuvuodesta 2021 valmistuvan selvityksen tulokset säteilevät kauan, koska biokaasu on koko maakunnalle monikäyttöinen tuote. ”Biokaasua voidaan hyödyntää teollisuudessa muun muassa lämmön ja sähkön tuotannossa sekä erinäisissä osaprosesseissa”, Norrena mainitsee.

Kemijärveläinen biokaasu laajentaa myös kansallista biokaasuverkostoa ja auttaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita kotimaisella biometaanilla. ”Biokaasu sopii liikennepolttoaineena niin henkilöautoihin kuin raskaaseen liikenteeseen”, Norrena sanoo. ”Biokaasu toimii hyvin Lapin pitkissä etäisyyksissä ja vaativissa ilmasto-olosuhteissa.”

Ensimmäinen Oulun pohjoispuolelle saatava biokaasun tankkauspiste palvelisi teollisuuden lisäksi Lapin kuljetus- ja matkailualan yrityksiä sekä asukkaita. ”Ekoteollisuuspuisto tulee olemaan merkittävä osa maakunnan biokaasun tuotanto- ja jakeluverkostoa sekä sitä kautta alueen yritysten ja ihmisten kestävää liikkumista”, Boreal Biorefin Nivala uskoo.

Havainnekuva: Boreal Bioref Oy