Päästötavoitteet ja positiiviset kokemukset nostavat puurakentamisen profiilia kunnissa

/siteassets/uutiset-2020/mansikkalan-koulu_770_380.jpg

Päästötavoitteet ja positiiviset kokemukset nostavat puurakentamisen profiilia kunnissa

10 marraskuuta 2020
Imatralle kohosi maan suurin puukoulu, Tampereelle kaupungin ensimmäinen CLT-massiivielementtinen puupäiväkoti. Swecolla on paitsi erikoistunutta puuosaamista, myös kattava kokemus julkisen sektorin hankkeista, kuten päiväkodeista, kouluista ja liikuntarakentamisesta.

Puun hyödyntäminen suurissa rakennushankkeissa on Swecon osastopäällikön Petri Kokkosen mukaan kasvanut viime vuosina huimasti. Kuntien tavoitteet edistää vihreää rakentamista ja hiilineutraaliutta ovat nostaneet puurakentamisen profiilia julkisissa hankkeissa. 

Puun käyttö rakennusmateriaalina ja siitä saatavat tuoteosat ovat monipuolistuneet. Yhä moninaisempia kohteita voidaan rakentaa puusta massiivi- ja muiden levymäisten rakenteiden avulla, kertoo myös Swecon puuteknologiapäällikkö Hannes Tähtinen. 

Tähtinen uskoo, että positiiviset kokemukset yksittäisistä kohteista, kuten Pudasjärven hirsikampuksesta, ovat edistäneet puun käyttöä. Samaa mieltä on Imatran kaupungin rakennuttamisyhtiö Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi. Kunnissa on alettu ymmärtää, että puusta voi rakentaa suuria kohteita. 

Syöte on tullut varmasti siitä, että ymmärrämme kiinteistöjen ja asumisen roolin päästövähennystavoitteissa. Kunnissa saatetaan myös miettiä, miten paikallista materiaalituotantoa ja elinkeinoa voitaisiin tukea, Nurmi sanoo. 

Pientalorakentamisesta haastavimpiin maamerkkikohteisiin 

Puu on Kokkosen mukaan monikäyttöinen materiaali, ja esivalmistetut tilaelementit lyhentävät työmaa-aikaa. Jo ensimmäisissä CLT-kerrostalokohteissa Sweco oli mukana kehittämässä materiaalin suunnittelua ja käyttöä. Swecon kokemus julkisista puurakentamisen kohteista on Suomessa kattava, kouluista ja päiväkodeista liikuntarakentamiseen ja kirjastoihin. 

Voimavaramme on se, että meillä on noin 60 puurakenteiden suunnittelijaa, jotka suunnittelevat päivittäin vain puu- ja hybridikohteita. Osaamista on pientalokohteista aina kaikista haastavimpiin maamerkkeihin, Kokkonen sanoo. 

Yksi maamerkkikohteista on imatralainen, Vuoden puupalkinto 2020 -kilpailussa kunniamaininnan saanut Mansikkalan puukoulu. Siellä koululaiset pääsivät tänä syksynä aloittamaan uuden lukuvuoden. Nurmi kertoo, että pedagogisesti koulun käyttöönotto oli haastavaa, sillä oppilaat siirtyivät useasta pienestä koulusta uuteen opetusjärjestelmään ja avoimeen oppimisympäristöön. 

Puurakennuksen viihtyisyys oli suureksi avuksi muutosten keskellä. Nurmi kuvailee puuverhoillun tilan olevan pehmeän näköinen ja puumateriaalin rauhoittavan äänimaailmaa. 

Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että koulussa on mukava olla. Sen akustiikka on loistava. Harvemmin julkista rakennusta kehutaan taideteokseksi, mutta koulu tosiaan on hieno kokonaisuus sisältä ja ulkoa, Nurmi kertoo. 

Julkinen puurakentaminen kehittyy harppauksin 

Tähtinen kehuu rohkeutta, jolla kunnat ovat lähteneet Mansikkalan kaltaisiin hankkeisiin. Nurmen mukaan pelkästään Mansikkalan kouluhankkeen aikana asennoituminen puurakentamista kohtaan on muuttunut selvästi aiempaa positiivisemmaksi. Julkinen puurakentaminen on ottanut kolmessa vuodessa valtavan harppauksen. 

Imatralla puurakentaminen saa jatkoa, ja Sweco on mukana tekemässä konseptisuunnitelmaa hiilineutraalille urheilutalolle. Nyt selvitetään, miten liikuntarakentaminen voidaan toteuttaa eri puutuotekonsepteilla kokonaisekologisuus huomioiden. 

On nostettava Swecolle hattua heidän pätevyydestään ja ammattitaidostaan. He ovat lähteneet innovatiivisesti suunnittelemaan ja kehittämään puurakentamista. Edelläkävijöitä tämä tarvitseekin, Nurmi sanoo. 

Hankkeet ovat Tähtisen ja Kokkosen mukaan kerryttäneet arvokasta materiaalikokemusta, jota tukevat resurssit, ohjelmistot ja hyvät verkostot tilaajiin, rakennuttajiin ja valmisosatoimittajiin. 

Hippoksen päiväkoti on ensimmäinen julkinen CLT-elementeistä rakennettu puukohde Tampereella, ja toteutustavan vaihtoehtoja tutkittiin asiakkaan kanssa hartaasti. Tilaaja ja urakoitsija olivat ensi kertaa tekemisissä CLT-elementtien kanssa. Heidän kanssaan Tampereella on käynnissä jo uusi hanke, Isokuusen puupäiväkoti ja koulu. 

Swecolta vaadittiin vahvaa ohjausta puurakentamisen reunaehdoista ja ominaispiirteistä rakennesuunnittelussa ja arkkitehtisuunnittelussa. Yhtä lailla ohjeistimme tilaajaa ja urakoitsijaa, Kokkonen sanoo. 

Hybridirakentaminen vie eteenpäin koko rakennusalaa
 

Hippoksen päiväkotia ja Mansikkalan koulua yhdistää muuntojoustavuus, joka on koulu- ja päiväkotirakentamiselle ominaista. Mansikkalassa muuntojoustavuus toteutettiin moduulijaolla. 

Koska puurakentaminen ei ole yhtä vakioitua kuin betoni- ja teräsrakentaminen, suunnittelijan on tunnettava elementtitoimittajat, valmistusmenetelmät ja asennustavat, mutta myös muut materiaalit ja materiaalirajapinnat. 

Suunnittelijoiden on tiedettävä, miten eri materiaalit käyttäytyvät keskenään. Swecolla tätä osaamista on niin yksittäisellä suunnittelijalla kuin yrityksen tasolla useilla eri paikkakunnilla, Tähtinen sanoo. 

Hän toivoo, että hybridirakentaminen kehittyy entisestään. Swecolla saman katon alta löytyvät betoni-, betonielementti-, puurakenne-, puuelementti-, teräs- ja konepaja- sekä lasirakennesuunnittelun huippuammattilaiset. 

On pääasia, että rakentamisen ala kehittyy ja löydämme parhaat tavat tehdä ja yhdistellä materiaaleja. Siten asiakkaat saavat turvallisen ja halutunlaisen lopputuloksen, Tähtinen summaa. 

Positiiviset kokemukset vakiinnuttavat puurakentamista
 

Vielä kymmenen vuotta sitten suuret puukohteet olivat huomattavasti harvemmassa kuin tänä päivänä. Kokkonen uskoo, että puurakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta kasvaa entisestään. Kun kohteiden määrä kasvaa, tavat suunnitella ja rakentaa vakiintuvat. 

Uskon ja toivon, että puurakentaminen kasvaa samalla suhdanteella kuin nyt, poikkeusten sijaan entistä tavallisemmaksi tavaksi rakentaa. Julkisella puolella kokemukset ovat olleet hyviä, Kokkonen sanoo. 

Mitran toimitusjohtaja Nurmi puolestaan toivoo, että valtio tukee jatkossakin puun käyttöä rakentamisessa. 

Mitä enemmän positiivisia kokemuksia saadaan, sitä enemmän muutkin uskaltavat kokeilla ja kehittää. Kunnat kilpailevat vetovoimatekijöistä ja asukkaita, ja maailma vain menee siihen suuntaan, että puurakentaminen nousee merkittävästi.