Sweco auttaa TSE:tä muuntamaan Naantalin voimalaitoksen kivihiilettömäksi

/siteassets/uutiset-2020/tset_copyright_turun-seudun-energiantuotanto-oy_770x380.jpg

Sweco auttaa TSE:tä muuntamaan Naantalin voimalaitoksen kivihiilettömäksi

25 kesäkuuta 2020
Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on tehnyt toukokuussa investointipäätöksen kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja käsittelylaitteiston hankinnasta Naantalin voimalaitokseen. Syksyllä 2021 valmistuva uusi laitteisto mahdollistaa kierrätyspolttoaineiden (SRF) käytön energiantuotannossa kivihiilen sijaan. TSE:n pitkäaikaisena kumppanina Sweco on ollut hankkeessa alusta asti mukana suunnittelijana ja hankinnoista vastaavana asiantuntijana.

Hankkeen myötä TSE luopuu Naantalin voimalaitoksen nelosyksikössä kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana. Vuositasolla kierrätyspolttoaineeseen siirtyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 60 000 tonnia. Kyseessä on merkittävä askel Naantalin voimalaitokselle, jossa kivihiilestä on tavoitteena luopua kokonaan vuoteen 2025 mennessä.

”Energiantuotannossa hiilidioksidipäästöjä vähentävät ratkaisut ovat elintärkeitä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Meillä on Swecon kanssa jo useiden vuosien yhteistyö taustalla ja on hienoa, että viemme yhdessä eteenpäin myös tätä hanketta”, sanoo TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell.

Swecon osastopäällikkö Ismo Muilu kertoo, että yhteistyö on osa jatkumoa, joka on kestänyt jo useita vuosia. Vuoden 2018 lopussa Sweco oli mukana luomassa meribiolinjaa Naantalin voimalaitokseen. Kaukana metsäisiltä seuduilta sijaitsevaan voimalaitokseen alettiin kuljettaa meriteitse puuenergiaa muun muassa Baltiasta. Hieman myöhemmin voimalaitoksessa otettiin käyttöön asfalteeni, jolla korvattiin lähes puolet laitoksen monipolttoaineyksikön jäljellä olevasta kivihiilen käytöstä.

”Näissä projekteissa on ollut meiltä mukana sama projektipäällikkö, mikä yhdessä hyvän asiakassuhteen kanssa on tehnyt yhteistyöstä sujuvaa. Onnistumisessa on olennaista, että tunnemme toistemme tavat toimia. Se helpottaa tekemistä ja kommunikointia”, Muilu kiittelee.

Kun uusi laitteisto on valmis, voimalaitoksessa voidaan hyödyntää erilliskerätystä energiajätteestä, kuten pakkaus- tai purkujätteestä, valmistettua kierrätyspolttoainetta. Jäte on esimerkiksi muovia tai pahvia, joka ei ole kierrätyskelpoista. Hävittämisen sijaan jätteestä saadaan sähköä ja kaukolämpöä Turun seudulle.

”Hiilidioksidivähennysten lisäksi mukana on vahva kiertotalousnäkökulma. Jätettä ei kuljeteta kaatopaikalle, vaan se myydään eteenpäin, jolloin siitä saadaan tehtyä polttoainetta”, Muilu jatkaa.

Kierrätyspolttoaineen käyttö on yleistynyt Suomessa ja Euroopassa, mutta kivihiiltä sillä ei vielä voida täysin korvata. Naantalin voimalaitoksenkin tapauksessa kivihiili jää varapolttoaineeksi turvaamaan tuotantoa häiriötilanteissa. Ympäristölle haitallisen, usein kaukaa maahantuotavan kivihiilen poltto loppuu joka tapauksessa Suomessa melko pian, kun sen käyttöä koskeva kielto astuu voimaan vuonna 2029. Monien energiayhtiöiden, kuten TSE:n, suunnitelmat ovat tätä kunnianhimoisempia.

”Tämä investointipäätös mahdollistaa Naantalin nelosyksikön polttoainepohjan muuttamisen kokonaan kivihiilivapaaksi ja ilmentää omistajien tahtotilaa kivihiilivapaasta ja kiertotalouden ehdoin toteutetusta energiantuotannosta Naantalin voimalaitoksella. Vuosi 2025 on meille tärkeä virstanpylväs. Haluamme olla energia-alalla edelläkävijöitä kestävien ratkaisujen toteuttajina”, toteaa TSE:n Henell.

 

Kuva: Turun Seudun Energiantuotanto Oy