Projektipäällikkönä Swecolla: ”Napakelkkaa voi pyörittää jäällä yksin, projektia ei.”

/siteassets/uutiset-2021/minna-salo-770_380.jpg

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Napakelkkaa voi pyörittää jäällä yksin, projektia ei.”

22 maaliskuuta 2021
Swecon projektiarkkitehti Minna Salo nauttii yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Periaatteena on aina, ettei kukaan ole toista tärkeämpi tai vähäpätöisempi. Asiakkaan kuuntelu antaa parhaan ymmärryksen siitä, miksi jotakin tehdään.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Minna Salo ja työskentelen projektiarkkitehtinä Kuopion seudulla. Pääasiassa toimin pienimuotoisissa korjausrakentamisen hankkeissa ja hankesuunnittelussa.

Mikä sinua kiehtoo arkkitehdin työssä?

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on minulle todella tärkeää, olenpa mukana projektissa millä tittelillä tahansa. Periaatteena on aina, ettei kukaan ole toista tärkeämpi tai vähäpätöisempi. Napakelkkaa voi ehkä pyörittää jäällä yksin, mutta projektia ei.

Tärkein puoli asiakasyhteistyössä on minusta keskustelu. Haluan kuulla ja kuunnella asiakasta omin korvin, koska silloin saan paremman ymmärryksen siitä, miksi jotakin tehdään, enkä vain mitä tehdään. Kuuntelemalla löytyy usein myös uusia ratkaisuja asiakkaan ongelmiin.

Miten huolehdit asiakkaiden hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä projekteissasi?

Molemminpuolinen kommunikointi on kaiken lähtökohta. Pyrin olemaan vastaanottavainen ja helposti saatavilla. Oikeanlaisen ilmapiirin ansiosta oman tiimini jäsenet ja asiakkaat tohtivat olla minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä. Sama pätee myös toisinpäin.

Asiakkaat arvostavat eniten sitä, että työt tehdään aikataulun mukaan ja niin laadukkaasti, ettei suunnitelmia tarvitse myöhemmin juurikaan korjailla.

Minkälaisia projekteja sinulla on jäänyt mieleen Kuopion seudulta?

Toimin tällä hetkellä arkkitehtina Senaatti-kiinteistöjen omistaman LUKEn toimipisteen peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelussa Maaningalla. Tavoitteena on peruskorjata ja muokata tiloista avoimempia ja monikäyttöisempiä. Paikka sijaitsee järven rannalla luonnonkauniilla paikalla, ja 1800-luvun alussa valmistunut päärakennus on suojeltu osayleiskaavassa.

Suojellut kohteet ovat työprojekteina aika harvinaisia ja samalla erinomainen esimerkki yhteistyön tärkeydestä. Mukana on nytkin tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden lisäksi useita viranomaistahoja. Käymme keskustelua esimerkiksi kulttuurihistoriallisen museon, ympäristöterveystarkastajan, pelastusviranomaisten ja rakennustarkastajan kanssa.

Hankesuunnitteluprojekteista mieleeni on jäänyt erityisesti Matin ja Liisan koulu Lapinlahdella. Noin 12 000 neliön koulu sisälsi sekä uudisrakentamista että eri aikakausilta olevien rakennusten peruskorjausta. Erityistä hankkeessa oli, että olin mukana työryhmässä myös rakentamisen aikana, vaikka suunnittelusta vastasi eri suunnittelutoimisto. Toimin tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden välillä varmistamassa, että hankesuunnitteluvaiheessa esiin tulleet asiat toteutetaan.

Minkälaisia tulevaisuuden haaveita sinulla on urallasi?

Swecolla työskentelyssä on se hieno piirre, että projekteja ja tehtäviä löytyy monipuolisesti. Olen toiminut suunnittelijana nyt vuodesta 2001 asti ja Swecolla yli viisi vuotta. Koulunpenkki on alkanut taas kiinnostaa. Hakupaperit ovat lähdössä Kestävän rakentamisen -koulutusohjelmaan.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa. Juttujen avulla jaamme tietoa yli toimialarajojen projekteista, joissa olemme olleet tai olemme parhaillaan mukana. Lue kollegoiden onnistumisista ja opituista kokemuksista.