Projektipäällikkö huolehtii, että kaikki ymmärtävät toisiaan

/siteassets/uutiset-2021/olga-ershova_770_380.jpg

Projektipäällikkö huolehtii, että kaikki ymmärtävät toisiaan

25 helmikuuta 2021
Olga Ershova on prosessiasiantuntija, joka toimii siltana asiakkaan ja tiimin välillä. Kansainvälisissä projekteissa auttaa kohdemaan tuntemus. Esimerkiksi venäläisten asiakkaiden kanssa työskennellessään Ershova tietää, että tarvitaan paljon paperityötä ja yksityiskohtaista suunnittelua.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?


Olen Olga Ershova ja työskentelen prosessiasiantuntijana biopohjaisen teollisuuden toimialaryhmässä. Teen töitä sellu- ja paperiteollisuuden sekä muun biojalostuksen parissa. Työni ydintä on uusien tehtaiden konseptikehitys sekä massa- ja energiataseiden  laskenta. Olen myös mukana olemassa olevien tehtaiden päivitys- ja muutosprojekteissa.

Pidän valtavasti prosessien suunnittelusta ja isojen kokonaisuuksien hallinnasta. Erilaiset ennustelaskelmat antavat näkymää siihen, millaiseen lopputulokseen alkutilanteesta voidaan päästä. Minun tehtäväni on kerätä yhteen kaikki osaaminen, jota minulla ja kollegoillani on, hankkia tarvittavat tiedot laitetoimittajilta, ja luoda tästä kaikesta eheä ja mahdollisimman toimiva kokonaisuus.

Roolini projektipäällikkönä on ennen kaikkea olla asiakkaan yhteyshenkilö. Huolehdin siitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan: tiimi sisäistää, mitä asiakas meiltä odottaa, ja asiakas puolestaan tietää, mitkä ovat meidän kykymme.

Minkälaisissa projekteissa työskentelet tällä hetkellä?


Yksi tämänhetkisistä projekteistani on uuden sellutehtaan suunnittelu Venäjälle. Swecon roolina tässä projektissa on suunnittelun lisäksi venäläisen suunnittelijan ohjaaminen ja valvominen.  Venäläinen suunnittelutoimisto huolehtii siitä, että suunnitelmamme ovat paikallisen säätelyn mukaisia. Lisäksi saimme juuri päätökseen projektin uudesta kartonkikoneesta Valko-Venäjällä, jossa Swecon rooli oli konseptikehitys, massa- ja energiataseiden laskenta sekä CAPEX-laskenta.

Tällaisissa projekteissa pystyn tuottamaan asiakkaalle eniten arvoa sillä, että analysoin tulevat riskit mahdollisimman tarkkaan. Esimerkiksi logistiikkaan, raakamateriaaliin tai ulkoistettuihin prosesseihin saattaa liittyä monenlaisia riskejä, tai projektiin saatetaan tarvita lisäinvestointeja. Tehtäväni on valmistaa asiakasta keskustellen mahdollisiin skenaarioihin ja käydä läpi ratkaisuja.

Millaisia erityispiirteitä kansainvälisiin projekteihin liittyy?


Erityisesti kansainvälisissä projekteissa on tärkeää kuunnella asiakasta tarkalla korvalla ja keskittyä heidän suurimpaan tavoitteeseensa. Jos yhteydenpito toimii, todennäköisesti kaikki sujuu mutkattomasti.

Kun tehdään töitä yli maarajojen, on tärkeää tuntea kohdemaan kulttuuri ja työskentelytavat, sekä toki löytää yhteinen työskentelykieli. Minun etuni on, että olen syntyperäinen venäläinen ja ymmärrän, mistä erilaiset toimintatavat kumpuavat. Venäjällä esimerkiksi vaaditaan usein enemmän paperityötä ja yksityiskohtaista suunnittelua jo melko aikaisessa vaiheessa. Pientenkin yksityiskohtien läpikäymiseen on varattava aikaa. Lisäksi Venäjällä arvostetaan sitä, että yhteistyökumppanit vierailevat työmaalla ja näkevät kohteen omin silmin. Ehdimme käynnissä olevan projektin tiimoilta vierailla Venäjällä ennen koronaa, mutta nyt matkat ovat tauolla.

Miten kestävän kehityksen arvot näkyvät työssäsi?


Kestävä kehitys näkyy isosti, onhan koko biopohjaisen teollisuuden toimialan tarkoitus luoda raakamateriaalia tai muita resursseja kestävämmällä tavalla. Kaikessa suunnittelussa on alusta asti mukana vastuullisuusnäkökulma, sekä ympäristön että ihmisten kannalta. Esimerkiksi uutta tehdasta suunniteltaessa mietitään tarkkaan, miten tehdas vaikuttaa alueen asukkaisiin. Käytetyn tekniikan ja päästötasojen pitää pysyä valituissa kriteereissä.

Millaisia tulevaisuuden toiveita sinulla on urallasi?


Olisi kiinnostavaa päästä osallistumaan biojalostuksen hankkeisiin, joissa lopputuotteena on jotain muuta kuin sellua tai paperia. Suomessa panostetaan paljon biojalostukseen ja kehitetään uusia puunkäytön innovaatioita. Puusta voidaan tehdä mitä vain biopolttoaineesta tekstiileihin, ja sellutehtaan sivuvirroista voi puolestaan saada esimerkiksi raaka-aineita kemikaaleihin.